Parenteel van Pieter Sybes Andringa(D) (AB3)


Pyter Andringa
 ~07-11-1686 Makkum
Sybe P. Andringa(D1)
 ~02-08-1657 Stiens
X 06-12-1685 Stiens 
Beitske Pieters
Geertie Andringa
 ~05-02-1660 Stiens
 †<16-06-1661 Stiens
Geertie Andringa
 ~16-06-1661 Stiens
Philippus Mindra
Elisabeth P. Andringa(D2)
 ~20-03-1664 Stiens
X 23-12-1683 Leeuwarden 
Willem P. Mindra
 †1713 Leeuwarden
Pieter Pieters
 ~Stiens
Claes Pieters
 ~Stiens
 †<1699
Antie Pieters
 ~Stiens
 †±1700
Agniet Pieters
 ~Stiens
 †<1699
Sybe Pieters
 ~Stiens
 †<1699
Griet P. Andringa(D3)
 ~25-10-1666 Stiens
 †±1699
X 08-04-1688 Stiens 
Isbrand Pieters
 †1701 Stiens
Antie Andringa
 ~18-07-1669 Stiens
Pieter S. Andringa(D) (AB3)
 *1627 Stiens
 †17-11-1670 Stiens
X 27-07-1656 Stiens 
Agneta C. Raerd
I
II
III
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 23-11-2016 23:52:21
Man
Vrouw
M/V
1.1.1 ♂
Pyter Andringa
~07-11-1686 Makkum
1.1 ♂
Sybe Pieters Andringa(D1)
~02-08-1657 Stiens
huwelijk 06-12-1685 in Stiens met
Beitske Pieters
1.2 ♀
Geertie Andringa
leeftijd: ~< 1 jaar
~05-02-1660 Stiens
<16-06-1661 Stiens
1.3 ♀
Geertie Andringa
~16-06-1661 Stiens
1.4.1 ♂
Philippus Mindra
1.4 ♀
Elisabeth Pieters (Lysbeth) Andringa(D2)
~20-03-1664 Stiens
huwelijk 23-12-1683 in Leeuwarden met
Willem Philippus Mindra
1713 Leeuwarden
1.5.1 ♂
Pieter Pieters
~ Stiens
1.5.2 ♂
Claes Pieters
~ Stiens
<1699
1.5.3 ♀
Antie Pieters
~ Stiens
±1700
1.5.4 ♀
Agniet Pieters
~ Stiens
<1699
1.5.5 ♂
Sybe Pieters
~ Stiens
<1699
1.5 ♀
Griet Pieters Andringa(D3)
leeftijd: ~± 33 jaar
~25-10-1666 Stiens
±1699
huwelijk 08-04-1688 in Stiens met
Isbrand Pieters
1701 Stiens
1.6 ♀
Antie Andringa
~18-07-1669 Stiens
1 ♂
Pieter Sybes Andringa(D) (AB3)
leeftijd: 42 of 43 jaar
*1627 Stiens
17-11-1670 Stiens
huwelijk 27-07-1656 in Stiens met
Agneta Claesdr Raerd