Parenteel van Eelcke Taeckes (T) AB3+ASN66


Hoite S. Fransen
 *>1713 Akkrum
Aaltje H.
 *±1693 Akkrum
X ±1713 Akkrum 
Sent Fransen
 *<1693 Akkrum
Hoite E.
 *±1665 Akkrum
X 04-03-1685 Utingeradeel 
Sytske T. Hoytema
 *±1660 Irnsum
?
Lupkien T.
 *±1702 Makkum
Teeke Andringa
 ~04-08-1725 Makkum
Jannetie Andringa
 ~30-12-1726 Makkum
Teeke Andringa
 ~24-07-1728 Makkum
Acke Andringa
 ~08-08-1729 Makkum
Teeke Andringa
 ~07-08-1732 Makkum
Teeke Andringa
 ~17-05-1735 Makkum
 †23-06-1750 Makkum
Siouke Andringa
 ~28-08-1738 Makkum
 †<1746 Makkum
Tetje Andringa
 ~16-10-1739 Makkum
Tietje Andringa (T111)
 ~02-03-1743 Makkum
 †23-01-1817 Amsterdam
X (1) 1774 Amsterdam 
Jan C. Claassen
 *±1740 Ditmold (Lippe DLD)
 †<1784 Amsterdam
X (2) 01-08-1784 Amsterdam 
Cornelis Akkerstaf
 ~29-10-1759 Amsterdam
 †21-12-1828 Amsterdam
Sjouke E. Andringa (T112)
 ~26-11-1745 Makkum
 †20-08-1778 Makkum
X 20-04-1771 Wonseradeel 
Lysbert B.
 *±1745 Ferwoude
 †>1778
Eeltie T. Andringa (T11)
 *±1703 Makkum
 †30-04-1768 Makkum
X 21-10-1724 Wonseradeel 
Baukjen S.
 *±1705 Makkum
Gertjen Andringa
 ~27-10-1755 Makkum
 †15-06-1824 Makkum
Tierkjen Andringa
 ~04-11-1756 Makkum
Jan Andringa
 ~07-05-1758 Makkum
Tetje Andringa
 ~12-11-1759 Makkum
Jan Andringa
 ~21-12-1760 Makkum
Jan Andringa
 ~03-02-1763 Makkum
Teeke F. van der Pal
 *11-02-1830 Workum
 †>1864
X 16-01-1864 Workum 
Jeltje H. van der Zee
 *1837 Workum
 †>1864
Bregtje R. Andringa (T12111)
 ~29-08-1795 Makkum
 †11-03-1830 Workum
X 10-05-1829 Workum 
Fongers T. van der Pal
 ~07-09-1774 Workum
 †03-06-1852 Workum
Taeke Andringa
 ~18-11-1797 Makkum
Hinke Andringa
 ~11-01-1801 Makkum
Taeke Andringa
 ~24-12-1803 Makkum
 †07-08-1826 Makkum
Marijke J. Tekelema
 *30-06-1837 Bolsward
 †25-01-1915 Bolsward
X 21-04-1861 Bolsward 
Eelke S. Boersma
 *1824 Bolsward
 †27-01-1874 Bolsward
Ruurd J. Tekelema
 *04-11-1841 Bolsward
 †21-06-1918 Bolsward
X 08-11-1885 Bolsward 
Martha M. Dijkstra
Sibbeltje J. Tekelema
 *30-04-1844 Bolsward
 †01-02-1915 Bolsward
X 01-10-1893 Bolsward 
Ruurd L. Jelgersma
 *12-04-1833 Bolsward
 †15-05-1909 Bolsward
Hinke R. Andringa (T12112)
 ~23-02-1807 Makkum
 †18-03-1884 Bolsward
X 01-05-1836 Bolsward 
Johannes S. Tekelema
 ~01-02-1811 Bolsward
 †27-03-1881 Bolsward
Ruurd T. Andringa (T1211)
 ~20-06-1764 Makkum
 †26-02-1827 Makkum
X 11-08-1793 Makkum 
Sibbeltje H. Bakker
 ~18-04-1768 Makkum
 †19-06-1807 Makkum
Jan Andringa
 ~01-03-1766 Makkum
Tetje Andringa
 ~30-08-1767 Makkum
Tjerkjen T. Andringa (T1212)
 ~20-09-1771 Makkum
 †05-01-1839 Makkum
X 25-05-1800 Makkum 
Rein H. de Vries
 ~13-04-1766 Makkum
 †06-02-1827 Makkum
Jan Andringa
 ~29-12-1773 Makkum
 †13-10-1845 Makkum
Teeke J. Andringa (T121)
 ~09-04-1733 Makkum
 †21-02-1784 Makkum
X 18-01-1755 Wonseradeel 
Hinke R.
 ~08-03-1733 Makkum
 †04-12-1798 Makkum
Lysbeth R. Andringa (T1221)
 ~07-03-1761 Makkum
 †±1787 Makkum
X ±1782 Makkum 
Ype J.
 *±1760 Wartena
Jan R. Andringa
 ~07-12-1763 Makkum
Geertje R. Andringa (T1222)
 ~28-09-1765 Makkum
 †25-11-1836 Leiden
X 24-07-1794 Makkum 
Jelte W. de Vries
 *±1765
Ruird J. Andringa (T122)
 ~07-02-1736 Makkum
 †15-10-1789 Makkum
X 08-06-1760 Lemmer 
Jacobjen H.
 ~23-08-1736 Makkum
 †>1790 Makkum
Sioert J. Andringa
 ~16-11-1738 Makkum
Jan T. Andringa (T12)
 *>1705 Makkum
 †<1748
X 29-03-1732 Wonseradeel 
Geertie P.
 *±1710 Makkum
 †29-10-1776 Makkum
Taecke E. (T1)
 *±1670 Akkrum
X 01-07-1702 Wonseradeel 
Beatrix S.
 *±1680
 †06-06-1752 Makkum
Dirck E.
 *<1680 Akkrum
Sake E.
 *<1680 Akkrum
Sjoerd E.
 *<1680 Akkrum
Eelcke T. (T) AB3+ASN66
 *±1635 Akkrum
 †<1698 Akkrum
X 1660 Akkrum 
Lipck S.
 *±1650 Akkrum
 †<1698 Akkrum
I
II
III
IV
V
VI
VII
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 07-11-2017 22:42:09
Man
Vrouw
M/V
1.1.1.1 ♂
Hoite Sents Fransen
*>1713 Akkrum
1.1.1 ♀
Aaltje Hoites
*±1693 Akkrum
huwelijk ±1713 in Akkrum met
Sent Fransen
*<1693 Akkrum
1.1 ♂
Hoite Eelckes
*±1665 Akkrum
huwelijk 04-03-1685 in Utingeradeel met
Sytske Tomas Hoytema
*±1660 Irnsum
1.2.1 ♀
Lupkien Taeckes
*±1702 Makkum
1.2.2.1 ♂
Teeke Andringa
~04-08-1725 Makkum
1.2.2.2 ♀
Jannetie Andringa
~30-12-1726 Makkum
1.2.2.3 ♂
Teeke Andringa
~24-07-1728 Makkum
1.2.2.4 ♀
Acke Andringa
~08-08-1729 Makkum
1.2.2.5 ♂
Teeke Andringa
~07-08-1732 Makkum
1.2.2.6 ♂
Teeke Andringa
leeftijd: ~15 jaar
~17-05-1735 Makkum
23-06-1750 Makkum
1.2.2.7 ♂
Siouke Andringa
leeftijd: ~< 8 jaar
~28-08-1738 Makkum
<1746 Makkum
1.2.2.8 ♀
Tetje Andringa
~16-10-1739 Makkum
1.2.2.9 ♀
Tietje Andringa (T111)
leeftijd: ~73 jaar
~02-03-1743 Makkum
23-01-1817 Amsterdam
relaties:
(1) huwelijk 1774 in Amsterdam met
Jan Coenraad Claassen
leeftijd: < 44 jaar
*±1740 Ditmold (Lippe DLD)
<1784 Amsterdam
(2) huwelijk 01-08-1784 in Amsterdam met
Cornelis Akkerstaf
leeftijd: ~69 jaar
~29-10-1759 Amsterdam
21-12-1828 Amsterdam
1.2.2.10 ♂
Sjouke Eeltjes Andringa (T112)
leeftijd: ~32 jaar
~26-11-1745 Makkum
20-08-1778 Makkum
huwelijk 20-04-1771 in Wonseradeel met
Lysbert Bottes
leeftijd: > 33 jaar
*±1745 Ferwoude
>1778
1.2.2 ♂
Eeltie Taeckes Andringa (T11)
leeftijd: ± 65 jaar
*±1703 Makkum
30-04-1768 Makkum
huwelijk 21-10-1724 in Wonseradeel met
Baukjen Sjoukes
*±1705 Makkum
1.2.3.1.1 ♀
Gertjen Andringa
leeftijd: ~68 jaar
~27-10-1755 Makkum
15-06-1824 Makkum
1.2.3.1.2 ♀
Tierkjen Andringa
~04-11-1756 Makkum
1.2.3.1.3 ♂
Jan Andringa
~07-05-1758 Makkum
1.2.3.1.4 ♀
Tetje Andringa
~12-11-1759 Makkum
1.2.3.1.5 ♂
Jan Andringa
~21-12-1760 Makkum
1.2.3.1.6 ♂
Jan Andringa
~03-02-1763 Makkum
1.2.3.1.7.1.1 ♂
Teeke Fongers van der Pal
leeftijd: > 34 jaar
*11-02-1830 Workum
>1864
huwelijk 16-01-1864 in Workum met
Jeltje Harmens van der Zee
leeftijd: > 27 jaar
*1837 Workum
>1864
1.2.3.1.7.1 ♀
Bregtje Ruurds Andringa (T12111)
leeftijd: ~34 jaar
~29-08-1795 Makkum
11-03-1830 Workum
huwelijk 10-05-1829 in Workum met
Fongers Taekes van der Pal
leeftijd: ~77 jaar
~07-09-1774 Workum
03-06-1852 Workum
1.2.3.1.7.2 ♂
Taeke Andringa
~18-11-1797 Makkum
1.2.3.1.7.3 ♀
Hinke Andringa
~11-01-1801 Makkum
1.2.3.1.7.4 ♂
Taeke Andringa
leeftijd: ~22 jaar
~24-12-1803 Makkum
07-08-1826 Makkum
1.2.3.1.7.5.1 ♀
Marijke Johannes Tekelema
leeftijd: 77 jaar
*30-06-1837 Bolsward
~ Bolsward
25-01-1915 Bolsward
huwelijk 21-04-1861 in Bolsward met
Eelke Symons Boersma
leeftijd: 49 of 50 jaar
*1824 Bolsward
27-01-1874 Bolsward
1.2.3.1.7.5.2 ♂
Ruurd Johannes Tekelema
leeftijd: 76 jaar
*04-11-1841 Bolsward
21-06-1918 Bolsward
huwelijk 08-11-1885 in Bolsward met
Martha Margaretha Dijkstra
1.2.3.1.7.5.3 ♀
Sibbeltje Johannes Tekelema
leeftijd: 70 jaar
*30-04-1844 Bolsward
01-02-1915 Bolsward
huwelijk 01-10-1893 in Bolsward met
Ruurd Lolkes Jelgersma
leeftijd: 76 jaar
*12-04-1833 Bolsward
15-05-1909 Bolsward
1.2.3.1.7.5 ♀
Hinke Ruurds Andringa (T12112)
leeftijd: ~77 jaar
~23-02-1807 Makkum
18-03-1884 Bolsward
huwelijk 01-05-1836 in Bolsward met
Johannes Siebrens Tekelema
leeftijd: ~70 jaar
~01-02-1811 Bolsward
27-03-1881 Bolsward
1.2.3.1.7 ♂
Ruurd Taekes Andringa (T1211)
leeftijd: ~62 jaar
~20-06-1764 Makkum
26-02-1827 Makkum
huwelijk 11-08-1793 in Makkum met
Sibbeltje Huites Bakker
leeftijd: ~39 jaar
~18-04-1768 Makkum
19-06-1807 Makkum
1.2.3.1.8 ♂
Jan Andringa
~01-03-1766 Makkum
1.2.3.1.9 ♀
Tetje Andringa
~30-08-1767 Makkum
1.2.3.1.10 ♀
Tjerkjen Taekes Andringa (T1212)
leeftijd: ~67 jaar
~20-09-1771 Makkum
05-01-1839 Makkum
huwelijk 25-05-1800 in Makkum met
Rein Huites de Vries
leeftijd: ~60 jaar
~13-04-1766 Makkum
06-02-1827 Makkum
1.2.3.1.11 ♂
Jan Andringa
leeftijd: ~71 jaar
~29-12-1773 Makkum
13-10-1845 Makkum
1.2.3.1 ♂
Teeke Jans Andringa (T121)
leeftijd: ~50 jaar
~09-04-1733 Makkum
21-02-1784 Makkum
huwelijk 18-01-1755 in Wonseradeel met
Hinke Ruurds
leeftijd: ~65 jaar
~08-03-1733 Makkum
04-12-1798 Makkum
1.2.3.2.1 ♀
Lysbeth Ruurds Andringa (T1221)
leeftijd: ~± 26 jaar
~07-03-1761 Makkum
±1787 Makkum
huwelijk ±1782 in Makkum met
Ype Jans
*±1760 Wartena
1.2.3.2.2 ♂
Jan Ruirds Andringa
~07-12-1763 Makkum
1.2.3.2.3 ♀
Geertje Ruurds Andringa (T1222)
leeftijd: ~71 jaar
~28-09-1765 Makkum
25-11-1836 Leiden
huwelijk 24-07-1794 in Makkum met
Jelte Wytses de Vries
*±1765
1.2.3.2 ♂
Ruird Jans Andringa (T122)
leeftijd: ~53 jaar
~07-02-1736 Makkum
15-10-1789 Makkum
huwelijk 08-06-1760 in Lemmer met
Jacobjen Hessels
leeftijd: ~> 54 jaar
~23-08-1736 Makkum
>1790 Makkum
1.2.3.3 ♂
Sioert Jans Andringa
~16-11-1738 Makkum
1.2.3 ♂
Jan Teekis Andringa (T12)
leeftijd: < 43 jaar
*>1705 Makkum
<1748
huwelijk 29-03-1732 in Wonseradeel met
Geertie Pybes
leeftijd: ± 66 jaar
*±1710 Makkum
29-10-1776 Makkum
1.2 ♂
Taecke Eelkes (T1)
*±1670 Akkrum
huwelijk 01-07-1702 in Wonseradeel met
Beatrix Symons
leeftijd: ± 72 jaar
*±1680
06-06-1752 Makkum
1.3 ♂
Dirck Eelckes
*<1680 Akkrum
1.4 ♂
Sake Eelckes
*<1680 Akkrum
1.5 ♂
Sjoerd Eelckes
*<1680 Akkrum
1 ♂
Eelcke Taeckes (T) AB3+ASN66
leeftijd: < 63 jaar
*±1635 Akkrum
<1698 Akkrum
huwelijk 1660 in Akkrum met
Lipck Saeckes
leeftijd: < 48 jaar
*±1650 Akkrum
<1698 Akkrum