Parenteel van Geert Tjeerds Andringa (YB) ASN78


Sytske Reversma
 *23-12-1837 Barradeel
 †<1842
Sytske Reversma
 *15-12-1842 Barradeel
 †>1843
Sytske Reversma
 *±1843 Barradeel
x 
Gerrit Herrema
Geert Reversma
 *06-04-1845 Barradeel
 †<1850
Geert Reversma
 *±1850 Barradeel
x 
Maaike C. van Gelder
Akke G. Andringa
 *27-05-1807 Oosterbierum
 †30-04-1882 Tzummarum
x 12-05-1836 Franekeradeel 
Sijds H. Reversma
 *21-10-1804 Welsrijp
 †09-04-1850 Firdgum
Trijntje Post
 *22-12-1838 Het Bildt
Mettje G. Andringa
 *26-06-1810 Tzummarum
 †20-12-1877 St. Jacobiparochie
x 15-11-1838 Het Bildt 
Rintje R. Post
 *10-12-1812 St. Jacobiparochie
 †26-09-1888 St. Annaparochie
Geert Andringa
 *24-08-1846 Tzummarum
 †15-09-1846 Tzummarum
Sijke Andringa
 *06-12-1904 Tzummarum
 †29-09-1908 Tzummarum
Geert H. Bruinsma (1)
 *21-10-1931 Franeker
Jan Bruinsma (1)
 *18-12-1932 Franeker
 †25-12-1942 Franeker
Pietje S. Bruinsma (1)
 *03-05-1934
Geertje A. Bruinsma (1)
 *09-10-1935 Franeker
Hilbrand R. Bruinsma (1)
 *03-01-1937 Franeker
Roelof S. Bruinsma (1)
 *13-05-1938 Franeker
Anne Bruinsma (1)
 *28-09-1940 Franeker
Jantje Bruinsma (1)
 *05-04-1944 Franeker
Jan Bruinsma (1)
 *13-07-1946 Franeker
Reinskje Andringa
 *06-08-1907 Tzummarum
 †03-02-2005 Red Deer (Alberta-Canada)
x (1) 05-06-1930 Barradeel 
Karsjen S. Bruinsma
 *05-03-1905 Oosterbierum
 †06-02-1966 Lacombe (AB-Canada)
x (2) 08-04-1978 Lacombe(AB-CAN) 
Henry A. Salomons
 *21-10-1909 Gramsbergen
 †24-12-1998 La combe (AB-CAN)
Geert Andringa (YB11)
 *06-08-1847 Tzummarum
 †16-03-1936 Franeker
x 04-04-1901 Barradeel 
Pietje Harkema
 *07-02-1871 Sexbierum
 †03-04-1940 Franeker
Trijntje Andringa
 *05-05-1850 Tzummarum
 †07-06-1850 Tzummarum
Renske Andringa
 *28-07-1877 Tzummarum
 †04-01-1947 Tzummarum
x 31-05-1900 Barradeel 
Jelte P. Tuinhof
 *08-11-1875 Tzummarum
 †06-10-1954 Tzummarum
Brechtje Spoelstra
 *16-04-1949 Beetgum
Aukje Spoelstra
 *01-02-1951 Beetgum
Trijntje Andringa
 *31-03-1908 Dyksterhuzen/ Beetgum
 †15-04-2000 Leeuwarden
x 11-05-1944 Menadumladeel 
Christiaan Spoelstra
 *17-04-1915 Hallum
 †18-12-1975 Beetgum
Siebe H. Andringa (YB1211)
 *04-07-1909 Dyksterhuzen/Beetgum
 †19-03-2001 Harlingen
x 24-05-1939 Leeuwarden 
Richtje Nauta
 *19-09-1908 Assen
 †07-09-1983 Leeuwarden
Jantje Andringa
 *27-12-1910 Beetgum
 †15-05-1952 Beetgum
Dirkje Andringa
 *26-05-1913 Dyksterhuzen/ Beetgum
 †04-07-2009 Leeuwarden
Harmen S. Andringa (YB121)
 *11-09-1878 Tzummarum
 †04-07-1915 Beetgum
x 11-04-1907 Menaldumadeel 
Bregtje R. Brouwer
 *19-05-1884 Menaldum
 †06-02-1969 Beetgum
Menze Andringa
 *20-01-1882 Tzummarum
 †19-08-1903 Oosterbierum
Geert Andringa
 *02-03-2011 Leeuwarden
Jenthe T. Andringa
 *06-06-2014 Oosterbierum
Sybe G. Andringa (YB122111)
 *20-05-1969 Harlingen
x 10-06-2005 Franeker 
Aly Smit
 *30-11-1975
Maaike J.M. Andringa
 *15-10-2003
Camiel J. Andringa
 *21-06-2005
Robijn J. Andringa (YB122112)
 *23-07-1972 Oosterbierum
x 21-12-2001 Heeswijck-Dinther 
Miriam de Louw
 *31-03-1971
Reinder W. Andringa
 *09-04-2007 Leeuwarden
Sjoerd H. Andringa
 *25-11-2008 Leeuwarden
Hessel J.J. Andringa
 *05-05-2012 Leeuwarden
Harmen R. Andringa (YB122113)
 *23-07-1972 Oosterbierum
x ±2003 
Hester M. van Schravendijk
 *13-07-1974 Amsterdam
Geertje H. Andringa
 *27-03-1979 Oosterbierum
Geert Andringa (YB12211)
 *18-09-1940
x 25-07-1968 Sneek 
Pietertje Beuckens
 *29-11-1943 Scharnegoutum
Grytsje Kramer
 *14-10-1968 Dronrijp
Diuwerd Kramer
 *26-11-1969 Dronrijp
Lybrich Kramer
 *27-07-1971 Delfzijl
Fokje Kramer
 *29-01-1974 Oldeboorn
Sibe-Jan Kramer
 *31-10-1977 Goutum
Jitske Andringa
 *18-04-1942 Oosterbierum
 †25-02-2009 Leeuwarden
x 14-06-1967 Barradeel 
Jacob Kramer
 *27-01-1940 Makassar ( Ned. Indie)
Lijbrich Andringa
 *27-09-1943 Oosterbierum
 †06-05-2000 Groningen
x 17-05-1991 Opsterland 
Roel Falkena
 *10-05-1936 Sneek
 †20-02-2021 Beetsterzwaag / De Sweach
Jouke Andringa (YB12212)
 *15-12-1944 Oosterbierum
x 01-06-1973 Helmond 
Jacqueline J.P.M. Cox
 *04-03-1946 Vught
Geiske Andringa
 *04-03-1946 Oosterbierum
Sibe Andringa (YB122131)
 *14-10-1975 Harlingen
Marten Andringa (YB122132)
 *29-11-1977 Harlingen
x 10-05-2015 Minnertsga 
Marije Nieuwenhuizen
 *20-03-1979 Zeist
Sverre Andringa (YB1221331)
 *21-08-2010 Minnertsga
Kars Andringa (YB1221332)
 *11-01-2013 Leeuwarden
Jesper Andringa (YB1221333)
 *28-11-2018 Minnertsga
Geert Andringa (YB122133)
 *17-05-1981 Harlingen
x ±2005 Minnertsga 
Grietje van der Ploeg
 *10-04-1985
Sietse Andringa (YB122134)
 *12-03-1985 Harlingen
Klaas E. Andringa (YB12213)
 *28-05-1947 Oosterbierum
x 22-11-1974 Menaldumadeel 
Ytsje Gerbrandy
 *30-10-1950 Sneek
Sygrit Andringa (YB122141)
 *15-09-1986 Meppel
Vera Kleisma
 *23-01-2019 Leeuwarden
Kirsten Andringa (YB122142)
 *25-03-1988 Meppel
x 05-06-2021 Bears 
Tjerk J. Kleisma
 *17-01-1980
Tjitske Andringa (YB12214)
 *19-07-1948 Oosterbierum
x 04-09-1985 Baflo 
Hilbert Haar
 *21-05-1950 Zuidwolde
Harmen Andringa
 *22-05-1950 Leeuwarden
 †18-05-1956 Oosterbierum
Iliane G. Andringa
 *25-07-1996 Wirdum
Piter Andringa (YB12215)
 *15-08-1955 Oosterbierum
x 06-07-1999 Leeuwarden 
Yvonne C. de Booij
 *20-04-1959 Dordrecht
Sybe G. Andringa (YB1221) (1)
 *01-04-1914 Oosterbierum
 †16-06-1998 Oosterbierum
x 11-05-1939 Ferwerderadeel 
Grietje Werkstra
 *24-05-1916 Hallum
 †26-12-1995 Harlingen
Klaas E. Andringa (YB1222) (1)
 *13-07-1915 Oosterbierum
 †07-12-1989 Emmen
x (1) 18-06-1942 Het Bildt 
Pieternelle Snijder
 *21-05-1916 St. Annaparochie
 †02-06-2008 Leeuwarden
x (2) 18-12-1957 Meppel 
Mintje de Haan
 *08-02-1929 Tzummarum
 †05-01-2008 Emmen
Andringa (1)
 *08-05-1917 Oosterbierum
 †08-05-1917 Oosterbierum
Geert S. Andringa (YB122)
 *18-08-1889 Tzummarum
 †15-05-1950 Oosterbierum
x (1) 15-05-1913 Menaldumadeel 
Lijbrig Bergstra
 *01-03-1889 Engelum
 †08-05-1917 Oosterbierum
x (2) 23-02-1922 Menaldumadeel 
Geiske Koopmans
 *13-07-1887 Menadumadeel
 †04-04-1947 Oosterbierum
Sijbe H. Andringa (YB12)
 *26-07-1851 Tzummarum
 †23-12-1910 Oosterbierum
x 25-05-1876 Barradeel 
Jantje van Marssum
 *29-09-1848 St. Jacobiparochie
 †23-06-1923 Oosterbierum
Nanning H. Andringa
 *09-07-1853 Tzummarum
 †01-04-1881 Tzummarum
Klaaske G. Andringa
 *29-10-1916 Holwerd
 †28-01-2014 Tzummarum
Andringa
 *29-10-1916 Holwerd
 †29-10-1916 Holwerd
Harmen T. Andringa (YB131)
 *24-06-1883 Tzummarum
 †03-01-1920 Holwerd
x 30-04-1914 Het Bildt 
Grietje Nauta
 *11-10-1885 St. Jacobiparochie
 †29-03-1982 St. Annaparochie
Grietje Werkstra
 *24-05-1916 Hallum
x ±1939 
Sybe G. Andringa (YB1221)
Tjitske Werkstra
 *27-11-1919 Hallum
Jitske Andringa
 *11-08-1885 Tzummarum
 †31-07-1974 Sneek
x 02-06-1910 Het Bildt 
Jouke A. Werkstra
 *23-04-1882 Hallum
 †22-07-1962 Oosterbierum
Geert Andringa
 *02-03-2011 Leeuwarden
Jenthe T. Andringa
 *06-06-2014 Oosterbierum
Sybe G. Andringa (YB122111)
 *20-05-1969 Harlingen
x 10-06-2005 Franeker 
Aly Smit
 *30-11-1975
Maaike J.M. Andringa
 *15-10-2003
Camiel J. Andringa
 *21-06-2005
Robijn J. Andringa (YB122112)
 *23-07-1972 Oosterbierum
x 21-12-2001 Heeswijck-Dinther 
Miriam de Louw
 *31-03-1971
Reinder W. Andringa
 *09-04-2007 Leeuwarden
Sjoerd H. Andringa
 *25-11-2008 Leeuwarden
Hessel J.J. Andringa
 *05-05-2012 Leeuwarden
Harmen R. Andringa (YB122113)
 *23-07-1972 Oosterbierum
x ±2003 
Hester M. van Schravendijk
 *13-07-1974 Amsterdam
Geertje H. Andringa
 *27-03-1979 Oosterbierum
Geert Andringa (YB12211)
 *18-09-1940
x 25-07-1968 Sneek 
Pietertje Beuckens
 *29-11-1943 Scharnegoutum
Grytsje Kramer
 *14-10-1968 Dronrijp
Diuwerd Kramer
 *26-11-1969 Dronrijp
Lybrich Kramer
 *27-07-1971 Delfzijl
Fokje Kramer
 *29-01-1974 Oldeboorn
Sibe-Jan Kramer
 *31-10-1977 Goutum
Jitske Andringa
 *18-04-1942 Oosterbierum
 †25-02-2009 Leeuwarden
x 14-06-1967 Barradeel 
Jacob Kramer
 *27-01-1940 Makassar ( Ned. Indie)
Lijbrich Andringa
 *27-09-1943 Oosterbierum
 †06-05-2000 Groningen
x 17-05-1991 Opsterland 
Roel Falkena
 *10-05-1936 Sneek
 †20-02-2021 Beetsterzwaag / De Sweach
Jouke Andringa (YB12212)
 *15-12-1944 Oosterbierum
x 01-06-1973 Helmond 
Jacqueline J.P.M. Cox
 *04-03-1946 Vught
Geiske Andringa
 *04-03-1946 Oosterbierum
Sibe Andringa (YB122131)
 *14-10-1975 Harlingen
Marten Andringa (YB122132)
 *29-11-1977 Harlingen
x 10-05-2015 Minnertsga 
Marije Nieuwenhuizen
 *20-03-1979 Zeist
Sverre Andringa (YB1221331)
 *21-08-2010 Minnertsga
Kars Andringa (YB1221332)
 *11-01-2013 Leeuwarden
Jesper Andringa (YB1221333)
 *28-11-2018 Minnertsga
Geert Andringa (YB122133)
 *17-05-1981 Harlingen
x ±2005 Minnertsga 
Grietje van der Ploeg
 *10-04-1985
Sietse Andringa (YB122134)
 *12-03-1985 Harlingen
Klaas E. Andringa (YB12213)
 *28-05-1947 Oosterbierum
x 22-11-1974 Menaldumadeel 
Ytsje Gerbrandy
 *30-10-1950 Sneek
Sygrit Andringa (YB122141)
 *15-09-1986 Meppel
Vera Kleisma
 *23-01-2019 Leeuwarden
Kirsten Andringa (YB122142)
 *25-03-1988 Meppel
x 05-06-2021 Bears 
Tjerk J. Kleisma
 *17-01-1980
Tjitske Andringa (YB12214)
 *19-07-1948 Oosterbierum
x 04-09-1985 Baflo 
Hilbert Haar
 *21-05-1950 Zuidwolde
Harmen Andringa
 *22-05-1950 Leeuwarden
 †18-05-1956 Oosterbierum
Iliane G. Andringa
 *25-07-1996 Wirdum
Piter Andringa (YB12215)
 *15-08-1955 Oosterbierum
x 06-07-1999 Leeuwarden 
Yvonne C. de Booij
 *20-04-1959 Dordrecht
Grietje Werkstra
 *24-05-1916 Hallum
 †26-12-1995 Harlingen
x 11-05-1939 Ferwerderadeel 
Sybe G. Andringa (YB1221)
 *01-04-1914 Oosterbierum
 †16-06-1998 Oosterbierum
Jitske T. Andringa
 *11-08-1885 Tzummarum
 †31-07-1974 Sneek (hosp)
x 02-06-1910 Het Bildt 
Jouke A. Werkstra
 *23-04-1882 Hallum
 †22-07-1962 Oosterbierum
Sijtsche Kuiken
 *17-05-1941 Akkrum
Hendrik Kuiken
 *19-06-1942 Akkrum
Akke Kuiken
 *26-12-1943 St. Jacobiparochie
Berentine G. Kuiken
 *05-11-1945 St. Jacobiparochie
Jacoba Kuiken
 *25-06-1949 St. Jacobiparochie
Anna L. Andringa
 *21-05-1918 Achlum
 †14-10-2013 Sneek
x 06-06-1940 Het Bildt 
Renze Kuiken
 *10-01-1916 St. Jacobiparochie
 †26-04-2001 Emmeloord
Hendrik Kuiken
 *14-10-1941 St. Jacobiparochie
Jan Kuiken
 *19-09-1942 St. Jacobiparochie
 †±1964 Duitsland
Sijtsche Kuiken
 *31-05-1944 St. Jacobiparochie
Renze Kuiken
 *20-07-1946 Leeuwarden
Tjeerd Kuiken
 *30-01-1949 St. Jacobiparochie
Dirk Kuiken
 *20-11-1950 Leeuwarden
Grietje Andringa
 *13-02-1920 Achlum
 †06-02-1951 Leeuwarden
x 28-11-1940 Het Bildt 
Beert Kuiken
 *07-11-1910 St. Annaparochie
 †08-03-2003 Emmeloord
Klaas Kuiken
 *14-03-1954 Emmeloord
Johannes Kuiken
 *02-02-1958 Emmeloord
Jacoba Andringa
 *19-05-1921 St Annaparochie
 †18-04-2015 Emmeloord
x 23-11-1952 Het Bildt 
Beert Kuiken
 *07-11-1910 St Annaparochie
 †08-03-2003 Emmeloord
Karin Andringa
 *15-04-2004 Leeuwarden
Jarno Andringa
 *27-05-2006 Stiens
Femke Andringa
 *24-08-2009 Stiens
Tjeerd Andringa (YB132111)
 *03-05-1976 Leeuwarden
x 15-04-2005 Franeker 
Johanna van der Boom
 *17-09-1978 Dongjum
Gerrit Andringa (YB132112)
 *26-04-1977 Leeuwarden
Marleen R. Lok
 *05-09-2007 Leeuwarden
Norah J. Lok
 *11-12-2008
Lucas J. Lok
 *24-12-2011 Leeuwarden
Christina Andringa
 *23-10-1980 Harlingen
x 24-09-2010 Franeker 
Arnold H. Lok
 *±1978
Tjeerd Andringa (YB1321131)
 *15-07-2014 Leeuwarden
Brecht Andringa (YB132113)
 *07-09-2016 Leeuwarden
Sjoerd J. Andringa (YB132113)
 *19-03-1985 Tzummarum
x 01-02-2012 Leeuwarden 
Aaltsje Dijkstra
 *03-01-1986 Leeuwarden
Jan T. Andringa (YB13211)
 *01-05-1953 Minnertsga
x 13-12-1974 Barradeel 
Rinske Elsinga
 *07-05-1954 Minnertsga
Sjoeke-Marije Wallendal (1)
 *30-01-1983 Leeuwarden
Trijntje Andringa
 *09-09-1954 St. Jacobiparochie
x (1) 29-10-1975 Franekeradeel 
Tjitze Wallendal
 *25-12-1952 St. Annaparochie
x (2) ±1997 St. Annaparochie 
Bauke Tuinhof
 *28-05-1953 Minnertsga
Sietske Andringa
 *16-11-1957 St. Jacobiparochie
x 20-09-1979 Ossenzijl 
Klaas van der Laan
 *22-02-1946 Groningen
Jonathan T.N. van der Meer
 *08-05-1998 Amsterdam
Joram S.J. van der Meer
 *19-05-2000 Amsterdam
Charlotte Andringa
 *01-08-1961 St. Jacobiparochie
x 16-04-1997 Amsterdam 
Michael N. van der Meer
 *04-08-1968 Velsen
Ciara L. Andringa
 *17-09-2001 Purmerend
Callum J. Andringa
 *19-01-2006 Purmerend
Jacob A. Andringa (YB13212)
 *12-04-1966 St. Jacobiparochie
x ±1994 Purmerend 
Catherine M. Redmond
 *20-04-1967 Dublin (Eire)
Tjeerd J. Andringa (YB1321)
 *28-04-1923 St Annaparochie
 †26-12-1995 St. Jacobiparochie
x 12-06-1952 Barradeel 
Sjoerdtje Struiksma
 *26-12-1925 Tzummarum
 †27-02-2021 St. Annaparochie
Albertus T. Mulder
 *07-12-1950 Sprang Capelle
Johanna H. Mulder
 *16-12-1951 Sprang Capelle
Sietske A. Mulder
 *10-02-1953 Sprang Capelle
Hendrika P.A. Mulder
 *04-03-1954 Heerde
Lydia J.E. Mulder
 *09-06-1955 Heerde
Regina M.F. Mulder
 *24-04-1958 Heerde
Jan M.C. Mulder
 *21-04-1962 Vlaardingen
Heleen J.C. Mulder
 *21-04-1962 Vlaardingen
Benjamin M. Mulder
 *10-03-1967 Badhoevedorp
Jitske Andringa
 *23-01-1925 St Annaparochie
 †30-07-2001 Badhoevedorp
x 09-12-1949 Het Bildt 
Martin J. Mulder
 *25-12-1923 Ter Aar
 †24-06-1994 Badhoevedorp
Jan Andringa
 *13-05-1929 St. Jacobiparochie
 †12-11-2012 Harlingen
Sijtsche J. de Jong
 *06-10-1957 Leeuwarden
Anna K. de Jong
 *17-07-1960 Leeuwarden
Marijke H. de Jong
 *02-07-1963 Leeuwarden
Jelle T. de Jong
 *02-07-1963 Leeuwarden
Hendrika Andringa
 *29-03-1933 St. Jacobiparochie
 †26-10-2022 Wolvega
x 21-12-1956 Leeuwarden 
Tjeerd de Jong
 *01-05-1928 Hemert /Burgwerd
 †03-02-2009 Oldeholtpade
Jan T. Andringa (YB132)
 *19-03-1888 Tzummarum
 †19-09-1954 St. Jacobiparochie
x 10-05-1917 Barradeel 
Sijtsche Offinga
 *16-05-1892 Almenum
 †29-07-1946 Leeuwarden
Nanning Andringa
 *16-08-1890 Tzummarum
 †10-07-1896 St. Jacobiparochie
Marynda Bouma
 *06-11-2003 Leeuwarden
Geertje A. Andringa
 *04-05-1969 Marrum
x ±1992 Marrum 
Wietse Bouma
 *10-04-1963 Leeuwarden
Harmen K. Andringa (YB133111)
 *21-02-1971 Leeuwarden
x ±2005 Marrum 
Neeltje Bleeker
 *16-07-1963 Harlingen
Ilse M. Vonk
 *10-08-2000 Leeuwarden
Diantha E. Vonk
 *22-09-2004 Britsum
Fokje G. Andringa
 *24-11-1975 Marrum
x ?-07-1992 Britsum 
Oane Vonk
 *23-01-1974 Westernijkerk
Klaas H. Andringa (YB13311)
 *06-03-1948 Westernijkerk
 †11-04-2021 Marrum
x 10-12-1968 Ferweradeel 
Marijke Palma
 *14-05-1947 Warnswerd aan de Streek
Lybrich Dubois
 *08-03-1981 Groningen
Marije Dubois
 *22-09-1983 Groningen
Hiltsje Andringa
 *30-09-1950 Westernijkerk
 †14-09-2019 Warffum
x 22-05-1980 Warffum 
Benedictuus J.A. Dubois
 *29-03-1949 Groningen
Sander N. Pool
 *23-07-1980 Zijldijk
Arnoud Pool
 *09-04-1983 Zijldijk
 †16-05-1992 Zijldijk
Tjitsche E. Andringa
 *15-10-1953 Westernijkerk
x 04-02-1977 Ferweradeel 
Nienko Pool
 *08-03-1953 Termunten
Thomas F. Swart
 *04-12-1977 Anjum
Harmen T. Swart
 *25-09-1980 Wirdum
Sytse K. Swart
 *23-08-1983 Anjum
Aaltje A. Andringa
 *22-02-1957 Westernijkerk
x 01-10-1976 Ferweradeel 
Freerk Swart
 *21-03-1948 Ferwerd
Tsjaerd Andringa (YB133121)
 *28-04-1987 Woerden
x ?-08-2014 Slootdorp 
Jolanda J. Voogd
 *25-04-1990
Thije F. Andringa (YB1331221)
 *22-05-2014 Den Helder
Isa-Lynn P. Andringa (YB1331222)
 *06-09-2017 Alkmaar
Joute Andringa (YB133122)
 *03-09-1989 Nieuwkoop
x 24-08-2013 Anna Palowna 
Léonie S. Hulsebos
 *26-09-1976 Alkmaar
Douwe Andringa (YB13312)
 *06-07-1959 Westernijkerk
 †10-07-2016 Slootdorp
x 13-07-1984 Ferweradeel 
Jeltje Douwes
 *02-04-1961 Blija
Harmen T. Andringa (YB1331)
 *10-01-1921 Holwerd
 †14-06-1994 Marrum
x 28-11-1946 Ferweradeel 
Geertje Stallinga
 *12-07-1920 Westernijkerk
 †20-01-2011 Ferwerd
Pieter Andringa
 *02-06-1922 Holwerd
 †17-12-1995 Holwerd
Jan T. van Spijker
 *13-10-1977 Leeuwarden
Maartje van Spijker
 *16-10-1978 Leeuwarden
Gerrit van Spijker
 *14-01-1981 Leeuwarden
 †14-01-1981 Leeuwarden
Grietje Andringa
 *31-05-1954 Holwerd
 †26-11-2013 Leeuwarden
x 04-06-1976 Westdongeradeel 
Jan van Spijker
 *08-11-1949 Aalsmeer
 †24-09-1997 Leeuwarden
Klaas Andringa (YB13321)
 *13-02-1958 Holwered
Klaas T. Andringa (YB133221)
 *17-09-1992 Dokkum
Sjoerd E. Andringa (YB133222)
 *17-09-1992 Dokkum
Harmen Andringa (YB133223)
 *12-02-1996 Dokkum
Alice J. Andringa
 *12-09-1997 Dokkum
Jan Andringa (YB13322)
 *24-02-1961 Holwerd
x 06-04-1989 Ferweradeel 
Tjitske Vellema
 *10-12-1966 Leeuwarden
Hanna Andringa
 *17-08-1990 Ferwerd
Jorrik Andringa (YB133231)
 *24-04-1992 Ferwerd
Thijs Andringa (YB133232)
 *23-02-1994 Ferwerd
Lotte Andringa
 *18-11-1997 Ferwerd
Harmen T. Andringa (YB13323)
 *09-12-1963 Holwerd
x 14-07-1989 Heino 
Henriette L. Dijk
 *10-05-1967 Eindhoven
Tjeerd K. Andringa (YB1332)
 *04-10-1924 Holwerd
 †10-08-1982 Holwerd
x 13-08-1953 Ferweradeel 
Maartje van der Weit
 *20-03-1932 Ferwerd
 †03-11-1988 Holwerd
Andringa
 *13-09-1958
 †13-09-1958
Arjen T. Andringa (YB133311)
 *20-11-1993 Houten
Marieke R. Andringa
 *29-09-1995 Houten
Anniek Andringa
 *09-10-1998 Hoiuten
Klaas J. Andringa (YB13331)
 *18-12-1959 Leeuwarden
x 28-02-1992 Houten 
Elisabeth Schutte
 *04-09-1964 Elden
Johannes Ronda
 *23-06-1985 Groningen
Christiaan Ronda
 *29-03-1987 Groningen
Mattias Ronda
 *12-05-1990 Groningen
Carla P. Andringa
 *30-09-1961 Leeuwarden
x 12-01-1984 Groningen 
Berend P. Ronda
 *26-12-1958 Groningen
Anna A. van Dompseler
 *17-12-2020 Doorwerth
Hannah Andringa
 *11-01-1990 Oegstgeest
x 27-08-2017 Renkum 
Gijsbert J. van Dompseler
Vere E. Kooiman
 *05-10-2020 Nijmegen
Sarah N. Kooiman
 *16-10-2022 Nijmegen
Rachel Andringa
 *20-09-1991 Oegstgeest
x 01-10-2015 Nijmegen 
Simon C. Kooiman
David Andringa (YB133321)
 *21-03-1996 Oegstgeest
Jesse Andringa (YB133322)
 *18-08-1998 Arnhem
Johan A. Andringa (YB13332)
 *01-06-1966 Leeuwarden
x 17-06-1987 Zwolle 
Niesje Meems
 *21-01-1966 Onstwedde
Peter M. Andringa (YB13333)
 *06-10-1967 Leeuwarden
x 07-07-1995 Deventer 
Paula C. Scheper
 *11-10-1967 Deventer
Arjen Andringa (YB1333)
 *13-03-1927 Holwerd
 †26-04-1991 Leeuwarden
x 10-09-1957 Leeuwarden 
Trientje Barkmeijer
 *31-05-1929 Groningen
Klaas J. Andringa (YB13341)
 *20-07-1963 Winschoten
x 25-06-1997 Dordrecht 
Catharina Veldhuizen
 *21-12-1963 Dordrecht
Joanne M. Landman
 *20-11-1995 Hilversum
Karsten W. Landman
 *05-03-1998 Hilversum
Elisabeth T. Andringa
 *26-09-1964 Winschoten
x 26-05-1993 Hilversum 
Lambertus W. Landman
 *09-05-1965 Dalfsen
Marianne C. de Glint (1)
 *14-11-1991 Rotterdam
Janine E. de Glint (1)
 *22-07-1993 Rotterdam
Edith W. de Glint (1)
 *16-01-1996 Rotterdam
Agatha J. Andringa
 *31-12-1965 Winschoten
x (1) 07-10-1988 Veenendaal 
Hendrik de Glint
 *14-10-1964 Groningen
x (2) >1996 
Arnoldus H. Klapwijk
 *08-10-1955 Arnhem
 †25-03-2016 Rotterdam
Gerben Andringa (YB133421)
 *29-10-1997 Rotterdam
Mirjam Andringa
 *08-09-2000 Rotterdam
Wieger Andringa (YB13342)
 *08-12-1966 Winschoten
x 23-02-1996 Rotterdam 
Eveline van Wolfswinkel
 *28-01-1967 Rotterdam
Stelle E. Andringa
 *27-04-2003 Nijmegen
Jeanine R. Andringa
 *28-02-2006 Nijmegen
Naomi A. Andringa
 *03-11-2008 Nijmegen
Jacob Andringa (YB13343)
 *14-09-1971 Winschoten
x 28-05-1999 Zuidlaren 
Angeniesje P. Baar
 *03-08-1976 Nijmegen
Jan Andringa (YB1334)
 *17-07-1929 Holwerd
 †21-07-2012 Veenendaal
x 28-09-1962 Winschoten 
Jantje A. Bakker
 *10-09-1932 Veendam
 †24-01-2017 Veenendaal
Gerbren W. Andringa (YB133511)
 *05-07-1989 Des Moines (Iowa-USA)
Nynke W. Andringa
 *24-04-1991 Goutum
Irene I. Andringa
 *14-03-1994 Leeuwarden
Kirsten Andringa
 *14-03-1994 Leeuwarden
Klaas T. Andringa (YB13351)
 *17-12-1960 Leeuwarden
x 17-10-1986 Leeuwarden 
Inge A. de Groot
 *18-04-1963 Enschede
Vera M. Andringa
 *09-01-2001 Zwolle
Esther E. Andringa
 *26-11-2002 Zwolle
Helena H. Andringa
 *11-11-2005 Zwolle
Martinus J. Andringa (YB13352)
 *23-03-1963 Leeuwarden
 †11-07-2010 Zwolle
x 28-02-1992 Zwolle 
Jacolien Pierik
 *±1965
Sander Andringa (YB133531)
 *29-06-1994 Leeuwarden
Danielle Andringa
 *22-03-1997 Leeuwarden
Rianne Andringa
 *29-08-1999 Leeuwarden
Pieter A. Andringa (YB13353)
 *05-03-1966 Leeuwarden
x 
Janny Hoeksma
 *±1968
Joran Andringa
 *21-05-1998 Groningen
Marit Andringa
 *02-08-1999 Groningen
Seth Andringa
 *04-06-2003 Groningen
Remco W. Andringa (YB13354)
 *07-03-1967 Leeuwarden
x 10-09-1993 Leeuwarden 
Magdalena E. Ridderbos
 *07-01-1971 Soest
Stef E. de Jonge
 *18-11-1998 Heerenveen
Isa J. de Jonge
 *10-12-1999 Heerenveen
Noa de Jonge
 *22-02-2004 Leeuwarden
Janneke H. Andringa
 *05-12-1971 Leeuwarden
x ±1998 Leeuwarden 
Rob C. de Jonge
 *±1969
Wieger Andringa (YB1335)
 *05-02-1933 Holwerd
 †18-05-1996 Leeuwarden
x 25-11-1959 Leeuwarden 
Ymkje Dijkstra
 *12-08-1937 Leeuwarden
Jan M. van den Hoek
 *24-12-1963
Klaas P. van den Hoek
 *08-03-1966
Cornelis W. van den Hoek
 *02-08-1967
Tjeerd H. van den Hoek
 *11-05-1970
Tjitske R.E. van den Hoek
 *10-09-1979
Grietje Andringa
 *17-03-1939 Holwerd
x 04-04-1963 Leeuwarden 
Maarten M. van den Hoek
 *09-02-1936 Baarn
Klaas T. Andringa (YB133)
 *26-05-1893 St. Jacobiparochie
 †24-12-1958 Leeuwarden
x 08-04-1920 Ferweradeel 
Tjitske Peterson
 *04-10-1897 Blija
 †30-06-1987 Leeuwarden
Sijmen Hoekstra
 *13-08-1920
Tjeerd Hoekstra
 *22-01-1922
Grietje Hoekstra
 *11-07-1924
 †19-09-1927
Oege Hoekstra
 *08-01-1928
Harmen Hoekstra
 *28-02-1934
Jouke Hoekstra
 *28-02-1934
 †30-05-1984 Loenen aan de Vecht
Sijke Andringa
 *05-09-1895 St. Jacobiparochie
 †14-11-1988 Franeker
x 19-02-1920 Ferwerderadeel 
Jan Hoekstra
 *21-04-1895 Garijp
 †22-10-1985 Bolsward
Tjeerd H. Andringa (YB13)
 *23-01-1857 Tzummarum
 †20-11-1929 Leeuwarden
x 17-06-1882 Barradeel 
Grietje J. Postma
 *26-01-1859 Tzummarum
 †17-06-1936 Leeuwarden
Harmen G. Andringa (YB1)
 *10-04-1815 Tzummarum
 †21-07-1891 Tzummarum
x 19-03-1843 Barradeel 
Sijke S. Westra
 *22-12-1816 Tzummarum
 †04-01-1894 Tzummarum
Antje G. Andringa
 *05-08-1817 Tzummarum
Geert T. Andringa (YB) ASN78
 *09-12-1786 St. Jacobiparochie
 †14-01-1845 Tzummarum
x 25-01-1807 Oosterbierum 
Trijntje H. Kampsma
 *06-09-1785 Tzummarum
 †26-12-1855 Tzummarum
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 02-11-2023 00:17:59
Man
Vrouw
M/V
1.1.1 ♀
Sytske Reversma
leeftijd: < 5 jaar
*23-12-1837 Barradeel
<1842
1.1.2 ♀
Sytske Reversma
leeftijd: > 1 jaar
*15-12-1842 Barradeel
>1843
1.1.3 ♀
Sytske Reversma
*±1843 Barradeel
huwelijk met
Gerrit Herrema
1.1.4 ♂
Geert Reversma
leeftijd: < 5 jaar
*06-04-1845 Barradeel
<1850
1.1.5 ♂
Geert Reversma
*±1850 Barradeel
huwelijk met
Maaike Cornelis van Gelder
1.1 ♀
Akke Geerts Andringa
leeftijd: 74 jaar
*27-05-1807 Oosterbierum
~14-06-1807
30-04-1882 Tzummarum
huwelijk 12-05-1836 in Franekeradeel met
Sijds Hanzes Reversma
leeftijd: 45 jaar
*21-10-1804 Welsrijp
~11-11-1804
09-04-1850 Firdgum
1.2.1 ♀
Trijntje Post
*22-12-1838 Het Bildt
1.2 ♀
Mettje Geerts Andringa
leeftijd: 67 jaar
*26-06-1810 Tzummarum
~29-08-1810
20-12-1877 St. Jacobiparochie
huwelijk 15-11-1838 in Het Bildt met
Rintje Rintjes Post
leeftijd: 75 jaar
*10-12-1812 St. Jacobiparochie
26-09-1888 St. Annaparochie
1.3.1 ♂
Geert Andringa
leeftijd: 22 dagen
*24-08-1846 Tzummarum
15-09-1846 Tzummarum
1.3.2.1 ♂
Sijke Andringa
leeftijd: 3 jaar
*06-12-1904 Tzummarum
29-09-1908 Tzummarum
[] Tzummarum
1.3.2.2.1 ♂
Geert Harmen (George) Bruinsma
leeftijd:
*21-10-1931 Franeker
1.3.2.2.2 ♂
Jan Bruinsma
leeftijd: 10 jaar
*18-12-1932 Franeker
25-12-1942 Franeker
[] Oosterbierum
1.3.2.2.3 ♀
Pietje Sijke (Pearl) Bruinsma
leeftijd:
*03-05-1934
1.3.2.2.4 ♀
Geertje Aukje (Gay) Bruinsma
leeftijd:
*09-10-1935 Franeker
1.3.2.2.5 ♂
Hilbrand Roelof (Herman) Bruinsma
leeftijd:
*03-01-1937 Franeker
1.3.2.2.6 ♂
Roelof Sjoerd (Ralph) Bruinsma
leeftijd:
*13-05-1938 Franeker
1.3.2.2.7 ♂
Anne (Andrew) Bruinsma
leeftijd:
*28-09-1940 Franeker
1.3.2.2.8 ♀
Jantje (Joanne) Bruinsma
leeftijd:
*05-04-1944 Franeker
1.3.2.2.9 ♂
Jan (John) Bruinsma
leeftijd:
*13-07-1946 Franeker
1.3.2.2 ♀
Reinskje (Reneé) Andringa
leeftijd: 97 jaar
*06-08-1907 Tzummarum
03-02-2005 Red Deer (Alberta-Canada)
relaties:
(1) huwelijk 05-06-1930 in Barradeel met
Karsjen Sjerp Bruinsma
leeftijd: 60 jaar
*05-03-1905 Oosterbierum
06-02-1966 Lacombe (AB-Canada)
(2) huwelijk 08-04-1978 in Lacombe(AB-CAN) met
Henry Albertus Salomons
leeftijd: 89 jaar
*21-10-1909 Gramsbergen
24-12-1998 La combe (AB-CAN)
1.3.2 ♂
Geert Andringa (YB11) [YB11]
leeftijd: 88 jaar
*06-08-1847 Tzummarum
16-03-1936 Franeker
[] Oosterbierum
huwelijk 04-04-1901 in Barradeel met
Pietje Harkema
leeftijd: 69 jaar
*07-02-1871 Sexbierum
03-04-1940 Franeker
[] Oosterbierum
1.3.3 ♀
Trijntje Andringa
leeftijd: 1 maand
*05-05-1850 Tzummarum
07-06-1850 Tzummarum
1.3.4.1 ♀
Renske Andringa
leeftijd: 69 jaar
*28-07-1877 Tzummarum
04-01-1947 Tzummarum
huwelijk 31-05-1900 in Barradeel met
Jelte Pieters Tuinhof
leeftijd: 78 jaar
*08-11-1875 Tzummarum
06-10-1954 Tzummarum
1.3.4.2.1.1 ♀
Brechtje Spoelstra
leeftijd:
*16-04-1949 Beetgum
1.3.4.2.1.2 ♀
Aukje Spoelstra
leeftijd:
*01-02-1951 Beetgum
1.3.4.2.1 ♀
Trijntje (Tine) Andringa
leeftijd: 92 jaar
*31-03-1908 Dyksterhuzen/ Beetgum
15-04-2000 Leeuwarden
huwelijk 11-05-1944 in Menadumladeel met
Christiaan (Chris) Spoelstra
leeftijd: 60 jaar
*17-04-1915 Hallum
18-12-1975 Beetgum
1.3.4.2.2 ♂
Siebe Harmens Andringa (YB1211) [YB1211]
leeftijd: 91 jaar
*04-07-1909 Dyksterhuzen/Beetgum
19-03-2001 Harlingen
huwelijk 24-05-1939 in Leeuwarden met
Richtje Nauta
leeftijd: 74 jaar
*19-09-1908 Assen
07-09-1983 Leeuwarden
1.3.4.2.3 ♀
Jantje Andringa
leeftijd: 41 jaar
*27-12-1910 Beetgum
15-05-1952 Beetgum
1.3.4.2.4 ♀
Dirkje (Dukke) Andringa
leeftijd: 96 jaar
*26-05-1913 Dyksterhuzen/ Beetgum
04-07-2009 Leeuwarden
1.3.4.2 ♂
Harmen Sijbes Andringa (YB121) [YB121]
leeftijd: 36 jaar
*11-09-1878 Tzummarum
04-07-1915 Beetgum
huwelijk 11-04-1907 in Menaldumadeel met
Bregtje Reimers Brouwer
leeftijd: 84 jaar
*19-05-1884 Menaldum
06-02-1969 Beetgum
1.3.4.3 ♂
Menze Andringa
leeftijd: 21 jaar
*20-01-1882 Tzummarum
19-08-1903 Oosterbierum
1.3.4.4.1.1.1.1 ♂
Geert Andringa
leeftijd:
*02-03-2011 Leeuwarden
1.3.4.4.1.1.1.2 ♂
Jenthe Theo Andringa
leeftijd:
*06-06-2014 Oosterbierum
1.3.4.4.1.1.1 ♂
Sybe Geert Andringa (YB122111) [YB122111]
leeftijd:
*20-05-1969 Harlingen
huwelijk 10-06-2005 in Franeker met
Aly Smit
leeftijd:
*30-11-1975
1.3.4.4.1.1.2.1 ♀
Maaike Joukje Maria Andringa
leeftijd:
*15-10-2003
1.3.4.4.1.1.2.2 ♂
Camiel Jarich Andringa
leeftijd:
*21-06-2005
1.3.4.4.1.1.2 ♂
Robijn Jouke Andringa (YB122112) [YB122112]
leeftijd:
*23-07-1972 Oosterbierum
huwelijk 21-12-2001 in Heeswijck-Dinther met
Miriam de Louw
leeftijd:
*31-03-1971
1.3.4.4.1.1.3.1 ♂
Reinder Willem Andringa
leeftijd:
*09-04-2007 Leeuwarden
1.3.4.4.1.1.3.2 ♂
Sjoerd Hidde Andringa
leeftijd:
*25-11-2008 Leeuwarden
1.3.4.4.1.1.3.3 ♂
Hessel Jelte Jan Andringa
leeftijd:
*05-05-2012 Leeuwarden
1.3.4.4.1.1.3 ♂
Harmen Reinder (Harm) Andringa (YB122113) [YB122113]
leeftijd:
*23-07-1972 Oosterbierum
samenleven ±2003 met
Hester Marieke van Schravendijk
leeftijd:
*13-07-1974 Amsterdam
1.3.4.4.1.1.4 ♀
Geertje Hester (hester) Andringa
leeftijd:
*27-03-1979 Oosterbierum
1.3.4.4.1.1 ♂
Geert Andringa (YB12211) [YB12211]
leeftijd:
*18-09-1940
huwelijk 25-07-1968 in Sneek met
Pietertje (Pytsje) Beuckens
leeftijd:
*29-11-1943 Scharnegoutum
1.3.4.4.1.2.1 ♀
Grytsje Kramer
leeftijd:
*14-10-1968 Dronrijp
1.3.4.4.1.2.2 ♂
Diuwerd Kramer
leeftijd:
*26-11-1969 Dronrijp
1.3.4.4.1.2.3 ♀
Lybrich Kramer
leeftijd:
*27-07-1971 Delfzijl
1.3.4.4.1.2.4 ♀
Fokje Kramer
leeftijd:
*29-01-1974 Oldeboorn
1.3.4.4.1.2.5 ♂
Sibe-Jan Kramer
leeftijd:
*31-10-1977 Goutum
1.3.4.4.1.2 ♀
Jitske Andringa
leeftijd: 66 jaar
*18-04-1942 Oosterbierum
25-02-2009 Leeuwarden
[] Wirdum
huwelijk 14-06-1967 in Barradeel met
Jacob (Jaap) Kramer
leeftijd:
*27-01-1940 Makassar ( Ned. Indie)
1.3.4.4.1.3 ♀
Lijbrich Andringa
leeftijd: 56 jaar
*27-09-1943 Oosterbierum
06-05-2000 Groningen
[] Olterterp
huwelijk 17-05-1991 in Opsterland met
Roel Falkena
leeftijd: 84 jaar
*10-05-1936 Sneek
20-02-2021 Beetsterzwaag / De Sweach
1.3.4.4.1.4 ♂
Jouke Andringa (YB12212) [YB12212]
leeftijd:
*15-12-1944 Oosterbierum
huwelijk 01-06-1973 in Helmond met
Jacqueline Jacoba Petronella Maria Cox
leeftijd:
*04-03-1946 Vught
1.3.4.4.1.5 ♀
Geiske Andringa
leeftijd:
*04-03-1946 Oosterbierum
1.3.4.4.1.6.1 ♂
Sibe Andringa (YB122131) [YB122131]
leeftijd:
*14-10-1975 Harlingen
1.3.4.4.1.6.2 ♂
Marten Andringa (YB122132) [YB122132]
leeftijd:
*29-11-1977 Harlingen
samenleven 10-05-2015 in Minnertsga met
Marije Nieuwenhuizen
leeftijd:
*20-03-1979 Zeist
1.3.4.4.1.6.3.1 ♂
Sverre Andringa (YB1221331) [YB1221331]
leeftijd:
*21-08-2010 Minnertsga
1.3.4.4.1.6.3.2 ♂
Kars Andringa (YB1221332) [YB1221332]
leeftijd:
*11-01-2013 Leeuwarden
1.3.4.4.1.6.3.3 ♂
Jesper Andringa (YB1221333) [YB1221333]
leeftijd:
*28-11-2018 Minnertsga
1.3.4.4.1.6.3 ♂
Geert Andringa (YB122133) [YB122133]
leeftijd:
*17-05-1981 Harlingen
samenleven ±2005 in Minnertsga met
Grietje van der Ploeg
leeftijd:
*10-04-1985
1.3.4.4.1.6.4 ♂
Sietse Andringa (YB122134) [YB122134]
leeftijd:
*12-03-1985 Harlingen
1.3.4.4.1.6 ♂
Klaas Evert Andringa (YB12213) [YB12213]
leeftijd:
*28-05-1947 Oosterbierum
huwelijk 22-11-1974 in Menaldumadeel met
Ytsje Gerbrandy
leeftijd:
*30-10-1950 Sneek
1.3.4.4.1.7.1 ♀
Sygrit Andringa (YB122141) [YB122141]
leeftijd:
*15-09-1986 Meppel
1.3.4.4.1.7.2.1 ♀
Vera Kleisma
leeftijd:
*23-01-2019 Leeuwarden
1.3.4.4.1.7.2 ♀
Kirsten Andringa (YB122142) [YB122142]
leeftijd:
*25-03-1988 Meppel
huwelijk 05-06-2021 in Bears met
Tjerk Jan Kleisma
leeftijd:
*17-01-1980
1.3.4.4.1.7 ♀
Tjitske (Tsjikke) Andringa (YB12214) [YB12214]
leeftijd:
*19-07-1948 Oosterbierum
huwelijk 04-09-1985 in Baflo tot 18-12-1990 met
Hilbert Haar
leeftijd:
*21-05-1950 Zuidwolde
1.3.4.4.1.8 ♂
Harmen Andringa
leeftijd: 5 jaar
*22-05-1950 Leeuwarden
18-05-1956 Oosterbierum
1.3.4.4.1.9.1 ♀
Iliane Grytsje Andringa
leeftijd:
*25-07-1996 Wirdum
1.3.4.4.1.9 ♂
Piter Andringa (YB12215) [YB12215]
leeftijd:
*15-08-1955 Oosterbierum
huwelijk 06-07-1999 in Leeuwarden tot 13-02-2013 met
Yvonne Caroline de Booij
leeftijd:
*20-04-1959 Dordrecht
1.3.4.4.1 ♂
Sybe Geerts Andringa (YB1221) [YB1221]
leeftijd: 84 jaar
*01-04-1914 Oosterbierum
16-06-1998 Oosterbierum
huwelijk 11-05-1939 in Ferwerderadeel met
Grietje (Grytsje) Werkstra
leeftijd: 79 jaar
*24-05-1916 Hallum
26-12-1995 Harlingen
1.3.4.4.2 ♂
Klaas Evert Andringa (YB1222) [YB1222]
leeftijd: 74 jaar
*13-07-1915 Oosterbierum
07-12-1989 Emmen
relaties:
(1) huwelijk 18-06-1942 in Het Bildt tot 28-09-1956 met
Pieternelle Snijder
leeftijd: 92 jaar
*21-05-1916 St. Annaparochie
02-06-2008 Leeuwarden
(2) huwelijk 18-12-1957 in Meppel met
Mintje (Minnie) de Haan
leeftijd: 78 jaar
*08-02-1929 Tzummarum
05-01-2008 Emmen
1.3.4.4.3 [?]
Andringa
leeftijd: < 1 dag
*08-05-1917 Oosterbierum
08-05-1917 Oosterbierum
1.3.4.4 ♂
Geert Sijbes Andringa (YB122) [YB122]
leeftijd: 60 jaar
*18-08-1889 Tzummarum
15-05-1950 Oosterbierum
relaties:
(1) huwelijk 15-05-1913 in Menaldumadeel met
Lijbrig Bergstra
leeftijd: 28 jaar
*01-03-1889 Engelum
08-05-1917 Oosterbierum
(2) huwelijk 23-02-1922 in Menaldumadeel met
Geiske Koopmans
leeftijd: 59 jaar
*13-07-1887 Menadumadeel
04-04-1947 Oosterbierum
1.3.4 ♂
Sijbe Harmens Andringa (YB12) [YB12]
leeftijd: 59 jaar
*26-07-1851 Tzummarum
23-12-1910 Oosterbierum
[] Tzummarum
huwelijk 25-05-1876 in Barradeel met
Jantje van Marssum
leeftijd: 74 jaar
*29-09-1848 St. Jacobiparochie
23-06-1923 Oosterbierum
[] Tzummarum
1.3.5 ♂
Nanning Harmens Andringa
leeftijd: 27 jaar
*09-07-1853 Tzummarum
01-04-1881 Tzummarum
1.3.6.1.1 ♀
Klaaske Grietje (Klaasje) Andringa
leeftijd: 97 jaar
*29-10-1916 Holwerd
28-01-2014 Tzummarum
[] St. Jacobiparochie
1.3.6.1.2 ♂
Andringa
leeftijd: < 1 dag
*29-10-1916 Holwerd
29-10-1916 Holwerd
1.3.6.1 ♂
Harmen Tjeerds Andringa (YB131) [YB131]
leeftijd: 36 jaar
*24-06-1883 Tzummarum
03-01-1920 Holwerd
[] Tzummarum
huwelijk 30-04-1914 in Het Bildt met
Grietje Nauta
leeftijd: 96 jaar
*11-10-1885 St. Jacobiparochie
29-03-1982 St. Annaparochie
[] St. Jacobiparochie
1.3.6.2.1 ♀
Grietje (Grytsje) Werkstra
*24-05-1916 Hallum
huwelijk ±1939 met
Sybe Geerts Andringa (YB1221)
1.3.6.2.2 ♀
Tjitske (Tsjikke) Werkstra
leeftijd:
*27-11-1919 Hallum
1.3.6.2 ♀
Jitske Andringa
leeftijd: 88 jaar
*11-08-1885 Tzummarum
31-07-1974 Sneek
[] Hallum
huwelijk 02-06-1910 in Het Bildt met
Jouke Aants Werkstra
leeftijd: 80 jaar
*23-04-1882 Hallum
22-07-1962 Oosterbierum
[] Hallum
1.3.6.3.1 ♀
Grietje (Grytsje) Werkstra
leeftijd: 79 jaar
*24-05-1916 Hallum
26-12-1995 Harlingen
huwelijk 11-05-1939 in Ferwerderadeel met
Sybe Geerts Andringa (YB1221) [YB1221]
leeftijd: 84 jaar
*01-04-1914 Oosterbierum
16-06-1998 Oosterbierum
1.3.6.3 ♀
Jitske Tjeerds Andringa
leeftijd: 88 jaar
*11-08-1885 Tzummarum
31-07-1974 Sneek (hosp)
[] Hallum
huwelijk 02-06-1910 in Het Bildt met
Jouke Aants Werkstra
leeftijd: 80 jaar
*23-04-1882 Hallum
22-07-1962 Oosterbierum
1.3.6.4.1.1 ♀
Sijtsche (Sytske) Kuiken
leeftijd:
*17-05-1941 Akkrum
1.3.6.4.1.2 ♂
Hendrik Kuiken
leeftijd:
*19-06-1942 Akkrum
1.3.6.4.1.3 ♀
Akke Kuiken
leeftijd:
*26-12-1943 St. Jacobiparochie
1.3.6.4.1.4 ♀
Berentine Grietje (Grietje) Kuiken
leeftijd:
*05-11-1945 St. Jacobiparochie
1.3.6.4.1.5 ♀
Jacoba (Cobie) Kuiken
leeftijd:
*25-06-1949 St. Jacobiparochie
1.3.6.4.1 ♀
Anna Leuntje (Ann) Andringa
leeftijd: 95 jaar
*21-05-1918 Achlum
14-10-2013 Sneek
huwelijk 06-06-1940 in Het Bildt met
Renze Kuiken
leeftijd: 85 jaar
*10-01-1916 St. Jacobiparochie
26-04-2001 Emmeloord
1.3.6.4.2.1 ♂
Hendrik Kuiken
leeftijd:
*14-10-1941 St. Jacobiparochie
1.3.6.4.2.2 ♂
Jan Kuiken
leeftijd: ± 22 jaar
*19-09-1942 St. Jacobiparochie
±1964 Duitsland
1.3.6.4.2.3 ♀
Sijtsche Kuiken
leeftijd:
*31-05-1944 St. Jacobiparochie
1.3.6.4.2.4 ♂
Renze Kuiken
leeftijd:
*20-07-1946 Leeuwarden
1.3.6.4.2.5 ♂
Tjeerd Kuiken
leeftijd:
*30-01-1949 St. Jacobiparochie
1.3.6.4.2.6 ♂
Dirk Kuiken
leeftijd:
*20-11-1950 Leeuwarden
1.3.6.4.2 ♀
Grietje Andringa
leeftijd: 30 jaar
*13-02-1920 Achlum
06-02-1951 Leeuwarden
[] Emmeloord
huwelijk 28-11-1940 in Het Bildt met
Beert Kuiken
leeftijd: 92 jaar
*07-11-1910 St. Annaparochie
08-03-2003 Emmeloord
1.3.6.4.3.1 ♂
Klaas Kuiken
leeftijd:
*14-03-1954 Emmeloord
1.3.6.4.3.2 ♂
Johannes (Hans) Kuiken
leeftijd:
*02-02-1958 Emmeloord
1.3.6.4.3 ♀
Jacoba (C0) Andringa
leeftijd: 93 jaar
*19-05-1921 St Annaparochie
18-04-2015 Emmeloord
huwelijk 23-11-1952 in Het Bildt met
Beert Kuiken
leeftijd: 92 jaar
*07-11-1910 St Annaparochie
08-03-2003 Emmeloord
1.3.6.4.4.1.1.1 ♀
Karin Andringa
leeftijd:
*15-04-2004 Leeuwarden
1.3.6.4.4.1.1.2 ♂
Jarno Andringa
leeftijd:
*27-05-2006 Stiens
1.3.6.4.4.1.1.3 ♀
Femke Andringa
leeftijd:
*24-08-2009 Stiens
1.3.6.4.4.1.1 ♂
Tjeerd Andringa (YB132111) [YB132111]
leeftijd:
*03-05-1976 Leeuwarden
huwelijk 15-04-2005 in Franeker met
Johanna van der Boom
leeftijd:
*17-09-1978 Dongjum
1.3.6.4.4.1.2 ♂
Gerrit Andringa (YB132112) [YB132112]
leeftijd:
*26-04-1977 Leeuwarden
1.3.6.4.4.1.3.1 ♀
Marleen Rinske Lok
leeftijd:
*05-09-2007 Leeuwarden
1.3.6.4.4.1.3.2 ♀
Norah Jannie Lok
leeftijd:
*11-12-2008
1.3.6.4.4.1.3.3 ♂
Lucas -Jan Lok
leeftijd:
*24-12-2011 Leeuwarden
1.3.6.4.4.1.3 ♀
Christina Andringa
leeftijd:
*23-10-1980 Harlingen
huwelijk 24-09-2010 in Franeker met
Arnold Henk Lok
leeftijd:
*±1978
1.3.6.4.4.1.4.1 ♂
Tjeerd Andringa (YB1321131) [YB1321131]
leeftijd:
*15-07-2014 Leeuwarden
1.3.6.4.4.1.4.2 ♀
Brecht Andringa (YB132113)
leeftijd:
*07-09-2016 Leeuwarden
1.3.6.4.4.1.4 ♂
Sjoerd Jan Andringa (YB132113) [YB132113]
leeftijd:
*19-03-1985 Tzummarum
samenleven 01-02-2012 in Leeuwarden met
Aaltsje Dijkstra
leeftijd:
*03-01-1986 Leeuwarden
1.3.6.4.4.1 ♂
Jan Tjeerds Andringa (YB13211) [YB13211]
leeftijd:
*01-05-1953 Minnertsga
huwelijk 13-12-1974 in Barradeel met
Rinske Elsinga
leeftijd:
*07-05-1954 Minnertsga
1.3.6.4.4.2.1 ♀
Sjoeke-Marije Wallendal
leeftijd:
*30-01-1983 Leeuwarden
1.3.6.4.4.2 ♀
Trijntje (Nynke) Andringa
leeftijd:
*09-09-1954 St. Jacobiparochie
relaties:
(1) huwelijk 29-10-1975 in Franekeradeel tot 12-07-1984 met
Tjitze Wallendal
leeftijd:
*25-12-1952 St. Annaparochie
(2) samenleven ±1997 in St. Annaparochie met
Bauke Tuinhof
leeftijd:
*28-05-1953 Minnertsga
1.3.6.4.4.3 ♀
Sietske (Siets) Andringa
leeftijd:
*16-11-1957 St. Jacobiparochie
huwelijk 20-09-1979 in Ossenzijl tot ±1990 met
Klaas van der Laan
leeftijd:
*22-02-1946 Groningen
1.3.6.4.4.4.1 ♂
Jonathan Tjeerd Nicolaas van der Meer
leeftijd:
*08-05-1998 Amsterdam
1.3.6.4.4.4.2 ♂
Joram Sjoerd Jochanan van der Meer
leeftijd:
*19-05-2000 Amsterdam
1.3.6.4.4.4 ♀
Charlotte Andringa
leeftijd:
*01-08-1961 St. Jacobiparochie
huwelijk 16-04-1997 in Amsterdam met
Michael Nicolaas van der Meer
leeftijd:
*04-08-1968 Velsen
1.3.6.4.4.5.1 ♀
Ciara Lotte Andringa
*17-09-2001 Purmerend
1.3.6.4.4.5.2 ♂
Callum JelmerAaron Andringa
leeftijd:
*19-01-2006 Purmerend
1.3.6.4.4.5 ♂
Jacob Augustinus Andringa (YB13212) [YB13212]
leeftijd:
*12-04-1966 St. Jacobiparochie
samenleven ±1994 in Purmerend met
Catherine Margaret Redmond
leeftijd:
*20-04-1967 Dublin (Eire)
1.3.6.4.4 ♂
Tjeerd Jans Andringa (YB1321) [YB1321]
leeftijd: 72 jaar
*28-04-1923 St Annaparochie
26-12-1995 St. Jacobiparochie
[] Tzummarum
huwelijk 12-06-1952 in Barradeel met
Sjoerdtje (Sjoeke) Struiksma
leeftijd: 95 jaar
*26-12-1925 Tzummarum
27-02-2021 St. Annaparochie
1.3.6.4.5.1 ♂
Albertus Theodorus (Ab) Mulder
leeftijd:
*07-12-1950 Sprang Capelle
1.3.6.4.5.2 ♀
Johanna Hermina (Hermien) Mulder
leeftijd:
*16-12-1951 Sprang Capelle
1.3.6.4.5.3 ♀
Sietske Anna (Sian) Mulder
leeftijd:
*10-02-1953 Sprang Capelle
1.3.6.4.5.4 ♀
Hendrika Pieternella Adeodata (Rieta) Mulder
leeftijd:
*04-03-1954 Heerde
1.3.6.4.5.5 ♀
Lydia Jacobina Elisabeth Mulder
leeftijd:
*09-06-1955 Heerde
1.3.6.4.5.6 ♀
Regina Margaretha Florence (Regien) Mulder
leeftijd:
*24-04-1958 Heerde
1.3.6.4.5.7 ♂
Jan Martin Christofoor Mulder
leeftijd:
*21-04-1962 Vlaardingen
1.3.6.4.5.8 ♀
Heleen Jitske Christine Mulder
leeftijd:
*21-04-1962 Vlaardingen
1.3.6.4.5.9 ♂
Benjamin Marcellus (Ben) Mulder
leeftijd:
*10-03-1967 Badhoevedorp
1.3.6.4.5 ♀
Jitske (Jick) Andringa
leeftijd: 76 jaar
*23-01-1925 St Annaparochie
30-07-2001 Badhoevedorp
huwelijk 09-12-1949 in Het Bildt met
Martin Jan Mulder
leeftijd: 70 jaar
*25-12-1923 Ter Aar
24-06-1994 Badhoevedorp
1.3.6.4.6 ♂
Jan Andringa
leeftijd: 83 jaar
*13-05-1929 St. Jacobiparochie
12-11-2012 Harlingen
[] Tzummarum
1.3.6.4.7.1 ♀
Sijtsche Jitske (Sietske) de Jong
leeftijd:
*06-10-1957 Leeuwarden
1.3.6.4.7.2 ♀
Anna Kristine (Anke) de Jong
leeftijd:
*17-07-1960 Leeuwarden
1.3.6.4.7.3 ♀
Marijke Hendrika de Jong
leeftijd:
*02-07-1963 Leeuwarden
1.3.6.4.7.4 ♂
Jelle Tjeerd de Jong
leeftijd:
*02-07-1963 Leeuwarden
1.3.6.4.7 ♀
Hendrika (Riek) Andringa
leeftijd: 89 jaar
*29-03-1933 St. Jacobiparochie
26-10-2022 Wolvega
[] Oldeholtpade
huwelijk 21-12-1956 in Leeuwarden met
Tjeerd de Jong
leeftijd: 80 jaar
*01-05-1928 Hemert /Burgwerd
03-02-2009 Oldeholtpade
1.3.6.4 ♂
Jan Tjeerds Andringa (YB132) [YB132]
leeftijd: 66 jaar
*19-03-1888 Tzummarum
19-09-1954 St. Jacobiparochie
[] Tzummarum
huwelijk 10-05-1917 in Barradeel met
Sijtsche Offinga
leeftijd: 54 jaar
*16-05-1892 Almenum
29-07-1946 Leeuwarden
[] Tzummarum
1.3.6.5 ♂
Nanning Andringa
leeftijd: 5 jaar
*16-08-1890 Tzummarum
10-07-1896 St. Jacobiparochie
1.3.6.6.1.1.1.1 ♀
Marynda Bouma
leeftijd:
*06-11-2003 Leeuwarden
1.3.6.6.1.1.1 ♀
Geertje Anneke (Gerda) Andringa
leeftijd:
*04-05-1969 Marrum
samenleven ±1992 in Marrum met
Wietse Bouma
leeftijd:
*10-04-1963 Leeuwarden
1.3.6.6.1.1.2 ♂
Harmen Klaas Andringa (YB133111) [YB133111]
leeftijd:
*21-02-1971 Leeuwarden
samenleven ±2005 in Marrum met
Neeltje Bleeker
leeftijd:
*16-07-1963 Harlingen
1.3.6.6.1.1.3.1 ♀
Ilse Marijke Vonk
leeftijd:
*10-08-2000 Leeuwarden
1.3.6.6.1.1.3.2 ♀
Diantha Esmée Vonk
leeftijd:
*22-09-2004 Britsum
1.3.6.6.1.1.3 ♀
Fokje Geraldina (Frieda) Andringa
leeftijd:
*24-11-1975 Marrum
samenleven ?-07-1992 in Britsum met
Oane Vonk
leeftijd:
*23-01-1974 Westernijkerk
1.3.6.6.1.1 ♂
Klaas Harmens Andringa (YB13311) [YB13311]
leeftijd: 73 jaar
*06-03-1948 Westernijkerk
11-04-2021 Marrum
huwelijk 10-12-1968 in Ferweradeel met
Marijke Palma
leeftijd:
*14-05-1947 Warnswerd aan de Streek
1.3.6.6.1.2.1 ♀
Lybrich Dubois
leeftijd:
*08-03-1981 Groningen
1.3.6.6.1.2.2 ♀
Marije Dubois
leeftijd:
*22-09-1983 Groningen
1.3.6.6.1.2 ♀
Hiltsje Andringa
leeftijd: 68 jaar
*30-09-1950 Westernijkerk
14-09-2019 Warffum
huwelijk 22-05-1980 in Warffum met
Benedictuus Johannes Augustinus (Ben) Dubois
leeftijd:
*29-03-1949 Groningen
1.3.6.6.1.3.1 ♂
Sander Nico Pool
leeftijd:
*23-07-1980 Zijldijk
1.3.6.6.1.3.2 ♂
Arnoud Pool
leeftijd: 9 jaar
*09-04-1983 Zijldijk
16-05-1992 Zijldijk
1.3.6.6.1.3 ♀
Tjitsche Elizabeth (Tjitske) Andringa
leeftijd:
*15-10-1953 Westernijkerk
huwelijk 04-02-1977 in Ferweradeel met
Nienko Pool
leeftijd:
*08-03-1953 Termunten
1.3.6.6.1.4.1 ♂
Thomas Freerk Swart
leeftijd:
*04-12-1977 Anjum
1.3.6.6.1.4.2 ♂
Harmen Tjeerd Swart
leeftijd:
*25-09-1980 Wirdum
1.3.6.6.1.4.3 ♂
Sytse Klaas Swart
leeftijd:
*23-08-1983 Anjum
1.3.6.6.1.4 ♀
Aaltje Anneke (Anneke) Andringa
leeftijd:
*22-02-1957 Westernijkerk
huwelijk 01-10-1976 in Ferweradeel met
Freerk Swart
leeftijd:
*21-03-1948 Ferwerd
1.3.6.6.1.5.1 ♂
Tsjaerd Andringa (YB133121) [YB133121]
leeftijd:
*28-04-1987 Woerden
samenleven ?-08-2014 in Slootdorp met
Jolanda Jantine Voogd
leeftijd:
*25-04-1990
1.3.6.6.1.5.2.1 ♂
Thije Florian Andringa (YB1331221) [YB1331221]
leeftijd:
*22-05-2014 Den Helder
1.3.6.6.1.5.2.2 ♀
Isa-Lynn Philine Andringa (YB1331222) [YB1331222]
leeftijd:
*06-09-2017 Alkmaar
1.3.6.6.1.5.2 ♂
Joute Andringa (YB133122) [YB133122]
leeftijd:
*03-09-1989 Nieuwkoop
geregistreerd partnerschap 24-08-2013 in Anna Palowna met
Léonie Simone Hulsebos
leeftijd:
*26-09-1976 Alkmaar
1.3.6.6.1.5 ♂
Douwe Andringa (YB13312) [YB13312]
leeftijd: 57 jaar
*06-07-1959 Westernijkerk
10-07-2016 Slootdorp
huwelijk 13-07-1984 in Ferweradeel met
Jeltje (Jellie) Douwes
leeftijd:
*02-04-1961 Blija
1.3.6.6.1 ♂
Harmen Tjeerd Andringa (YB1331) [YB1331]
leeftijd: 73 jaar
*10-01-1921 Holwerd
14-06-1994 Marrum
[] Westernijkerk
huwelijk 28-11-1946 in Ferweradeel met
Geertje Stallinga
leeftijd: 90 jaar
*12-07-1920 Westernijkerk
20-01-2011 Ferwerd
[] Westernijkerk
1.3.6.6.2 ♂
Pieter Andringa
leeftijd: 73 jaar
*02-06-1922 Holwerd
17-12-1995 Holwerd
1.3.6.6.3.1.1 ♂
Jan Tjeerd van Spijker
leeftijd:
*13-10-1977 Leeuwarden
1.3.6.6.3.1.2 ♀
Maartje van Spijker
leeftijd:
*16-10-1978 Leeuwarden
1.3.6.6.3.1.3 ♂
Gerrit van Spijker
leeftijd: < 1 dag
*14-01-1981 Leeuwarden
14-01-1981 Leeuwarden
1.3.6.6.3.1 ♀
Grietje Andringa
leeftijd: 59 jaar
*31-05-1954 Holwerd
26-11-2013 Leeuwarden
huwelijk 04-06-1976 in Westdongeradeel met
Jan van Spijker
leeftijd: 47 jaar
*08-11-1949 Aalsmeer
24-09-1997 Leeuwarden
1.3.6.6.3.2 ♂
Klaas Andringa (YB13321) [YB13321]
leeftijd:
*13-02-1958 Holwered
1.3.6.6.3.3.1 ♂
Klaas Tjeerd Andringa (YB133221) [YB133221]
leeftijd:
*17-09-1992 Dokkum
1.3.6.6.3.3.2 ♂
Sjoerd Eelke Andringa (YB133222) [YB133222]
leeftijd:
*17-09-1992 Dokkum
1.3.6.6.3.3.3 ♂
Harmen Andringa (YB133223) [YB133223]
leeftijd:
*12-02-1996 Dokkum
1.3.6.6.3.3.4 ♀
Alice Joanna Andringa
leeftijd:
*12-09-1997 Dokkum
1.3.6.6.3.3 ♂
Jan Andringa (YB13322) [YB13322]
leeftijd:
*24-02-1961 Holwerd
huwelijk 06-04-1989 in Ferweradeel met
Tjitske Vellema
leeftijd:
*10-12-1966 Leeuwarden
1.3.6.6.3.4.1 ♀
Hanna Andringa
leeftijd:
*17-08-1990 Ferwerd
1.3.6.6.3.4.2 ♂
Jorrik Andringa (YB133231) [YB133231]
leeftijd:
*24-04-1992 Ferwerd
1.3.6.6.3.4.3 ♂
Thijs Andringa (YB133232) [YB133232]
leeftijd:
*23-02-1994 Ferwerd
1.3.6.6.3.4.4 ♀
Lotte Andringa
leeftijd:
*18-11-1997 Ferwerd
1.3.6.6.3.4 ♂
Harmen Tjeerd Andringa (YB13323) [YB13323]
leeftijd:
*09-12-1963 Holwerd
huwelijk 14-07-1989 in Heino met
Henriette Louise (Hetty) Dijk
leeftijd:
*10-05-1967 Eindhoven
1.3.6.6.3 ♂
Tjeerd Klazes Andringa (YB1332) [YB1332]
leeftijd: 57 jaar
*04-10-1924 Holwerd
10-08-1982 Holwerd
huwelijk 13-08-1953 in Ferweradeel met
Maartje van der Weit
leeftijd: 56 jaar
*20-03-1932 Ferwerd
03-11-1988 Holwerd
1.3.6.6.4.1 ♂
Andringa
leeftijd: < 1 dag
*13-09-1958
13-09-1958
1.3.6.6.4.2.1 ♂
Arjen Tim Andringa (YB133311) [YB133311]
leeftijd:
*20-11-1993 Houten
1.3.6.6.4.2.2 ♀
Marieke Roos Andringa
leeftijd:
*29-09-1995 Houten
1.3.6.6.4.2.3 ♀
Anniek Andringa
leeftijd:
*09-10-1998 Hoiuten
1.3.6.6.4.2 ♂
Klaas Johannes (Klaasjan) Andringa (YB13331) [YB13331]
leeftijd:
*18-12-1959 Leeuwarden
huwelijk 28-02-1992 in Houten met
Elisabeth (Els) Schutte
leeftijd:
*04-09-1964 Elden
1.3.6.6.4.3.1 ♂
Johannes (Hans) Ronda
leeftijd:
*23-06-1985 Groningen
1.3.6.6.4.3.2 ♂
Christiaan Ronda
leeftijd:
*29-03-1987 Groningen
1.3.6.6.4.3.3 ♂
Mattias Ronda
leeftijd:
*12-05-1990 Groningen
1.3.6.6.4.3 ♀
Carla Peronella Andringa
leeftijd:
*30-09-1961 Leeuwarden
huwelijk 12-01-1984 in Groningen tot ?-05-1996 met
Berend Pieter (Bert) Ronda
leeftijd:
*26-12-1958 Groningen
1.3.6.6.4.4.1.1 ♀
Anna Aria van Dompseler
leeftijd:
*17-12-2020 Doorwerth
1.3.6.6.4.4.1 ♀
Hannah Andringa
leeftijd:
*11-01-1990 Oegstgeest
huwelijk 27-08-2017 in Renkum met
Gijsbert Jan (Gijs-Jan) van Dompseler
1.3.6.6.4.4.2.1 ♀
Vere Elena Kooiman
leeftijd:
*05-10-2020 Nijmegen
1.3.6.6.4.4.2.2 ♀
Sarah Naomi Kooiman
leeftijd:
*16-10-2022 Nijmegen
1.3.6.6.4.4.2 ♀
Rachel Andringa
leeftijd:
*20-09-1991 Oegstgeest
huwelijk 01-10-2015 in Nijmegen met
Simon Christiaan Kooiman
1.3.6.6.4.4.3 ♂
David Andringa (YB133321) [YB133321]
leeftijd:
*21-03-1996 Oegstgeest
1.3.6.6.4.4.4 ♂
Jesse Andringa (YB133322) [YB133322]
leeftijd:
*18-08-1998 Arnhem
1.3.6.6.4.4 ♂
Johan Andrae Andringa (YB13332)
leeftijd:
*01-06-1966 Leeuwarden
huwelijk 17-06-1987 in Zwolle met
Niesje Meems
leeftijd:
*21-01-1966 Onstwedde
1.3.6.6.4.5 ♂
Peter Manhard Andringa (YB13333) [YB13333]
leeftijd:
*06-10-1967 Leeuwarden
huwelijk 07-07-1995 in Deventer met
Paula Cornelia Scheper
leeftijd:
*11-10-1967 Deventer
1.3.6.6.4 ♂
Arjen Andringa (YB1333) [YB1333]
leeftijd: 64 jaar
*13-03-1927 Holwerd
26-04-1991 Leeuwarden
huwelijk 10-09-1957 in Leeuwarden met
Trientje (Tineke) Barkmeijer
leeftijd:
*31-05-1929 Groningen
1.3.6.6.5.1 ♂
Klaas Jacob Andringa (YB13341) [YB13341]
leeftijd:
*20-07-1963 Winschoten
huwelijk 25-06-1997 in Dordrecht met
Catharina (Tini) Veldhuizen
leeftijd:
*21-12-1963 Dordrecht
1.3.6.6.5.2.1 ♀
Joanne Margreet Landman
leeftijd:
*20-11-1995 Hilversum
1.3.6.6.5.2.2 ♂
Karsten Wietze (Kars) Landman
leeftijd:
*05-03-1998 Hilversum
1.3.6.6.5.2 ♀
Elisabeth Tjitske (Liesbeth) Andringa
leeftijd:
*26-09-1964 Winschoten
huwelijk 26-05-1993 in Hilversum met
Lambertus Wietze (Bart) Landman
leeftijd:
*09-05-1965 Dalfsen
1.3.6.6.5.3.1 ♀
Marianne Christine de Glint
leeftijd:
*14-11-1991 Rotterdam
1.3.6.6.5.3.2 ♀
Janine Elise (Elise) de Glint
leeftijd:
*22-07-1993 Rotterdam
1.3.6.6.5.3.3 ♀
Edith Willemijn de Glint
leeftijd:
*16-01-1996 Rotterdam
1.3.6.6.5.3 ♀
Agatha Johanna (Agaath) Andringa
leeftijd:
*31-12-1965 Winschoten
relaties:
(1) huwelijk 07-10-1988 in Veenendaal tot 24-10-1996 met
Hendrik (Henk) de Glint
leeftijd:
*14-10-1964 Groningen
(2) huwelijk >1996 met
Arnoldus Huibert (Arnold) Klapwijk
leeftijd: 60 jaar
*08-10-1955 Arnhem
25-03-2016 Rotterdam
1.3.6.6.5.4.1 ♂
Gerben Andringa (YB133421) [YB133421]
leeftijd:
*29-10-1997 Rotterdam
1.3.6.6.5.4.2 ♀
Mirjam Andringa
leeftijd:
*08-09-2000 Rotterdam
1.3.6.6.5.4 ♂
Wieger Andringa (YB13342) [YB13342]
leeftijd:
*08-12-1966 Winschoten
huwelijk 23-02-1996 in Rotterdam met
Eveline van Wolfswinkel
leeftijd:
*28-01-1967 Rotterdam
1.3.6.6.5.5.1 ♀
Stelle Esmee (Esmee) Andringa
leeftijd:
*27-04-2003 Nijmegen
1.3.6.6.5.5.2 ♀
Jeanine Rosalie Andringa
leeftijd:
*28-02-2006 Nijmegen
1.3.6.6.5.5.3 ♀
Naomi Angenies (Anouk) Andringa
leeftijd:
*03-11-2008 Nijmegen
1.3.6.6.5.5 ♂
Jacob Andringa (YB13343) [YB13343]
leeftijd:
*14-09-1971 Winschoten
huwelijk 28-05-1999 in Zuidlaren met
Angeniesje Petronella (Angenies) Baar
leeftijd:
*03-08-1976 Nijmegen
1.3.6.6.5 ♂
Jan Andringa (YB1334) [YB1334]
leeftijd: 83 jaar
*17-07-1929 Holwerd
21-07-2012 Veenendaal
huwelijk 28-09-1962 in Winschoten met
Jantje Aagtje (Janny) Bakker
leeftijd: 84 jaar
*10-09-1932 Veendam
24-01-2017 Veenendaal
1.3.6.6.6.1.1 ♂
Gerbren Wieger Andringa (YB133511) [YB133511]
leeftijd:
*05-07-1989 Des Moines (Iowa-USA)
1.3.6.6.6.1.2 ♀
Nynke Willeke Andringa
leeftijd:
*24-04-1991 Goutum
1.3.6.6.6.1.3 ♀
Irene Imkje Andringa
leeftijd:
*14-03-1994 Leeuwarden
1.3.6.6.6.1.4 ♀
Kirsten Andringa
leeftijd:
*14-03-1994 Leeuwarden
1.3.6.6.6.1 ♂
Klaas Tjeerd Andringa (YB13351) [YB13351]
leeftijd:
*17-12-1960 Leeuwarden
huwelijk 17-10-1986 in Leeuwarden met
Inge Agnes de Groot
leeftijd:
*18-04-1963 Enschede
1.3.6.6.6.2.1 ♀
Vera Maria Andringa
leeftijd:
*09-01-2001 Zwolle
1.3.6.6.6.2.2 ♀
Esther Evelien Andringa
leeftijd:
*26-11-2002 Zwolle
1.3.6.6.6.2.3 ♀
Helena Hanna Andringa
leeftijd:
*11-11-2005 Zwolle
1.3.6.6.6.2 ♂
Martinus Jan (Martin) Andringa (YB13352) [YB13352]
leeftijd: 47 jaar
*23-03-1963 Leeuwarden
11-07-2010 Zwolle
huwelijk 28-02-1992 in Zwolle met
Jacolien Pierik
leeftijd:
*±1965
1.3.6.6.6.3.1 ♂
Sander Andringa (YB133531) [YB133531]
leeftijd:
*29-06-1994 Leeuwarden
1.3.6.6.6.3.2 ♀
Danielle Andringa
leeftijd:
*22-03-1997 Leeuwarden
1.3.6.6.6.3.3 ♀
Rianne Andringa
leeftijd:
*29-08-1999 Leeuwarden
1.3.6.6.6.3 ♂
Pieter Arjen Andringa (YB13353) [YB13353]
leeftijd:
*05-03-1966 Leeuwarden
huwelijk met
Janny Hoeksma
leeftijd:
*±1968
1.3.6.6.6.4.1 ♂
Joran Andringa
leeftijd:
*21-05-1998 Groningen
1.3.6.6.6.4.2 ♀
Marit Andringa
leeftijd:
*02-08-1999 Groningen
1.3.6.6.6.4.3 ♂
Seth Andringa
leeftijd:
*04-06-2003 Groningen
1.3.6.6.6.4 ♂
Remco Wimer Andringa (YB13354) [YB13354]
leeftijd:
*07-03-1967 Leeuwarden
huwelijk 10-09-1993 in Leeuwarden met
Magdalena Eisiena (Elena) Ridderbos
leeftijd:
*07-01-1971 Soest
1.3.6.6.6.5.1 ♂
Stef Eelco de Jonge
leeftijd:
*18-11-1998 Heerenveen
1.3.6.6.6.5.2 ♀
Isa Jeanne de Jonge
leeftijd:
*10-12-1999 Heerenveen
1.3.6.6.6.5.3 ♀
Noa de Jonge
leeftijd:
*22-02-2004 Leeuwarden
1.3.6.6.6.5 ♀
Janneke Hanny Andringa
leeftijd:
*05-12-1971 Leeuwarden
huwelijk ±1998 in Leeuwarden met
Rob C. de Jonge
leeftijd:
*±1969
1.3.6.6.6 ♂
Wieger Andringa (YB1335) [YB1335]
leeftijd: 63 jaar
*05-02-1933 Holwerd
18-05-1996 Leeuwarden
huwelijk 25-11-1959 in Leeuwarden met
Ymkje (Ymie) Dijkstra
leeftijd:
*12-08-1937 Leeuwarden
1.3.6.6.7.1 ♂
Jan Maarten van den Hoek
leeftijd:
*24-12-1963
1.3.6.6.7.2 ♂
Klaas Pieter van den Hoek
leeftijd:
*08-03-1966
1.3.6.6.7.3 ♂
Cornelis Willem van den Hoek
leeftijd:
*02-08-1967
1.3.6.6.7.4 ♂
Tjeerd Harmen van den Hoek
leeftijd:
*11-05-1970
1.3.6.6.7.5 ♀
Tjitske Renske Elisabeth van den Hoek
leeftijd:
*10-09-1979
1.3.6.6.7 ♀
Grietje Andringa
leeftijd:
*17-03-1939 Holwerd
huwelijk 04-04-1963 in Leeuwarden met
Maarten Marius van den Hoek
leeftijd:
*09-02-1936 Baarn
1.3.6.6 ♂
Klaas Tjeerds Andringa (YB133) [YB133]
leeftijd: 65 jaar
*26-05-1893 St. Jacobiparochie
24-12-1958 Leeuwarden
huwelijk 08-04-1920 in Ferweradeel met
Tjitske Peterson
leeftijd: 89 jaar
*04-10-1897 Blija
30-06-1987 Leeuwarden
1.3.6.7.1 ♂
Sijmen Hoekstra
*13-08-1920
1.3.6.7.2 ♂
Tjeerd Hoekstra
*22-01-1922
1.3.6.7.3 ♀
Grietje Hoekstra
leeftijd: 3 jaar
*11-07-1924
19-09-1927
1.3.6.7.4 ♂
Oege Hoekstra
*08-01-1928
1.3.6.7.5 ♂
Harmen Hoekstra
*28-02-1934
1.3.6.7.6 ♂
Jouke Hoekstra
leeftijd: 50 jaar
*28-02-1934
30-05-1984 Loenen aan de Vecht
1.3.6.7 ♀
Sijke Andringa
leeftijd: 93 jaar
*05-09-1895 St. Jacobiparochie
14-11-1988 Franeker
huwelijk 19-02-1920 in Ferwerderadeel met
Jan Hoekstra
leeftijd: 90 jaar
*21-04-1895 Garijp
22-10-1985 Bolsward
1.3.6 ♂
Tjeerd Harmens Andringa (YB13) [YB13]
leeftijd: 72 jaar
*23-01-1857 Tzummarum
20-11-1929 Leeuwarden
[] Tzummarum
huwelijk 17-06-1882 in Barradeel met
Grietje Jans Postma
leeftijd: 77 jaar
*26-01-1859 Tzummarum
17-06-1936 Leeuwarden
[] Tzummarum
1.3 ♂
Harmen Geerts Andringa (YB1) [YB1]
leeftijd: 76 jaar
*10-04-1815 Tzummarum
21-07-1891 Tzummarum
huwelijk 19-03-1843 in Barradeel met
Sijke Sybes Westra
leeftijd: 77 jaar
*22-12-1816 Tzummarum
04-01-1894 Tzummarum
1.4 ♀
Antje Geerts Andringa
*05-08-1817 Tzummarum
1 ♂
Geert Tjeerds Andringa (YB) ASN78 [YB]
leeftijd: 58 jaar
*09-12-1786 St. Jacobiparochie
~11-02-1787
14-01-1845 Tzummarum
huwelijk 25-01-1807 in Oosterbierum met
Trijntje Harmens Kampsma
leeftijd: 70 jaar
*06-09-1785 Tzummarum
26-12-1855 Tzummarum