Parenteel van Tiamcke Sybes Andringa (B) AB3+ASN64


Jantie N.
 ~01-01-1646 Stiens
Tjamke S.
Bottie S.
Namne S.
Saapke S.
Janke S.
Sybe N. (B1)
 ~04-06-1648 Stiens
 †<1728 Stiens
X 23-04-1682 Stiens 
Jantje Bottes
 ~29-07-1659 Stiens
Jantie N.
 ~27-03-1651 Stiens
Gerlske B. Unia
Tjamke B. Unia
Saepcke N. Andringa (B2)
 ~16-05-1652 Stiens
X 
Baucke B. Unia
 †±1722
Jantien N. (B3)
 ~26-04-1657 Stiens
 †30-03-1747 Morra
X 1680 
Gerrit S. Botma
 *±1651
 †18-03-1735 Morra
Tiamcke J. (1)
 ~20-10-1695 Stiens
Bottje J. (1)
 ~16-01-1698 Stiens
Acke J. (1)
 ~08-10-1699 Stiens
Bottje J. (1)
 ~23-04-1702 Stiens
X 
Popke Y.
Jantje J. (1)
 ~30-08-1705 Stiens
Nammen J. (1)
 ~15-04-1708 Stiens
Yttje J. (2)
 *03-11-1724 Stiens
Namne J. (2)
 ~16-08-1726 Stiens
Janke J. (2)
 ~09-11-1727 Stiens
Grietje J. Andringa
 *17-11-1797 Vrouwenparochie
 †29-08-1839 Stiens
X 22-09-1822 Het Bildt 
Syds J. Boelstra
 *11-05-1791 Stiens
 †12-07-1836 Stiens
Nammen J. Andringa
 *26-07-1799 Vrouwenparochie
 †01-05-1828 Vrouwenparochie
Maatje J. Andringa
 *06-03-1802 Vrouwenparochie
 †27-05-1853 Hallum
X 21-01-1830 Het Bildt 
Beert J. Gelder
 *08-02-1804 Dronrijp
Sjoerdtje S. Andringa
 *20-07-1828 Vrouwenparochie
 †26-07-1884 Vrouwenparochie
X 11-05-1848 Het Bildt 
Klaas P. Bouma
 *26-11-1826 Vrouwenparochie
 †30-07-1914 Vrouwenparochie
Jan Andringa
 *11-09-1837 Vrouwenparochie
 †21-05-1839 Vrouwenparochie
Jantje Andringa
 *01-04-1840 Vrouwenparochie
 †17-06-1841 Vrouwenparochie
Sybe Andringa
 *23-05-1842 Stiens
 †27-03-1850 Vrouwenparochie
Sybe J. Andringa (B4111)
 *19-02-1804 Vrouwenparochie
 †18-04-1842 Vrouwenparochie
X 23-09-1827 Het Bildt 
Doutje D. van der Zee
 *31-07-1806 Franeker
 †03-01-1848 Vrouwenparochie
Ytje J. Andringa
 *06-03-1808 Vrouwenparochie
X 03-11-1835 Het Bildt 
Pieter J. Stienstra
 *09-04-1815 Hallum
Baukje J. Andringa
 *03-11-1811 Vrouwenparochie
 †15-04-1838 Vrouwenparochie
X 30-05-1833 Het Bildt 
Andries T. de Walle
 *09-08-1809 Ferwerd
 †27-03-1844 Vrouwenparochie
Sjoerdje N. Andringa
 *16-08-1834 Stiens
 †25-05-1912 Stiens
X 23-05-1860 Leeuwarderadeel 
Thomas G. Luxen
 *14-10-1836 Britsum
 †02-11-1898 Stiens
Nieske N. Andringa
 *29-11-1835 Stiens
 †29-09-1864 Oudkerk
X 18-06-1859 Tietjerksteradeel 
Klaas F. van Dijk
 *27-03-1825 Oudkerk
 †13-04-1884 Oudkerk
Johannes N. Andringa
 *01-02-1837 Stiens
 †18-08-1837 Vrouwenparochie
Grietje N. Andringa
 *27-08-1838 Vrouwenparochie
 †19-11-1903 Wijnaldum
X 08-05-1862 Leeuwarderadeel 
Rinse S. Sinnema
 *26-03-1835 Hijum
 †14-12-1885 Pietersbierum
Johannes N. Andringa
 *19-01-1840 Vrouwenparochie
 †19-12-1840 Vrouwenparochie
Nammen Andringa
 *03-08-1873 Stiens
 †27-08-1893 Stiens
Hessel Andringa
 *27-05-1876 Stiens
 †10-06-1876 Stiens
Antje Andringa
 *16-09-1877 Stiens
 †07-01-1910 Beetgum
Hessel Andringa
 *03-01-1880 Stiens
 †28-01-1880 Stiens
Adriaantje Andringa
 *24-12-1882 Stiens
 †26-12-1882 Stiens
Johannes N. Andringa (BA1)
 *27-06-1841 Vrouwenparochie
 †25-08-1894 Stiens
X 08-05-1872 Leeuwarderadeel 
Yttje H. de Groot
 *23-02-1841 Hallum
 †11-01-1918 Beetgum
Saapke N. Andringa
 *18-09-1842 Vrouwenparochie
 †15-12-1911 Herbaijum
X (1) 02-05-1867 Tietjerksteradeel 
Douwe Hiemstra
 *15-06-1841 Jellum
 †11-08-1880 Oostermeer
X (2) 23-09-1882 Franekeradeel 
Albert Albeda
 *29-05-1849 Midlum
Maartje N. Andringa
 *03-08-1843 Vrouwenparochie
 †31-03-1871 Stiens
X 20-06-1867 Leeuwarderadeel 
Gerrit J. Porte
 *20-01-1834 Stiens
 †06-11-1892 Stiens
Theunis N. Andringa
 *04-02-1845 Vrouwenparochie
 †11-10-1869 Stiens
Pietje N. Andringa
 *18-05-1846 Vrouwenparochie
 †05-08-1846 Vrouwenparochie
Namke N. Andringa
 *12-02-1848 Vrouwenparochie
 †04-03-1932 Zwolle
X 08-05-1872 Leeuwarderadeel 
Willem W. Boomsma
 *12-08-1845 Wier
 †06-04-1922 Zwolle
Nammen J. Andringa (BA)
 *03-11-1811 Vrouwenparochie
 †05-11-1847 Vrouwenparochie
X 16-04-1834 Het Bildt 
Adriaantje T. Kamminga
 *14-09-1807 Jelsum
 †30-04-1875 Stiens
Johannes N. Andringa (B411)
 ~13-04-1766 Vrouwenparochie
 †18-06-1825 Vrouwenparochie
X 26-02-1796 Vrouwenparochie 
Sjoerdtje S.
 ~30-08-1767 Stiens
 †31-01-1830 Vrouwenparochie
Sybe N. Andringa
 ~17-06-1768 Vrouwenparochie
Blijke N. Andringa
 ~20-10-1771 Vrouwenparochie
Blijke N. Andringa
 *06-07-1775 Vrouwenparochie
Nammen J. Andringa (B41) (2)
 *07-05-1731 Stiens
X 06-06-1762 Vrouwenparochie 
Grietje J.
Sybe J. (2)
 ~11-10-1733 Stiens
Sybe J. (2)
 ~04-12-1735 Stiens
Johannes N. (B4)
 *±1658
 †16-03-1737 Stiens
X (1) 04-12-1692 Stiens 
Ytie R.
X (2) 12-09-1723 
Blijke A.
Tiamcke S. Andringa (B) AB3+ASN64
X 01-11-1644 St. Jacobiparochie 
Namne J.
 †1679
I
II
III
IV
V
VI
VII
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 19-07-2017 16:51:12
Man
Vrouw
M/V
1.1 ♀
Jantie Namnes
~01-01-1646 Stiens
1.2.1 ♀
Tjamke Sybes
1.2.2 ♀
Bottie Sybes
1.2.3 ♂
Namne Sybes
1.2.4 ♀
Saapke Sybes
1.2.5 ♀
Janke Sybes
1.2 ♂
Sybe Nammens (B1)
leeftijd: ~< 80 jaar
~04-06-1648 Stiens
<1728 Stiens
huwelijk 23-04-1682 in Stiens met
Jantje Bottes
~29-07-1659 Stiens
1.3 ♀
Jantie Namnes
~27-03-1651 Stiens
1.4.1 ♀
Gerlske Bauckes Unia
1.4.2 ♀
Tjamke Bauckes Unia
1.4 ♀
Saepcke Namnes Andringa (B2)
~16-05-1652 Stiens
huwelijk met
Baucke Bauckes Unia
±1722
1.5 ♀
Jantien Namnes (B3)
leeftijd: ~89 jaar
~26-04-1657 Stiens
30-03-1747 Morra
huwelijk 1680 met
Gerrit Sakes Botma
leeftijd: ± 84 jaar
*±1651
18-03-1735 Morra
1.6.1 ♀
Tiamcke Johannes
~20-10-1695 Stiens
1.6.2 ♀
Bottje Johannes
~16-01-1698 Stiens
1.6.3 ♂
Acke Johannes
~08-10-1699 Stiens
1.6.4 ♀
Bottje Johannes
~23-04-1702 Stiens
huwelijk met
Popke Ynia
1.6.5 ♀
Jantje Johannes
~30-08-1705 Stiens
1.6.6 ♂
Nammen Johannes
~15-04-1708 Stiens
1.6.7 ♀
Yttje Johannes
*03-11-1724 Stiens
1.6.8 ♂
Namne Johannes
~16-08-1726 Stiens
1.6.9 ♀
Janke Johannes
~09-11-1727 Stiens
1.6.10.1.1 ♀
Grietje Johannes Andringa
leeftijd: 41 jaar
*17-11-1797 Vrouwenparochie
29-08-1839 Stiens
huwelijk 22-09-1822 in Het Bildt met
Syds Johannes Boelstra
leeftijd: 45 jaar
*11-05-1791 Stiens
12-07-1836 Stiens
1.6.10.1.2 ♂
Nammen Johannes Andringa
leeftijd: 28 jaar
*26-07-1799 Vrouwenparochie
01-05-1828 Vrouwenparochie
1.6.10.1.3 ♀
Maatje Johannes Andringa
leeftijd: 51 jaar
*06-03-1802 Vrouwenparochie
27-05-1853 Hallum
huwelijk 21-01-1830 in Het Bildt met
Beert Johannes Gelder
*08-02-1804 Dronrijp
1.6.10.1.4.1 ♀
Sjoerdtje Sybes Andringa
leeftijd: 56 jaar
*20-07-1828 Vrouwenparochie
26-07-1884 Vrouwenparochie
huwelijk 11-05-1848 in Het Bildt met
Klaas Pieters Bouma
leeftijd: 87 jaar
*26-11-1826 Vrouwenparochie
30-07-1914 Vrouwenparochie
1.6.10.1.4.2 ♂
Jan Andringa
leeftijd: 1 jaar
*11-09-1837 Vrouwenparochie
21-05-1839 Vrouwenparochie
1.6.10.1.4.3 ♀
Jantje Andringa
leeftijd: 1 jaar
*01-04-1840 Vrouwenparochie
17-06-1841 Vrouwenparochie
1.6.10.1.4.4 ♂
Sybe Andringa
leeftijd: 7 jaar
*23-05-1842 Stiens
27-03-1850 Vrouwenparochie
1.6.10.1.4 ♂
Sybe Johannes Andringa (B4111)
leeftijd: 38 jaar
*19-02-1804 Vrouwenparochie
18-04-1842 Vrouwenparochie
huwelijk 23-09-1827 in Het Bildt met
Doutje Dirks van der Zee
leeftijd: 41 jaar
*31-07-1806 Franeker
03-01-1848 Vrouwenparochie
1.6.10.1.5 ♀
Ytje Johannes Andringa
*06-03-1808 Vrouwenparochie
huwelijk 03-11-1835 in Het Bildt met
Pieter Jochums Stienstra
*09-04-1815 Hallum
1.6.10.1.6 ♀
Baukje Johannes Andringa
leeftijd: 26 jaar
*03-11-1811 Vrouwenparochie
15-04-1838 Vrouwenparochie
huwelijk 30-05-1833 in Het Bildt met
Andries Thijssen de Walle
leeftijd: 34 jaar
*09-08-1809 Ferwerd
27-03-1844 Vrouwenparochie
1.6.10.1.7.1 ♀
Sjoerdje Nammens Andringa
leeftijd: 77 jaar
*16-08-1834 Stiens
25-05-1912 Stiens
huwelijk 23-05-1860 in Leeuwarderadeel met
Thomas Geerts Luxen
leeftijd: 62 jaar
*14-10-1836 Britsum
02-11-1898 Stiens
1.6.10.1.7.2 ♀
Nieske Nammens Andringa
leeftijd: 28 jaar
*29-11-1835 Stiens
29-09-1864 Oudkerk
huwelijk 18-06-1859 in Tietjerksteradeel met
Klaas Feikes van Dijk
leeftijd: 59 jaar
*27-03-1825 Oudkerk
13-04-1884 Oudkerk
1.6.10.1.7.3 ♂
Johannes Nammens Andringa
leeftijd: 6 maanden
*01-02-1837 Stiens
18-08-1837 Vrouwenparochie
1.6.10.1.7.4 ♀
Grietje Nammens Andringa
leeftijd: 65 jaar
*27-08-1838 Vrouwenparochie
19-11-1903 Wijnaldum
huwelijk 08-05-1862 in Leeuwarderadeel met
Rinse Simons Sinnema
leeftijd: 50 jaar
*26-03-1835 Hijum
14-12-1885 Pietersbierum
1.6.10.1.7.5 ♂
Johannes Nammens Andringa
leeftijd: 11 maanden
*19-01-1840 Vrouwenparochie
19-12-1840 Vrouwenparochie
1.6.10.1.7.6.1 ♂
Nammen Andringa
leeftijd: 20 jaar
*03-08-1873 Stiens
27-08-1893 Stiens
1.6.10.1.7.6.2 ♂
Hessel Andringa
leeftijd: 14 dagen
*27-05-1876 Stiens
10-06-1876 Stiens
1.6.10.1.7.6.3 ♀
Antje Andringa
leeftijd: 32 jaar
*16-09-1877 Stiens
07-01-1910 Beetgum
1.6.10.1.7.6.4 ♂
Hessel Andringa
leeftijd: 25 dagen
*03-01-1880 Stiens
28-01-1880 Stiens
1.6.10.1.7.6.5 ♀
Adriaantje Andringa
leeftijd: 2 dagen
*24-12-1882 Stiens
26-12-1882 Stiens
1.6.10.1.7.6 ♂
Johannes Nammens Andringa (BA1)
leeftijd: 53 jaar
*27-06-1841 Vrouwenparochie
25-08-1894 Stiens
huwelijk 08-05-1872 in Leeuwarderadeel met
Yttje Hessels de Groot
leeftijd: 76 jaar
*23-02-1841 Hallum
11-01-1918 Beetgum
1.6.10.1.7.7 ♀
Saapke Nammens Andringa
leeftijd: 69 jaar
*18-09-1842 Vrouwenparochie
15-12-1911 Herbaijum
relaties:
(1) huwelijk 02-05-1867 in Tietjerksteradeel met
Douwe Hiemstra
leeftijd: 39 jaar
*15-06-1841 Jellum
11-08-1880 Oostermeer
(2) huwelijk 23-09-1882 in Franekeradeel met
Albert Albeda
*29-05-1849 Midlum
1.6.10.1.7.8 ♀
Maartje Nammens Andringa
leeftijd: 27 jaar
*03-08-1843 Vrouwenparochie
31-03-1871 Stiens
huwelijk 20-06-1867 in Leeuwarderadeel met
Gerrit Jans Porte
leeftijd: 58 jaar
*20-01-1834 Stiens
06-11-1892 Stiens
1.6.10.1.7.9 ♂
Theunis Nammens Andringa
leeftijd: 24 jaar
*04-02-1845 Vrouwenparochie
11-10-1869 Stiens
1.6.10.1.7.10 ♀
Pietje Nammens Andringa
leeftijd: 2 maanden
*18-05-1846 Vrouwenparochie
05-08-1846 Vrouwenparochie
1.6.10.1.7.11 ♀
Namke Nammens Andringa
leeftijd: 84 jaar
*12-02-1848 Vrouwenparochie
04-03-1932 Zwolle
huwelijk 08-05-1872 in Leeuwarderadeel met
Willem Willems Boomsma
leeftijd: 76 jaar
*12-08-1845 Wier
06-04-1922 Zwolle
1.6.10.1.7 ♂
Nammen Johannes Andringa (BA)
leeftijd: 36 jaar
*03-11-1811 Vrouwenparochie
05-11-1847 Vrouwenparochie
huwelijk 16-04-1834 in Het Bildt met
Adriaantje Theunis Kamminga
leeftijd: 67 jaar
*14-09-1807 Jelsum
30-04-1875 Stiens
1.6.10.1 ♂
Johannes Nammens Andringa (B411)
leeftijd: ~59 jaar
~13-04-1766 Vrouwenparochie
18-06-1825 Vrouwenparochie
huwelijk 26-02-1796 in Vrouwenparochie met
Sjoerdtje Sybes
leeftijd: ~62 jaar
~30-08-1767 Stiens
31-01-1830 Vrouwenparochie
1.6.10.2 ♂
Sybe Nammens Andringa
~17-06-1768 Vrouwenparochie
1.6.10.3 ♀
Blijke Nammens Andringa
~20-10-1771 Vrouwenparochie
1.6.10.4 ♀
Blijke Nammens Andringa
*06-07-1775 Vrouwenparochie
1.6.10 ♂
Nammen Johannes Andringa (B41)
*07-05-1731 Stiens
huwelijk 06-06-1762 in Vrouwenparochie met
Grietje Jans
1.6.11 ♂
Sybe Johannes
~11-10-1733 Stiens
1.6.12 ♂
Sybe Johannes
~04-12-1735 Stiens
1.6 ♂
Johannes Nammens (B4)
leeftijd: ± 79 jaar
*±1658
16-03-1737 Stiens
relaties:
(1) huwelijk 04-12-1692 in Stiens met
Ytie Romkes
(2) huwelijk 12-09-1723 met
Blijke Annes
1 ♀
Tiamcke Sybes Andringa (B) AB3+ASN64
huwelijk 01-11-1644 in St. Jacobiparochie met
Namne Johannes
1679