Parenteel van Klaas Pieters Andringa (YE) ASN70


Pieter K. Andringa
 *19-03-1826 Oosterbierum
 †09-07-1858
Grietje K. Andringa
 *21-02-1827 Sexbierum
 †09-07-1862 Hitzum
X 21-05-1853 Barradeel 
Kornelis J. Dijkstra
 *31-10-1825 Midlum
Maartje K. Andringa
 *25-09-1828 Sexbierum
 †02-06-1874 Sexbierum
X 24-03-1849 Barradeel 
Hein H. van der Dijk
 *14-09-1813 Boer
 †10-02-1865 Sexbierum
Jacob Andringa
 *06-02-1830 Sexbierum
 †13-05-1830 Sexbierum
Bartels Rienstra
 *24-06-1901 Franekeradeel
Rienkje J. Andringa
 *02-11-1858 Sexbierum
 †15-10-1942 Achlum
X 20-05-1882 Franekeradeel 
Koenraad Rienstra
 *07-02-1857 Kimswerd
 †20-11-1928 Achlum
Hendrik Tolsma
 *27-06-1921
Geertje Tolsma
 *10-03-1925
Elizabeth Andringa
 *04-04-1893 Tzummarum
 †22-12-1937 Tzummarum
X 
Pieter Tolsma
 *27-05-1885 Firdgum
 †27-12-1962 Tzummarum
Klaas Heslinga
 *21-04-1932 Deinum
Maaike Andringa
 *22-09-1894 Sexbierum
 †21-01-1988 Franeker
X 23-04-1931 Menaldumadeel 
Sjoerd Heslinga
 *03-10-1893 Engelum
 †17-02-1980 Franeker
Klaas J. Andringa (YE11)
 *20-06-1861 Sexbierum
 †20-04-1919 Heerlen
X 03-11-1894 Barradeel 
Geertje Metz
 *22-07-1852 Sexbierum
 †02-07-1897 Sexbierum
Engbert Andringa (YE12)
 *29-10-1866 Sexbierum
 †06-07-1925 Langezwaag
X 21-05-1892 Barradeel 
Lijsbeth R. Sinnema
 *14-11-1868 Stiens
Maaike Sijbesma
 *02-04-1898 Barradeel
Rinske Andringa
 *12-08-1869 Sexbierum
 †26-01-1946 Tzummarum
X 18-05-1895 Barradeel 
Jan Sijbesma
 *22-04-1869 Tzummarum
 †11-02-1936 Tzummarum
Gerrit Kuiken
 *03-06-1898 Barradeel
Jacob Kuiken
 *03-02-1901 Barradeel
Klaas Kuiken
 *05-05-1912 Barradeel
Maartje J. Andringa
 *18-04-1872 Sexbierum
 †07-12-1947 Tzummarum
X 23-05-1896 Barradeel 
Arjen Kuiken
 *12-07-1868 Tzummarum
 †24-02-1945 Tzummarum
Jacob K. Andringa (YE1)
 *18-07-1831 Sexbierum
 †02-03-1873 Sexbierum
X 16-05-1857 Barradeel 
Maaike E. Boutsma
 *01-01-1836 Sexbierum
 †02-12-1910 Sexbierum
Riemke Blanksma
 *17-07-1868
Wilhelmina Blanksma
 *13-11-1876 Harlingen
Grietje Blanksma
 *02-02-1878 Harlingen
Pieter Blanksma
 *05-12-1879 Harlingen
Ymkje K. Andringa
 *18-10-1836 Sexbierum
 †12-03-1927 Harlingen
X 19-05-1866 Barradeel 
Haije Blanksma
 *18-02-1838 Sexbierum
 †18-10-1892 Almenum
Waling K. Andringa (YE2)
 *15-04-1842 Sexbierum
Klaas P. Andringa (YE) ASN70
 *29-03-1805 Sint Jacobiparochie
 †11-12-1883 Tzummarum
X 14-01-1826 Barradeel 
Riemke J. Herrema
 *08-01-1801 Oosterbierum
 †02-11-1863 Sexbierum
I
II
III
IV
V
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 12-01-2020 00:37:50
Man
Vrouw
M/V
1.1 ♂
Pieter Klazes Andringa
leeftijd: 32 jaar
*19-03-1826 Oosterbierum
09-07-1858
1.2 ♀
Grietje Klazes Andringa
leeftijd: 35 jaar
*21-02-1827 Sexbierum
09-07-1862 Hitzum
huwelijk 21-05-1853 in Barradeel met
Kornelis Jans Dijkstra
*31-10-1825 Midlum
1.3 ♀
Maartje Klazes Andringa
leeftijd: 45 jaar
*25-09-1828 Sexbierum
02-06-1874 Sexbierum
huwelijk 24-03-1849 in Barradeel met
Hein Harmens van der Dijk
leeftijd: 51 jaar
*14-09-1813 Boer
10-02-1865 Sexbierum
1.4 ♂
Jacob Andringa
leeftijd: 3 maanden
*06-02-1830 Sexbierum
13-05-1830 Sexbierum
1.5.1.1 ♂
Bartels Rienstra
*24-06-1901 Franekeradeel
1.5.1 ♀
Rienkje Jacobs Andringa
leeftijd: 83 jaar
*02-11-1858 Sexbierum
15-10-1942 Achlum
huwelijk 20-05-1882 in Franekeradeel met
Koenraad Rienstra
leeftijd: 71 jaar
*07-02-1857 Kimswerd
20-11-1928 Achlum
1.5.2.1.1 ♂
Hendrik Tolsma
leeftijd:
*27-06-1921
1.5.2.1.2 ♀
Geertje Tolsma
leeftijd:
*10-03-1925
1.5.2.1 ♀
Elizabeth Andringa
leeftijd: 44 jaar
*04-04-1893 Tzummarum
22-12-1937 Tzummarum
[] Sexbierum
huwelijk met
Pieter Tolsma
leeftijd: 77 jaar
*27-05-1885 Firdgum
27-12-1962 Tzummarum
1.5.2.2.1 ♂
Klaas Heslinga
leeftijd:
*21-04-1932 Deinum
1.5.2.2 ♀
Maaike Andringa
leeftijd: 93 jaar
*22-09-1894 Sexbierum
21-01-1988 Franeker
huwelijk 23-04-1931 in Menaldumadeel met
Sjoerd Heslinga
leeftijd: 86 jaar
*03-10-1893 Engelum
17-02-1980 Franeker
1.5.2 ♂
Klaas Jacobs Andringa (YE11)
leeftijd: 57 jaar
*20-06-1861 Sexbierum
20-04-1919 Heerlen
huwelijk 03-11-1894 in Barradeel met
Geertje Metz
leeftijd: 44 jaar
*22-07-1852 Sexbierum
02-07-1897 Sexbierum
1.5.3 ♂
Engbert Andringa (YE12)
leeftijd: 58 jaar
*29-10-1866 Sexbierum
06-07-1925 Langezwaag
huwelijk 21-05-1892 in Barradeel met
Lijsbeth Rinses Sinnema
*14-11-1868 Stiens
1.5.4.1 ♀
Maaike Sijbesma
*02-04-1898 Barradeel
1.5.4 ♀
Rinske Andringa
leeftijd: 76 jaar
*12-08-1869 Sexbierum
26-01-1946 Tzummarum
huwelijk 18-05-1895 in Barradeel met
Jan Sijbesma
leeftijd: 66 jaar
*22-04-1869 Tzummarum
11-02-1936 Tzummarum
1.5.5.1 ♂
Gerrit Kuiken
*03-06-1898 Barradeel
1.5.5.2 ♂
Jacob Kuiken
*03-02-1901 Barradeel
1.5.5.3 ♂
Klaas Kuiken
*05-05-1912 Barradeel
1.5.5 ♀
Maartje Jacobs Andringa
leeftijd: 75 jaar
*18-04-1872 Sexbierum
07-12-1947 Tzummarum
huwelijk 23-05-1896 in Barradeel met
Arjen Kuiken
leeftijd: 76 jaar
*12-07-1868 Tzummarum
24-02-1945 Tzummarum
1.5 ♂
Jacob Klazes Andringa (YE1)
leeftijd: 41 jaar
*18-07-1831 Sexbierum
02-03-1873 Sexbierum
huwelijk 16-05-1857 in Barradeel met
Maaike Engberts Boutsma
leeftijd: 74 jaar
*01-01-1836 Sexbierum
02-12-1910 Sexbierum
1.6.1 ♀
Riemke Blanksma
*17-07-1868
1.6.2 ♀
Wilhelmina Blanksma
*13-11-1876 Harlingen
1.6.3 ♀
Grietje Blanksma
*02-02-1878 Harlingen
1.6.4 ♂
Pieter Blanksma
*05-12-1879 Harlingen
1.6 ♀
Ymkje Klazes Andringa
leeftijd: 90 jaar
*18-10-1836 Sexbierum
12-03-1927 Harlingen
huwelijk 19-05-1866 in Barradeel met
Haije Blanksma
leeftijd: 54 jaar
*18-02-1838 Sexbierum
18-10-1892 Almenum
1.7 ♂
Waling Klazes Andringa (YE2)
*15-04-1842 Sexbierum
1 ♂
Klaas Pieters Andringa (YE) ASN70
leeftijd: 78 jaar
*29-03-1805 Sint Jacobiparochie
~12-05-1805
11-12-1883 Tzummarum
huwelijk 14-01-1826 in Barradeel met
Riemke Jacobs Herrema
leeftijd: 62 jaar
*08-01-1801 Oosterbierum
~08-02-1801
02-11-1863 Sexbierum