Parenteel van Sybren Wybrens II (ZG) ASN78


Wybren S. (1)
 *±1781 Terzool
 †17-03-1810 Terzool
Zytze Andringa
 *02-08-1813 Wirdum
 †25-04-1821 Wirdum
Geiske G. Andringa
 *06-01-1877 Jorwerd
 †29-11-1902 Jorwerd
x 07-05-1902 Baarderadeel 
Jan Postma
 *16-03-1878 Oosterlittens
 †20-04-1955 Oosterlittens
Baukje G. Andringa
 *03-10-1879 Jorwerd
 †28-08-1947 Arnhem
x 25-03-1903 Baarderadeel 
Durk J. Oostra
 *14-03-1874 Mantgum
 †01-02-1916 Huizum
Marijke Andringa
 *16-07-1911 Westermeer
 †13-03-1970 Harlingen
Aaltje Andringa (1)
 *28-07-1938
x 
Herb
George A. Andringa (ZG111111) (1)
 *12-06-1944 Apeldoorn
 †<1997
Alexander G. Andringa (ZG111112) (1)
 *16-06-1946
x 1977 
Rieky
Gerben Andringa (ZG11111)
 *±1913 Westermeer
 †03-06-1997 Weert
x (1) 03-06-1948 Leeuwarden 
Willemke van Dijk
 *12-12-1913
x (2) 03-06-1948 Leeuwarden 
Mathilde W. van Galen
 *±1914
 †30-07-1997 Weert
Jacintha A. Andringa
 *19-08-1971 Drachten
Thorwald G. Andringa (ZG1111211)
 *04-02-1973 Drachten
Pieter Andringa (ZG111121)
 *15-03-1945 Ferwerd
x 12-02-1971 Zwolle 
Akke F. Nicolai
 *06-12-1950 Eindhoven
 †28-10-2008 Beetsterzwaag
Tiede Andringa (ZG11112)
 *15-08-1914 Westermeer
 †27-08-1946 Leeuwarden
x 20-11-1941 Dantumadeel 
Jansje van der Heide
 *27-01-1916 Rheine (D)
 †20-02-1966 Drachten
Alida Bijlsma
 *±1948
Klaaske Andringa
 *22-11-1915 Parrega
 †02-05-1986 Leeuwarden
x 26-07-1947 Rauwerderhem 
Albert Bijlsma
 *30-03-1902 Haskerland
 †24-09-1969 Leeuwarden
Alida M. Heijndijk
 *24-04-1941
Maartje Heijndijk
 *18-02-1944
Adrianus Heijndijk
 *14-08-1946
Geiske Andringa
 *30-07-1920 Parrega
 †13-01-2000 Hoorn
x 08-01-1941 
Jacob Heijndijk
 *11-03-1917 Hellevoetssluis
 †11-05-1984 Blokker
Alida de Hoop
 *09-04-1947
Hendrik de Hoop
 *12-12-1950
Marijke de Hoop
 *03-12-1951
Jantina de Hoop
 *26-11-1954
Anita de Hoop
 *08-04-1957
Boukje Andringa
 *15-01-1925 Menaldum
 †10-12-2010 Leeuwarden
x 
Gerard de Hoop
 *23-08-1916
 †03-01-1999 Leeuwarden
Pieter G. Andringa (ZG1111)
 *02-06-1882 Jorwerd
 †22-04-1956 Leeuwarden
x 01-12-1909 Baarderadeel 
Aaltje De Groot
 *19-02-1886 Jorwerd
Gerben S. Andringa (ZG111) (1)
 *08-02-1850 Grouw
 †01-08-1932 Huizum
x 04-05-1876 Idaarderadeel 
Klaaske P. Kamstra
 *12-12-1855 Warga
 †27-10-1914 Huizum
Thea Andringa
 *17-06-1992 Grouw
Sybrecht Andringa
 *08-06-1996 Grouw
Andries Andringa (ZG1121111)
 *21-05-1963 Grouw
x 14-05-1987 Grouw 
Jacoba Leistra
 *19-09-1964
Tsjitske Veenstra
 *29-01-1990 Leeuwarden
Annalies Veenstra
 *23-08-1992 Leeuwarden
Sjoerdsje Andringa
 *12-06-1966 Grouw
x 23-08-1989 
Brandt S. Veenstra
 *23-06-1964 Grouw
Sybren Andringa (ZG112111)
 *08-03-1934 Grouw
x 28-06-1961 Idaarderadeel 
Tjitsche de Jong
 *28-04-1940 Grouw
Janneke Andringa
 *11-03-1990 Boxtel
Tjeerd-Andries Andringa (ZG11211211)
 *25-06-1992 ’s Hertogenbosch
Femke Andringa
 *25-07-1996 ’s Hertogenbosch
André J. Andringa (ZG1121121)
 *20-03-1963 Drachten
x 03-06-1988 Boarnsterhiem 
Jantje de Jong
 *20-07-1964 Grouw
Jilles Y. Andringa (ZG11211221)
 *26-04-1999 Leeuwarden
Linze T. Andringa (ZG11211222)
 *02-06-2001 Leeuwarden
Fetze L. Andringa (ZG11211223)
 *19-01-2004 Sneek
Jilko T. Andringa (ZG1121122)
 *16-09-1966 Drachten
x 29-04-1998 Grouw 
Héleen de Vries
 *12-10-1969 Sneek
Jorrit F. Hoekstra
 *07-03-1998 Leeuwarden
Jelmer T. Hoekstra
 *21-05-1999 Leeuwarden
Jurre J. Hoekstra
 *04-08-2001 Leeuwarden
Jippe L. Hoekstra
 *18-12-2003 Leeuwarden
Aletta J. Andringa
 *31-05-1969 Drachten
x 20-06-1996 Grouw 
Jan-Feike Hoekstra
 *13-02-1959
Tjeerd Andringa (ZG112112)
 *11-09-1936 Grouw
x 22-11-1961 Idaarderadeel 
Fintje van der Pal
 *30-11-1940 Grouw
Bartele J. Bouma
 *29-01-1968 Grouw
Joukje Bouma
 *27-12-1970 Grouw
Joukje Andringa
 *20-06-1943 Grouw
x 15-11-1966 Idaarderadeel 
Reinder Bouma
 *18-12-1940 Grouw
Andries Andringa (ZG11211)
 *20-04-1910 Grouw
 †04-07-1958 Grouw
x 01-06-1933 Idaarderadeel 
Joukje Wartena
 *11-02-1911 Grouw
 †20-09-1999 Leeuwarden
Aaltje Linthorst
 *06-07-1939 Lekkum
Ytje Linthorst
 *30-01-1943 Lekkum
Bouke Linthorst
 *13-01-1946 Lekkum
Antje Andringa
 *25-01-1916 Grouw
 †08-02-1995 Lekkum
x 27-12-1938 Leeuwarderadeel 
Tjalling P. Linthorst
 *03-09-1917 Franeker
 †29-10-2006 Tzum
Sybren Andringa (ZG1121)
 *13-04-1876 Grouw
 †21-12-1946 Grouw
x 11-05-1905 Idaarderadeel 
Aaltje J. van der Berg
 *29-07-1880 Eernewoude
 †05-04-1931 Grouw
Klaas Andringa (ZG112211)
 *02-02-1939 Leeuwarden
x 26-05-1966 Leeuwarden 
Aafke Feitsma
 *14-01-1944 Huizum
Bjorn Andringa(ZG11221211)
 *21-06-2012 Rotterdam
Mark Andringa(ZG11221212)
 *04-10-2014 Rotterdam
Ingmar Andringa (ZG1122121)
 *30-08-1975 Rotterdam
x ?-03-2008 Berkel & Rodenrijs 
Chantal van der Zalm
 *30-12-1982
Jelle Andringa (ZG112212)
 *18-09-1946 Leeuwarden
x 13-12-1971 Rotterdam 
Christina H. van de Roer
 *14-02-1948 Rotterdam
Gepke Andringa
 *20-08-1953 Leeuwarden
x (1) 19-10-1972 Leeuwarden 
Pieter A. Postmus
 *06-01-1948 Amsterdam
x (2) 2000 
René Lubben
 *±1957
Gerben A. Andringa (ZG11221)
 *16-03-1911 St.Nicolaasga
 †16-06-2006 Leeuwarden
x 03-05-1937 Leeuwarden 
Anke van der Dam
 *03-05-1910 Jubbega
 †02-10-1985 Leeuwarden
Klaas A. Andringa (ZG1122)
 *15-02-1878 Grouw
 †27-09-1931 St. Nicolaasga
x 24-05-1902 Idaarderadeel 
Gepke Hellinga
 *28-05-1877 Grouw
 †23-12-1968 Leeuwarden
Geiske Andringa
 *19-05-1879 Grouw
 †12-07-1881 Grouw
Wessel Prins
 *10-09-1965 Leeuwarden
Andries Prins
 *14-06-1973 Drachten
Carina Prins
 *22-11-1974 Drachten
Gelbrig Andringa
 *27-06-1943 Grouw
x 20-05-1965 Leeuwarden 
Bernardus Prins
 *31-05-1943 Amsterdam
Wietske Andringa
 *16-05-1946 Grouw
x 21-09-1971 Idaarderadeel 
Klaas Zwart
 *06-06-1944 Warga
Stijn B. Andringa (ZG11231111)
 *05-04-2007 Leeuwarden
Anouk H. Andringa
 *04-07-2009 Grouw
Geert A. Andringa (ZG1123111)
 *02-11-1975 Grouw
x 24-02-2006 Grouw 
Nynke H. Tichelaar
 *02-11-1979 Leeuwarden
Sybolt D. Andringa (ZG1123112)
 *28-08-1979 Grouw
x ±2009 
Carolien Tuinman
 *19-01-1973 Eenrum
Jozef O. Andringa (ZG1123113)
 *14-04-1982 Grouw
Adriaan J. Andringa (ZG1123114)
 *31-01-1986 Grouw
Bartele Andringa (ZG112311)
 *09-07-1947 Grouw
x 08-02-1974 Bolsward 
Ida V.B. van den Berg
 *01-09-1951 Grouw
Andries Andringa (ZG11231)
 *20-10-1913 Idaarderadeel
 †17-07-2012 Heerenveen
x 08-06-1939 Grouw 
Geertje C. van der Schaaf
 *15-09-1917 Grouw
 †19-06-1958 Grouw
Bartele Andringa (ZG1123)
 *19-11-1882 Grouw
 †25-12-1929 Grouw
x 29-05-1909 Idaarderadeel 
Wytske Jonker
 *11-05-1882 Grouw
 †19-06-1971 Leeuwarden
Hotse Jonker
Tjerk Jonker
Simon Jonker
Andries Jonker
Geiske Andringa
 *08-12-1887 Grouw
 †15-10-1964 Wartena
x 13-05-1915 Idaarderadeel 
Simon Jonker
 *10-12-1882 Wartena
 †08-03-1968 Leeuwarden
Jitske Jellema
 *±1914
Dieuwke Jellema
 *±1919
Geiske Jellema
 *±1922
Dirkje Andringa
 *06-03-1890 Grouw
 †16-05-1969 Harlingen
x 26-04-1913 Idaarderadeel 
Joris Jellema
 *06-07-1887 Achlum
 †08-04-1975 Franeker
Gerben Andringa (ZG1124)
 *09-09-1892 Grouw
 †31-10-1967 Heerenveen
x 29-05-1920 Idaarderadeel 
Minke Bijlsma
 *29-04-1894 Grouw
 †14-04-1979 Heerenveen
Ijttje Andringa
 *11-11-1897 Grouw
 †24-01-1993 Grouw
Andries S. Andringa (ZG112) (1)
 *03-05-1852 Grouw
 †08-08-1913 Grouw
x 01-04-1875 Idaarderadeel 
Jitske K. Riemersma
 *24-12-1852 Grouw
 †01-01-1939 Grouw
Sybren A. Andringa (ZG11)
 *22-09-1814 Wirdum
 †22-06-1888 Grouw
x (1) 10-10-1846 Idaarderadeel 
Geiske G. Halbertsma
 *05-04-1812 Grouw
 †10-05-1863 Grouw
x (2) 23-03-1865 Idaarderadeel 
Aafke J. Adema
 *08-07-1822 Leeuwarden
 †05-09-1906 Grouw
Lysbeth Andringa
 *05-08-1817 Wirdum
 †19-12-1828 Wirdum
Tetje S. Andringa (1)
 *23-07-1849 Wirdum
 †24-09-1902 Hijum
x 30-12-1871 Leeuwarderadeel 
Sytse A. van der Wal
 *05-07-1845 St. Annaparochie
Rinske S. Andringa (1)
 *24-03-1851 Wirdum
 †02-10-1945 Leeuwarden
x 25-10-1873 Leeuwarderadeel 
Anne J. Tiemersma
 *05-09-1847 Wijns
 †09-07-1918 Leeuwarderadeel
Lijsbeth S. Andringa (1)
 *13-06-1853 Wirdum
 †1939 USA
x 31-01-1877 Leeuwarderadeel 
Sjoerd S. de Vries
 *22-02-1851 Warga
 †>1927 USA
Sabine A. Andringa(ZG12111111)
 *20-03-2005 Rotterdam
Ilse S. Andringa(ZG12111112)
 *12-03-2007 Rotterdam
Friso R. Andringa (ZG12111113)
 *21-05-2009 Rotterdam
Roelof Andringa (ZG1211111)
 *01-08-1972 Rotterdam
x 12-04-2003 ’s Hertogenbosch 
Maria S.H. Mommertz
 *31-07-1978 Tegelen
Renske Andringa(ZG12111121)
 *28-06-2009 Nieuw Vennep
Sanne Andringa(ZG12111122)
 *24-03-2011 Nieuw Vennep
Freek Andringa (ZG1211112)
 *17-09-1974 Rotterdam
x 03-04-2009 Hoofddorp 
Marijke Plomp
Sytse A. Andringa (ZG121111) (2)
 *01-01-1943 Den Haag
x 12-10-1968 Rotterdam 
Johanna L. Mellink
 *26-04-1944 Rotterdam
Annemieke van den Berg van Saparoea
 *27-09-1973 Den Haag
Else-Margriet van den Berg van Saparoea
 *04-03-1976 Den Haag
Amelia J. Andringa (2)
 *29-11-1945 Den Haag
x 28-04-1972 Den Haag 
Aart P.H. van den Berg van Saparoea
 *21-07-1948 Zutphen
Marianne van Blarkom
 *08-05-1976 Leiderdorp
Roderick van Blarkom
 *09-05-1980 Leiderdorp
Adriaantje I. Andringa (2)
 *02-06-1947 Leiden
x 27-09-1974 Den Haag 
Jan P. van Blarkom
 *13-12-1938 Delft
Afke D. van Blarkom
 *25-10-1979 Krimpen a/d/ IJssel
Sytske E. van Blarkom
 *02-01-1981 Krimpen a/d/ IJssel
Janneke Andringa (2)
 *21-11-1950 Leiden
x 27-03-1975 Delft 
Gilles W. van Blarkom
 *09-02-1947 Delft
Andries Andringa (ZG12111)
 *10-11-1914 Nijehaske
 †27-06-1978 Warmond
x (1) 22-09-1938 Den Haag 
Jacoba H. Ibelings
 *17-11-1913 Leeuwarden
 †18-11-1940 Den Haag
x (2) 12-03-1942 Den Haag 
Isabella A. van Vollenhoven
 *29-01-1914 Georgetown (Malakka)
 †25-11-2008 Krimpen aan de Ijssel
Noor R. van Gulik
 *25-04-2011 Dordrecht
Chantal E. Andringa
 *09-08-1975 Dordrecht
x 1994 Dordrecht 
Robertus C.M. van Gulik
 *20-09-1970 Dordrecht
Madeline Andringa (ZG121121)
 *05-08-1946 Rotterdam
x 05-11-1970 Rotterdam 
H.H. Jongste
Sierra Andringa
 *02-08-1995
Bodhi Andringa
 *06-01-1999
Natasja Andringa (1)
 *24-12-1972 Rotterdam
Jonne A. Andringa (ZG1211221) (2)
 *07-01-1980 Rotterdam
x 17-10-2013 
Carlijn den Teneer
Lodewijk H. Andringa (ZG121122)
 *22-11-1948 Rotterdam
x (1) 16-09-1971 Rotterdam 
Antoinette T.M. Broeder
 *07-02-1949 Rotterdam
x (2) ±1975 
Ineke A.J. Nauta
 *08-02-1949 Coevorden
 †21-03-2015
Inge Andringa
 *11-06-1950 Rotterdam
 †21-05-2007 Alphen a.d. Rijn
Lodewijk C. Andringa (ZG12112)
 *23-08-1918 Arnhem
 †20-01-1983 Rotterdam
x 05-07-1945 Rotterdam 
Inge P.A. Bargmann
 *24-10-1922 Rotterdam
 †04-02-1994 Rotterdam
Andrianus R. Andringa (ZG1211)
 *28-07-1883 Leeuwarden
 †16-06-1951 Den Haag
x 05-09-1912 Leeuwarden 
Janneke Zijlstra
 *08-03-1892 Leeuwarden
 †19-03-1946 Rotterdam
Bolleman
Bolleman
Geertruida E. Andringa
 *28-07-1886 Leeuwarden
 †24-04-1983 Drachten
x 22-06-1911 Leeuwarden 
Binne Bolleman
 *23-09-1887 Drachten
 †03-11-1943 Drachten
Andries S. Andringa (ZG121) (1)
 *11-12-1854 Wirdum
 †24-09-1924 Leeuwarden
x 13-07-1881 Leeuwarden 
Petronella M.E. van der Linden
 *12-02-1856 Leeuwarden
 †15-01-1947 Leeuwarden
Jan Andringa (1)
 *19-02-1857 Wirdum
 †25-11-1858 Wirdum
Peter J.G. Vos
 *27-11-1962 Eindhoven
Michel J.G. Vos
 *02-05-1968 Groningen
Wiesje H. Andringa
 *11-07-1944 Leeuwarden
x 30-07-1962 Leeuwarden 
Egbert J.G. Vos
 *30-01-1942 Groningen
 †16-02-1999 Groningen
Wybren Andringa (ZG12211)
 *16-04-1907 Leeuwarden
 †11-12-1964 Groningen
x 26-01-1944 Leeuwarden 
Hinke Langendijk
 *09-01-1907 Sneek
 †12-05-1984 Leeuwarden
Klaas Andringa
 *19-10-1911 Leeuwarden
 †20-12-1986 Leeuwarden
Nicholas C. Parkinson (1)
 *17-07-1975 New Castle
Philip A. Parkinson (1)
 *14-06-1977 New Castle (GB)
Antoinette W. Andringa
 *18-07-1948 Utrecht
x (1) 16-11-1973 London (UK) 
Edward J. Parkinson
 *09-11-1919 Belfast (Ir)
 †03-01-1999 Bath (UK)
x (2) 03-01-1999 Alyesbury (UK) 
Susanna M. Watson
 *01-04-1964 Aylesbury(UK)
Kees Andringa (ZG122121)
 *09-01-1950 Utrecht
 †04-01-2007 Amesterdam
Tijs Andringa(ZG12212211)
 *07-10-2010 Ede
Floor Andringa(ZG12212212)
 *10-01-2013 Arnhem
Remco Andringa (ZG1221221)
 *23-01-1979 Wageningen
x 16-06-2010 Wageningen 
Elke Spiegelenberg
 *28-04-1979 Bennekom
Hugo W. Esvelt
 *12-02-2016 Bennekom
Marrit Andringa
 *11-08-1983 Wageningen
x 13-09-2014 Ewijk 
Martijn Esvelt
 *24-07-1979 Renkum
Sytse Andringa (ZG122122)
 *09-01-1950 Utrecht
x 03-09-1974 Utrecht 
Hendrica J. Puper
 *11-09-1951 Utrecht
Andries B. Andringa (ZG12212)
 *07-06-1913 Leeuwarden
 †09-10-2004 Ermelo
x 22-05-1947 Utrecht 
Antoinette W. Schippers
 *13-06-1921 Breskens
 †27-03-2016 Harderwijk
Sytse Andringa (ZG1221) (1)
 *14-05-1883 Franeker
 †19-02-1972 Leeuwarden
x 11-07-1906 Leeuwarden 
Wiepkje Westerhuis
 *25-09-1886 Leeuwarden
 †15-11-1946 Leeuwarden
Grieteke Aalbers
 *26-02-1950 Leeuwarden
Aalbert Aalbers
 *08-08-1951 Leeuwarden
Bauke Aalbers
 *01-01-1954 Leeuwarden
Antje E. Andringa
 *18-10-1923 Leeuwarden
 †24-06-2016 Leeuwarden
x 23-06-1948 Leeuwarden 
Rienk Aalbers
 *13-11-1922 Leeuwarden
 †24-02-1992 Leeuwarden
Bauke Andringa (ZG1222) (1)
 *27-10-1884 Franeker
 †08-12-1972 Noordbergum
x 30-08-1919 Leeuwarden 
Grietje Dijkstra
 *24-04-1890 Leeuwarden
 †02-02-1984 Leeuwarden
Tietje G. Andringa
 *23-12-1945 Leeuwarden
Geertruida J. Andringa
 *12-11-1949 Leeuwarden
Wybren Andringa (ZG12231)
 *02-09-1915 Leeuwarden
 †25-05-1992 Beverwijk
x 03-11-1942 Harlingen 
Akke Hendriks
 *08-07-1919 Harlingen
 †19-07-2004 Beverwijk
Jeroen Bos
Wouter Bos
Marianne Andringa
 *04-11-1964 Waalre
x 
Hans Bos
Ties Andringa
 *11-03-2004 Amsterdam
Livia Andringa
 *16-08-2005 Amsterdam
Hidde Andringa
 *26-06-2008 Amsterdam
Cornelis Andringa (ZG122321)
 *05-01-1971 Eindhoven
x 10-07-2012 Bussum 
Josephina C.M. van Kippersluis
 *06-07-1969 Utrecht
Willem Andringa (ZG12232)
 *10-07-1921 Leeuwarden
 †25-07-2006 Ruurlo
x 20-08-1962 Amsterdam 
Willy van Mechgelen
 *26-03-1930 Amsterdam
 †?-04-1974 Eindhoven
Andries R. Andringa (ZG1223) (1)
 *08-02-1886 Franeker
 †16-05-1975 Leeuwarden
x 08-10-1913 Baarderadeel 
Jeltje Grouwstra
 *23-02-1892 Mantgum
 †11-02-1981 Leeuwarden
W.G. van Loon
 *30-04-1927 Huizum
Sijtsche G. Andringa (1)
 *28-05-1895 Franeker
 †15-02-1982 Utrecht
x 16-04-1924 Leeuwarden 
Herman F. van Loon
 *14-07-1893 Warga
 †08-10-1984 Utrecht
Wybren S. Andringa (ZG122) (1)
 *31-03-1858 Wirdum
 †24-06-1927 Leeuwarden
x (1) 25-05-1882 Franekeradeel 
Wypke B. Salverda
 *04-03-1853 Hitzum
 †21-01-1922 Leeuwarden
x (2) >1882 
Antje Bosma
Jan Andringa (1)
 *17-11-1860 Wirdum
 †05-12-1863 Wirdum
Tietje G. Andringa
 *23-12-1945 Leeuwarden
Geertruida J. Andringa
 *12-11-1949 Leeuwarden
Wybren Andringa (ZG12231)
 *02-09-1915 Leeuwarden
 †25-05-1992 Beverwijk
x 03-11-1942 Harlingen 
Akke Hendriks
 *08-07-1919 Harlingen
 †19-07-2004 Beverwijk
Jeroen Bos
Wouter Bos
Marianne Andringa
 *04-11-1964 Waalre
x 
Hans Bos
Ties Andringa
 *11-03-2004 Amsterdam
Livia Andringa
 *16-08-2005 Amsterdam
Hidde Andringa
 *26-06-2008 Amsterdam
Cornelis Andringa (ZG122321)
 *05-01-1971 Eindhoven
x 10-07-2012 Bussum 
Josephina C.M. van Kippersluis
 *06-07-1969 Utrecht
Willem Andringa (ZG12232)
 *10-07-1921 Leeuwarden
 †25-07-2006 Ruurlo
x 20-08-1962 Amsterdam 
Willy van Mechgelen
 *26-03-1930 Amsterdam
 †?-04-1974 Eindhoven
Jeltje Grouwstra
 *23-02-1892 Mantgum
 †11-02-1981 Leeuwarden
x 08-10-1913 Baarderadeel 
Andries R. Andringa (ZG1223)
 *08-02-1886 Franeker
 †16-05-1975 Leeuwarden
Jetske S. Andringa (1)
 *19-11-1863 Wirdum
 †15-07-1947 Mantgum
x 26-05-1888 Leeuwarderadeel 
Willem Grouwstra
 *26-08-1862 Mantgum
 †02-04-1953 Mantgum
Wieger de Jong
Rinze de Jong
Antje S. Andringa (2)
 *08-05-1878 Wirdum
 †04-03-1954 Wonseradeel
x 23-12-1904 Workum 
Michiel de Jong
 *02-03-1873 Workum
 †24-06-1927 Wonseradeel
Sytze A. Andringa (ZG12)
 *08-09-1821 Wirdum
 †12-12-1891 Hijum
x (1) 11-05-1848 Leeuwarderadeel 
Geertruida S.J. Casemier
 *27-07-1818 Niebert
 †20-02-1875 Wirdum
x (2) 22-03-1877 Leeuwarderadeel 
Grietje T. Koopmans
 *16-04-1836 Beets
Wybren Andringa
 *27-02-1824 Wirdum
 †26-03-1840 Wirdum
Jetske A. Andringa
 *21-09-1825 Wirdum
 †05-04-1873 Wirdum
x 11-05-1848 Leeuwarderadeel 
Jildert J. Postma
 *17-07-1822 Wirdum
 †15-04-1886 Wirdum
Trijntje L. Andringa
 *27-02-1853 Grouw
 †03-10-1920 Grouw
x 23-05-1875 Idaarderadeel 
Tjalke J. Bouma
 *08-07-1852 Grouw
 †09-06-1935 Leeuwarden
Tjitske L. Andringa
 *03-04-1857 Grouw
 †18-08-1945 Naarden
x 27-12-1882 Idaarderadeel 
Sjoerd J. van Stralen
 *08-01-1841 Grouw
 †16-02-1891 Grouw
Tettje Andringa
 *11-05-1858 Grouw
 †26-05-1858 Grouw
Andries Andringa
 *19-08-1859 Grouw
 †29-09-1859 Grouw
Tettje L. Andringa
 *25-02-1862 Grouw
 †29-09-1950 Bussum
x 17-12-1891 Amsterdam 
Frederik Weemer
 *04-06-1864 Amsterdam
Andries Andringa
 *06-01-1864 Grouw
 †17-01-1866 Grouw
Jitske R. Andringa
 *04-02-1892 Amsterdam
 †24-02-1920 Katwijk(ZH)
Rigtje Andringa
 *19-11-1895 Berlijn (D)
 †01-07-1979 Amsterdam
x 20-06-1923 Amsterdam 
Leander M. Mossou
 *09-05-1889 Amsterdam
 †27-04-1949 Amsterdam
Katharina Andringa
 *13-01-1898 Berlijn (D)
 †06-01-1981 Amsterdam
x 10-03-1927 Amsterdam 
Johannes J. Reurts
 *04-06-1900 Amsterdam
 †17-05-1975 Naarden
Andries L. Andringa (ZG131)
 *02-10-1866 Grouw
 †04-04-1940 Amsterdam
x 27-08-1891 Amsterdam 
Antje Baarda
 *17-03-1871 Leeuwarden
Libertus A. Andringa (ZG13)
 *19-03-1830 Wirdum
 †21-03-1887 Amsterdam
x 11-09-1852 Idaarderadeel 
Rigtje K. Sipsma
 *14-10-1832 Grouw
Andries S. Andringa (ZG1) (1)
 *30-04-1782 Terzool
 †09-02-1855 Wirdum
x 21-05-1812 Wirdum 
Tettje S. Rijpma
 *07-11-1791 Wirdum
 †11-03-1879 Wirdum
Thea Andringa
 *17-06-1992 Grouw
Sybrecht Andringa
 *08-06-1996 Grouw
Andries Andringa (ZG1121111)
 *21-05-1963 Grouw
x 14-05-1987 Grouw 
Jacoba Leistra
 *19-09-1964
Tsjitske Veenstra
 *29-01-1990 Leeuwarden
Annalies Veenstra
 *23-08-1992 Leeuwarden
Sjoerdsje Andringa
 *12-06-1966 Grouw
x 23-08-1989 
Brandt S. Veenstra
 *23-06-1964 Grouw
Sybren Andringa (ZG112111)
 *08-03-1934 Grouw
x 28-06-1961 Idaarderadeel 
Tjitsche de Jong
 *28-04-1940 Grouw
Janneke Andringa
 *11-03-1990 Boxtel
Tjeerd-Andries Andringa (ZG11211211)
 *25-06-1992 ’s Hertogenbosch
Femke Andringa
 *25-07-1996 ’s Hertogenbosch
André J. Andringa (ZG1121121)
 *20-03-1963 Drachten
x 03-06-1988 Boarnsterhiem 
Jantje de Jong
 *20-07-1964 Grouw
Jilles Y. Andringa (ZG11211221)
 *26-04-1999 Leeuwarden
Linze T. Andringa (ZG11211222)
 *02-06-2001 Leeuwarden
Fetze L. Andringa (ZG11211223)
 *19-01-2004 Sneek
Jilko T. Andringa (ZG1121122)
 *16-09-1966 Drachten
x 29-04-1998 Grouw 
Héleen de Vries
 *12-10-1969 Sneek
Jorrit F. Hoekstra
 *07-03-1998 Leeuwarden
Jelmer T. Hoekstra
 *21-05-1999 Leeuwarden
Jurre J. Hoekstra
 *04-08-2001 Leeuwarden
Jippe L. Hoekstra
 *18-12-2003 Leeuwarden
Aletta J. Andringa
 *31-05-1969 Drachten
x 20-06-1996 Grouw 
Jan-Feike Hoekstra
 *13-02-1959
Tjeerd Andringa (ZG112112)
 *11-09-1936 Grouw
x 22-11-1961 Idaarderadeel 
Fintje van der Pal
 *30-11-1940 Grouw
Bartele J. Bouma
 *29-01-1968 Grouw
Joukje Bouma
 *27-12-1970 Grouw
Joukje Andringa
 *20-06-1943 Grouw
x 15-11-1966 Idaarderadeel 
Reinder Bouma
 *18-12-1940 Grouw
Joukje Wartena
 *11-02-1911 Grouw
 †20-09-1999 Leeuwarden
x 01-06-1933 Idaarderadeel 
Andries Andringa (ZG11211)
 *20-04-1910 Grouw
 †04-07-1958 Grouw
Joukje Andringa
 *23-02-1872 Wartena
 †15-09-1947 Grouw
x 15-05-1897 Idaarderadeel 
Tjeerd Wartena
 *11-04-1870 Wartena
 †15-02-1952 Grouw
Marten T. Andringa
 *29-09-1873 Wartena
 †31-08-1957 Leeuwarden
Doetje T. Andringa
 *19-04-1875 Wartena
 †06-06-1967 Bolsward
x 18-01-1896 Idaarderadeel 
Yde S. Kooistra
 *13-07-1875 Warstiens
 †28-04-1968 Bolsward
Sybren Andringa
 *01-01-1877 Wartena
 †03-02-1877 Wartena
Sybren T. Andringa
 *09-03-1878 Wartena
 †17-09-1935 Wartena
Haaye Andringa
 *31-07-1880 Wartena
 †08-06-1881 Wartena
Sietsche T. Andringa
 *24-05-1882 Wartena
 †24-09-1942 Wartena
Gerrit W. Lanting
 *04-07-1932 Twisk
Gerritje Lanting
 *30-12-1934 Twisk
Marie Lanting
 *24-09-1940 Wieringermeer
Hieke Andringa
 *19-11-1907 Grouw
 †05-09-1950 Alkmaar
x 29-05-1931 Noorder-Koggenland 
Jochem Lanting
 *17-07-1905 Scharnegoutum
 †02-09-1986
David T. Andringa (ZG211111) [A]
 *17-08-1961 Montreal (CAN)
Corey E.M. Pope
 *17-06-1992 Georgetown Ontario Canada
Sarah J.F. Pope
 *07-11-1994 Georgetown(On-Canada)
Debora J. Andringa [A]
 *08-02-1966 Toronto (CAN)
x 18-10-1991 
Richard M. Pope
 *12-06-1957
Andrew G. Hyland
 *01-01-1990 Bramptam (Ontario-CAN)
Ashly D. Hyland
 *10-09-1993 Raleigh (North Caroline- USA)
Marguerita T. Andringa [A]
 *03-02-1968 Toronto ON (CAN)
x 20-08-1988 Bramptam-Ontario (CAN) 
Anthony G. Hyland
 *17-01-1967 Brampton (ON Canada)
Haaie Andringa (ZG21111)
 *25-06-1931 Aartswoud
x 10-10-1959 Montreal (CAN) 
Fimke Groeneveld
 *17-11-1940 Alsmeer
Wanda Spence
 *15-02-1957 Foxrock-Dublin (Ir)
Nigel Spence
 *08-02-1960 Foxrock-Dublin (Ir)
Roelofje Andringa
 *19-09-1933 Aartswoud
x 04-02-1956 Hoogwoud 
Arthur W. Spence
 *21-06-1927
Jan Andringa (ZG21112)
 *23-01-1936 Aartswoud
x 09-10-1965 Blackrock (Ir) 
Sheila K. Hill
 *02-03-1939 Dublin (Ir)
 †20-02-2006 Rathkeal Limerick (Ir)
Rob van de Kreeke
 *25-02-1961 Aartswoud
Alex van de Kreeke
 *03-07-1963 Aartswoud
Mare van de Kreeke
 *31-10-1969 Aartswoud
Gretha Andringa
 *14-07-1940 Aartswoud
x 24-07-1958 Hoogwoud 
Pieter P. van de Kreeke
 *14-09-1938 Den Oever
Ralph Andringa (ZG211131)
 *04-06-1974 Aartswoud
x 
J.C. Mus
Dana Andringa
 *28-08-1979 Aartswoud
Gerrit Andringa (ZG21113)
 *09-04-1946 Aartswoud
x 10-03-1972 Hoogwoud 
Joukje A. Zandstra
 *15-01-1951 Jorwerd
Tjerk Andringa (ZG2111)
 *03-03-1909 Grouw
 †25-12-1993 Winkel
x 05-02-1931 Hoogwoud 
Akke Baron
 *23-08-1909 Appelscha
 †04-02-1999 Winkel
Jan Andringa (ZG2112)
 *09-04-1910 Wartena
 †05-10-1989 Heerenveen
x 24-12-1956 Rauwerderhem 
Antje Douma
 *20-05-1918 Irnsum
 †01-09-1975 Wartena
Rein Schiphof (1)
 *02-05-1939 Menaldumadeel
Haaye Schiphof (1)
 *05-04-1940 Menaldumadeel
Lieuwkje Schiphof (1)
 *30-08-1941 Menaldumadeel
Jarig Schiphof (1)
 *01-06-1943 Menaldumadeel
Aaltje Andringa
 *13-06-1911 Wartena
 †08-03-1975 Alkmaar
x (1) 26-11-1938 Menaldumadeel 
Jarig Schiphof
 *30-10-1879 Berlikum
 †29-12-1942 Leeuwarden
x (2) >1943 
Jochem Lanting
 *17-07-1905 Scharnegoutum
 †02-09-1986
Tjitte Hemstra
 *17-03-1997 Leeuwarden
Haeije Hemstra
 *06-04-1999 Wijtgaard
Brecht Hemstra
 *25-05-2002 Wijtgaard
Baudie B. Andringa
 *08-07-1973 Wartena
x 09-01-1997 Idaarderadeel 
Jeroen B.C. Hemstra
Tessa E. Andringa
 *14-06-2007 Den Haag
Nathan J. Andringa
 *02-03-2009 Dokkum
Lotte M. Andringa
 *09-05-2011 Oentsjerk
Fleur S. Andringa
 *29-01-2013 Leeuwarden
Auke J. Andringa (ZG211311)
 *10-06-1976 Warga
x 29-04-2010 Wyns 
Jildou Kooistra
 *08-02-1980 Leeuwarden
Nynke R. Andringa
 *31-10-1979 Warga
x (1) 2004 Leeuwarden 
Alwin Hulleman
x (2) 28-11-2010 Goutum 
Dick Schambach
 *21-02-1969 Leeuwarden
Haeije Andringa (ZG21131)
 *16-02-1947 Wartena
x 24-08-1972 Idaarderadeel 
Renske Tinga
 *05-06-1952 Garijp
 †10-04-2020 Heechsân-Eastermar
Michiel Maring
 *29-11-1979 Delftzijl
 †30-11-1979 Delftzijl
Ronald G. Maring
 *29-05-1981 Delfzijl
Krista D. Maring
 *16-08-1983 Delfzijl
Janke Andringa
 *03-07-1950 Wartena
x 01-10-1976 Idaarderadeel 
Grieko Maring
 *03-02-1951 Huizinge
Sjoerdtsje J. Andringa
 *03-09-1987 Wartena
Auke Andringa (ZG211321)
 *01-10-1989 Wartena
Baukje Andringa
 *21-02-1993 Wartena
Gerrit Andringa (ZG21132)
 *26-05-1952 Wartena
x 28-09-1983 Idaarderadeel 
Sybrigje S. Hoekstra
 *28-07-1960 Wartena
Eloise Skaff
 *21-05-2015 Dubai
Elisaar Andringa
 *06-11-1982 Dokkum
x 24-06-2010 Kfarehbab (Beiroet Libanon) 
Ziad Skaff
Tjerk Andringa (ZG21133)
 *26-05-1952 Wartena
 †06-01-2008 Sneek
x 22-12-1978 Idaarderadeel 
Asmahan C. Dagher
 *17-03-1947 Batroun (Libanon)
Auke Andringa (ZG2113)
 *10-09-1912 Wartena
 †15-12-1992 Wartena
x 25-04-1946 Idaarderadeel 
Baukje Huitema
 *04-11-1917 Warga
 †08-07-2005 Bergum
Joukje Andringa
 *01-02-1915 Wartena
 †12-10-2000 Den Haag
Jaap P. Andringa (ZG2114111)
 *25-10-2003 Hoofddorp
Ivo T. Andringa (ZG2114112)
 *21-12-2005 Hoofddorp
Saskia Y. Andringa (ZG211411)
 *13-09-1974 Doetinchem
x 22-05-2002 Haarlem 
Ferdinand C. Spek
 *29-09-1972 Hoogeveen
Erwin Zoethout
 *09-11-2003 Heerenveen
Kars Zoethout
 *09-05-2007 Heereveen
Nynke C. Andringa
 *23-10-1975 Doetinchem
x 09-01-2003 Schokland 
Theun Zoethout
 *26-01-1973 Emmeloord
Sanne Platje
 *17-11-2006 Emmeloord
Tomas Platje
 *18-05-2008 Emmeloord
Liset Platje
 *21-03-2010 Emmeloord
Yfke H. Andringa
 *05-08-1977 Doetinchem
x 22-09-2006 Emmeloord 
Joannes Platje
 *21-02-1974 Emmeloord
Jinse H.S. Andringa (ZG21141)
 *17-05-1945 Wanneperveen
x 17-12-1969 Haarlem 
Yvonne C.M. Dahlkamp
 *03-11-1944 Haarlem
Stef Dikke
 *09-02-2009 Amsterdam
Tjimke Hoep
 *03-07-1975 s’Hertogenbosch
x Amsterdam 
René Dikke
 *05-01-1971 Amsterdam
Jelte Hoep
 *19-08-2009 Blaricum
Famke Hoep
 *23-05-2011 Nijmegen
Falko Hoep
 *25-07-1976 ’s Hertogenbosch
x 21-11-2008 Naarden 
Jantien de Jonge
 *01-11-1977 Stadskanaal
Elske G. Andringa
 *27-12-1948 Wanneperveen
x 22-12-1970 Emmen 
Antoon L. Hoep
 *12-05-1949 Alkmaar
Sjoerd Andringa (ZG2114)
 *23-11-1918 Wartena
 †19-11-2009 Wolvega
x 06-08-1942 Idaarderadeel 
Janke van der Heide
 *15-10-1918 Oentsjerk
 †24-11-2005 Heerenveen
Iebe van der Sluis
 *14-08-1974 Sloten
Tetsje Andringa
 *29-08-1949 Ried
x 30-01-1974 Sloten 
Theunis van der Sluis
 *02-02-1944 Sloten
 †11-02-2013 Sloten
Martine Postma
 *04-09-1975 Leeuwarden
Arno Postma
 *17-11-1977 Leeuwarden
Gerritsje Andringa
 *06-09-1953 Ried
 †14-10-2002 Leeuwarden
x 14-09-1973 Franekeradeel 
Johannes Postma
 *02-06-1949 Hardegarijp
Wietske Andringa
 *07-10-1989 Ried
Marten Andringa (ZG211511)
 *26-12-1992 Ried
Haaye Andringa (ZG21151)
 *18-01-1957 Leeuwarden
x Ried 
Pieta Haitsma
 *12-08-1961 Franeker
Marten Andringa (ZG2115)
 *29-01-1920 Wartena
 †23-09-1982 Harlingen
x 20-09-1947 Franekeradeel 
Tryntsje Hiemstra
 *31-12-1921 Ried
 †24-01-2009 Ried
Ysbrand-Jan Veenstra
 *09-02-1959
Gerritsje R. Veenstra
 *08-06-1966
Hiske Andringa
 *19-02-1925 Wartena
 †13-10-2015 Hurdagaryp
x 07-12-1957 Tietjerksteradeel 
Jan Veenstra
 *30-04-1925 Bergum
 †10-06-2013 Bergum
Haaye T. Andringa (ZG211)
 *19-02-1884 Wartena
 †03-12-1968 Leeuwarden
x 08-06-1907 Idaarderadeel 
Gerritje van Tuinen
 *01-01-1884 Oosterlittens
 †27-11-1960 Tzum
Tjerk S. Andringa (ZG21) (1)
 *13-08-1837 Terzool
 †13-01-1927 Wartena
x 17-05-1871 Idaarderadeel 
Aaltje M. Bergsma
 *29-10-1843 Wartena
 †18-04-1909 Wartena
Dieuwke Andringa
 *12-03-1877 Terzool
 †06-08-1877 Terzool
Fetze Andringa (ZG221111)
 *29-06-1953 Rauwerd
 †10-11-2018 Joure
Wilhelmina P. Andringa
 *20-05-1964
x 2002 Berlikum 
Gerlof
Sybren Andringa (ZG22111)
 *20-02-1930 Terzool
 †24-04-2002 Joure
x 21-06-1952 Rauwerderhem 
Maria T. Hoekstra
 *24-02-1927 Irnsum
 †01-02-2008 Sneek
Antje S. Andringa
 *12-08-1958 Poppingawier
 †16-01-1959 Zwolle
Doeke E. van der Weide
 *18-11-1982 Irnsum
Aaltje M. van der Weide
 *04-03-1984 Irnsum
Marieke B. van der Weide
 *07-11-1985 Irnsum
Engbert S. van der Weide
 *30-03-1987 Irnsum
Antje S. Andringa
 *18-01-1960 Sneek
x 23-07-1981 Rauwerderhem 
Harry J.L. van der Weide
 *19-09-1959 Irnsum
Lars Bijlsma
 *04-05-1997
Niels Bijlsma
 *04-05-1997
Janna B. Andringa
 *18-07-1962 Sneek
x 
Albert Bijlsma
Hans J. de Groot
 *19-09-1987 Poppingawier
Fetze E. de Groot
 *29-05-1989 Poppingawier
Aleida J. Andringa
 *19-09-1964 Sneek
x 26-06-1986 Boarnsterhim 
Anne de Groot
 *23-03-1960 Gauw
Engbert Andringa (ZG22112)
 *04-07-1931 Terzool
 †15-01-2008 Poppingawier
x 25-07-1956 Sneek 
Aaltje B. Sminia
 *20-08-1932 Sneek
 †14-04-2012 Poppingawier
Lotte Andringa
 *29-01-1997 Harderwijk
Femke Andringa
 *05-01-1999 Harderwijk
Fetze S. Andringa (ZG221131)
 *22-06-1962 Voorthuizen
x 30-05-1990 Barneveld 
Corina Hiensch
 *15-06-1964 Bennekom
Abraham T. Andringa (ZG221132)
 *03-06-1963 Voorthuizen
x 04-08-1989 Barneveld 
Jacqueline P.C. Provoost
 *02-02-1967 Wemeldinge
Jacob Andringa (ZG22113)
 *10-01-1941 Poppingawier
 †19-04-1972 Amersfoort
x 26-01-1962 Barneveld 
Christina Vonhof
 *03-07-1937 Barneveld
 †02-03-2018 Voorthuizen
Fetze Andringa (ZG2211)
 *06-11-1902 Terzool
 †20-06-1974 Leeuwarden
x 15-05-1926 Rauwerderhem 
Antje van den Berg
 *07-03-1903 Drachten
 †17-05-1955 Rauwerderhem
Jacob Andringa
 *07-05-1905 Terzool
 †28-03-1907 Terzool
Teetske van der Velde
 *19-09-1960 Zuidwolde(Gr)
Pier van der Velde
 *27-04-1962 Adorp
Jacob van der Velde
 *15-10-1964 Adorp
Antje Andringa
 *17-10-1936 Poppingawier
 †31-05-2023 Akkrum
x 14-11-1957 Rauwerderhem/Rauwerd 
Jelle van der Velde
 *18-05-1934 Rauwerd
 †19-09-2003 Rauwerd
Berber F. Haagsma (1)
 *19-09-2003 Leeuwarden
Jouke I. Haagsma (1)
 *06-09-2005 Leeuwarden
Ydwer E. Haagsma (1)
 *19-07-2007 Suawoude
Margaretha T. Andringa
 *16-07-1971 Roordahuizum
x (1) 1996 
Riemer Haagsma
x (2) 01-10-2017 Tijnje 
Pieter G. Douma
Jacob P. Andringa (ZG221211)
 *18-05-1973 Roordahuizum
x 
Nina J. Klapper
 *31-05-1978 Hornburg( Niedersaksen D)
Elske Andringa (ZG2212121)
 *05-08-2012
Froukje Andringa (ZG2212122)
 *12-08-2014
Fetze P. Andringa (ZG221212)
 *27-08-1978 Roordahuizum
x 
Albertsje Weening
 *12-12-1978
Sybren Andringa (ZG22121)
 *03-06-1938 Poppingawier
x 22-12-1967 Idaarderadeel 
Margriet H. Hallema
 *12-06-1947 Roordahuizum
Jacob P. Andringa (ZG221221)
 *21-05-1967 Irnsum
Jikke J. Andringa
 *02-02-1969 Irnsum
Johannes Andringa (ZG22122)
 *27-06-1940 Poppingawier
x 10-11-1965 Rauwerderhem 
Pietje van der Wal
 *25-02-1944
Renske Andringa
 *13-06-1984 Sneek
Rudmer Andringa (ZG221231)
 *16-08-1986 Drachten
Fetze Andringa (ZG22123)
 *13-10-1945 Poppingawier
x 04-12-1981 Baarderadeel 
Franka de Haan
 *05-05-1947 Zuidlaren
 †13-09-2006 Donkerbroek
Geertje Andringa
 *06-11-1953 Poppingawier
x 20-06-1973 Baarderdeel 
Johannes L.G.A. van Sterkenburg
 *08-11-1948 Culenborg
Jacob Andringa (ZG2212)
 *17-03-1908 Terzool
 †15-01-1997 Leeuwarden
x 28-09-1935 Rauwerd 
Teetske Tuinhout
 *03-04-1910 Rauwerd
 †14-01-1979 Rauwerd
Sijbren F. Andringa (ZG221)
 *15-08-1878 Terzool
 †31-12-1946 Poppingawier
x 16-05-1901 Rauwerderhem 
Antje Aukema
 *26-09-1873 Terzool
 †03-08-1936 Poppingawier
Dieuwke Andringa
 *16-03-1888 Terzool
 †27-03-1888 Terzool
Dieuwke Andringa
 *24-07-1890 Terzool
 †11-01-1974 Leeuwarden
x 23-05-1912 Rauwerderhem 
Elize Beeksma
 *13-08-1887 Akkrum
 †30-01-1966 Leeuwarden
Fetze S. Andringa (ZG22) (2)
 *18-05-1841 Gauw
 †02-12-1915 Terzool
x 20-05-1876 Rauwerderhem 
Hendrikje J. Stavenga
 *16-12-1850 Idskenhuizen
 †05-10-1923 Terzool
Sybren Andringa (2)
 *26-12-1843 Terzool
 †01-02-1844 Terzool
Sybren S. Andringa (ZG2) (2)
 *10-04-1801 Terzool
 †25-09-1843 Terzool
x (1) 30-04-1836 Rauwerderhem 
Doetje T. Spijkstra
 *±1809 Wartena
 †08-06-1839 Terzool
x (2) 30-06-1840 Wymbritseradeel 
Dieuwke P. Hiemstra
 *±1805 Grouw
 †24-02-1876 Terzool
Sybren W. II (ZG) ASN78
 ~11-06-1752 Terzool
 †20-12-1811 Terzool
x (1) 04-06-1780 Folsgare 
Jitske A.
 *±1760
x (2) 04-03-1792 Terzool 
Fetje S.
 *±1759 Ureterp
 †29-05-1837 Terzool
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 29-10-2023 23:15:46
Man
Vrouw
M/V
1.1 ♂
Wybren Sybrens
leeftijd: ± 29 jaar
*±1781 Terzool
17-03-1810 Terzool
1.2.1 ♂
Zytze Andringa
leeftijd: 7 jaar
*02-08-1813 Wirdum
25-04-1821 Wirdum
1.2.2.1.1 ♀
Geiske Gerbens Andringa
leeftijd: 25 jaar
*06-01-1877 Jorwerd
29-11-1902 Jorwerd
huwelijk 07-05-1902 in Baarderadeel met
Jan Postma
leeftijd: 77 jaar
*16-03-1878 Oosterlittens
20-04-1955 Oosterlittens
1.2.2.1.2 ♀
Baukje Gerbens Andringa
leeftijd: 67 jaar
*03-10-1879 Jorwerd
28-08-1947 Arnhem
[] Mantgum
huwelijk 25-03-1903 in Baarderadeel met
Durk Jacobs Oostra
leeftijd: 41 jaar
*14-03-1874 Mantgum
01-02-1916 Huizum
1.2.2.1.3.1 ♀
Marijke Andringa
leeftijd: 58 jaar
*16-07-1911 Westermeer
13-03-1970 Harlingen
1.2.2.1.3.2.1 ♀
Aaltje (Alice) Andringa
leeftijd:
*28-07-1938
samenleven met
Herb
1.2.2.1.3.2.2 ♂
George Alexander Andringa (ZG111111) [ZG111111]
leeftijd: < 53 jaar
*12-06-1944 Apeldoorn
<1997
1.2.2.1.3.2.3 ♂
Alexander George (Lex) Andringa (ZG111112) [ZG111112]
leeftijd:
*16-06-1946
samenleven 1977 met
Rieky
1.2.2.1.3.2 ♂
Gerben (Sjors) Andringa (ZG11111) [ZG11111]
leeftijd: ± 84 jaar
*±1913 Westermeer
03-06-1997 Weert
relaties:
(1) huwelijk 03-06-1948 in Leeuwarden met
Willemke van Dijk
*12-12-1913
(2) huwelijk 03-06-1948 in Leeuwarden met
Mathilde Wilhelmina (Tilly) van Galen
leeftijd: ± 83 jaar
*±1914
30-07-1997 Weert
1.2.2.1.3.3.1.1 ♀
Jacintha Annuska (Jacinta) Andringa
leeftijd:
*19-08-1971 Drachten
1.2.2.1.3.3.1.2 ♂
Thorwald Gordon Andringa (ZG1111211) [ZG1111211]
leeftijd:
*04-02-1973 Drachten
1.2.2.1.3.3.1 ♂
Pieter Andringa (ZG111121) [ZG111121]
leeftijd:
*15-03-1945 Ferwerd
huwelijk 12-02-1971 in Zwolle met
Akke Fernanda (Akkie) Nicolai
leeftijd: 57 jaar
*06-12-1950 Eindhoven
28-10-2008 Beetsterzwaag
1.2.2.1.3.3 ♂
Tiede Andringa (ZG11112) [ZG11112]
leeftijd: 32 jaar
*15-08-1914 Westermeer
27-08-1946 Leeuwarden
huwelijk 20-11-1941 in Dantumadeel met
Jansje van der Heide
leeftijd: 50 jaar
*27-01-1916 Rheine (D)
20-02-1966 Drachten
1.2.2.1.3.4.1 ♀
Alida Bijlsma
leeftijd:
*±1948
1.2.2.1.3.4 ♀
Klaaske Andringa
leeftijd: 70 jaar
*22-11-1915 Parrega
02-05-1986 Leeuwarden
huwelijk 26-07-1947 in Rauwerderhem met
Albert Bijlsma
leeftijd: 67 jaar
*30-03-1902 Haskerland
24-09-1969 Leeuwarden
1.2.2.1.3.5.1 ♀
Alida Maartje (Lida) Heijndijk
leeftijd:
*24-04-1941
1.2.2.1.3.5.2 ♀
Maartje (Mar/Marty) Heijndijk
leeftijd:
*18-02-1944
1.2.2.1.3.5.3 ♂
Adrianus (Rien) Heijndijk
leeftijd:
*14-08-1946
1.2.2.1.3.5 ♀
Geiske (Ger) Andringa
leeftijd: 79 jaar
*30-07-1920 Parrega
13-01-2000 Hoorn
huwelijk 08-01-1941 met
Jacob (Hein) Heijndijk
leeftijd: 67 jaar
*11-03-1917 Hellevoetssluis
11-05-1984 Blokker
1.2.2.1.3.6.1 ♀
Alida (Lida) de Hoop
leeftijd:
*09-04-1947
1.2.2.1.3.6.2 ♂
Hendrik de Hoop
leeftijd:
*12-12-1950
1.2.2.1.3.6.3 ♀
Marijke de Hoop
leeftijd:
*03-12-1951
1.2.2.1.3.6.4 ♀
Jantina de Hoop
leeftijd:
*26-11-1954
1.2.2.1.3.6.5 ♀
Anita de Hoop
leeftijd:
*08-04-1957
1.2.2.1.3.6 ♀
Boukje Andringa
leeftijd: 85 jaar
*15-01-1925 Menaldum
10-12-2010 Leeuwarden
huwelijk met
Gerard de Hoop
leeftijd: 82 jaar
*23-08-1916
03-01-1999 Leeuwarden
1.2.2.1.3 ♂
Pieter Gerbens Andringa (ZG1111) [ZG1111]
leeftijd: 73 jaar
*02-06-1882 Jorwerd
22-04-1956 Leeuwarden
huwelijk 01-12-1909 in Baarderadeel met
Aaltje De Groot
*19-02-1886 Jorwerd
1.2.2.1 ♂
Gerben Sybrens Andringa (ZG111) [ZG111]
leeftijd: 82 jaar
*08-02-1850 Grouw
01-08-1932 Huizum
huwelijk 04-05-1876 in Idaarderadeel met
Klaaske Pieters Kamstra
leeftijd: 58 jaar
*12-12-1855 Warga
27-10-1914 Huizum
1.2.2.2.1.1.1.1.1 ♀
Thea Andringa
leeftijd:
*17-06-1992 Grouw
1.2.2.2.1.1.1.1.2 ♀
Sybrecht Andringa
leeftijd:
*08-06-1996 Grouw
1.2.2.2.1.1.1.1 ♂
Andries Andringa (ZG1121111) [ZG1121111]
leeftijd:
*21-05-1963 Grouw
huwelijk 14-05-1987 in Grouw met
Jacoba (Coby) Leistra
leeftijd:
*19-09-1964
1.2.2.2.1.1.1.2.1 ♀
Tsjitske Veenstra
leeftijd:
*29-01-1990 Leeuwarden
1.2.2.2.1.1.1.2.2 ♀
Annalies Veenstra
leeftijd:
*23-08-1992 Leeuwarden
1.2.2.2.1.1.1.2 ♀
Sjoerdsje Andringa
leeftijd:
*12-06-1966 Grouw
huwelijk 23-08-1989 met
Brandt Sikke Veenstra
leeftijd:
*23-06-1964 Grouw
1.2.2.2.1.1.1 ♂
Sybren Andringa (ZG112111) [ZG112111]
leeftijd:
*08-03-1934 Grouw
huwelijk 28-06-1961 in Idaarderadeel met
Tjitsche (Tsjikke) de Jong
leeftijd:
*28-04-1940 Grouw
1.2.2.2.1.1.2.1.1 ♀
Janneke Andringa
leeftijd:
*11-03-1990 Boxtel
1.2.2.2.1.1.2.1.2 ♂
Tjeerd-Andries Andringa (ZG11211211) [ZG11211211]
leeftijd:
*25-06-1992 ’s Hertogenbosch
1.2.2.2.1.1.2.1.3 ♀
Femke Andringa
leeftijd:
*25-07-1996 ’s Hertogenbosch
1.2.2.2.1.1.2.1 ♂
André Jilko Andringa (ZG1121121) [ZG1121121]
leeftijd:
*20-03-1963 Drachten
huwelijk 03-06-1988 in Boarnsterhiem met
Jantje (Janette) de Jong
leeftijd:
*20-07-1964 Grouw
1.2.2.2.1.1.2.2.1 ♂
Jilles Yde Andringa (ZG11211221) [ZG11211221]
leeftijd:
*26-04-1999 Leeuwarden
1.2.2.2.1.1.2.2.2 ♂
Linze Tseard Andringa (ZG11211222) [ZG11211222]
leeftijd:
*02-06-2001 Leeuwarden
1.2.2.2.1.1.2.2.3 ♂
Fetze Lambert Andringa (ZG11211223) [ZG11211223]
leeftijd:
*19-01-2004 Sneek
1.2.2.2.1.1.2.2 ♂
Jilko Tjeerd Andringa (ZG1121122) [ZG1121122]
leeftijd:
*16-09-1966 Drachten
huwelijk 29-04-1998 in Grouw met
Héleen de Vries
leeftijd:
*12-10-1969 Sneek
1.2.2.2.1.1.2.3.1 ♂
Jorrit Feike Hoekstra
leeftijd:
*07-03-1998 Leeuwarden
1.2.2.2.1.1.2.3.2 ♂
Jelmer Tseard Hoekstra
leeftijd:
*21-05-1999 Leeuwarden
1.2.2.2.1.1.2.3.3 ♂
Jurre Joost Hoekstra
leeftijd:
*04-08-2001 Leeuwarden
1.2.2.2.1.1.2.3.4 ♂
Jippe Lennart Hoekstra
leeftijd:
*18-12-2003 Leeuwarden
1.2.2.2.1.1.2.3 ♀
Aletta Jolande Andringa
leeftijd:
*31-05-1969 Drachten
huwelijk 20-06-1996 in Grouw met
Jan-Feike Hoekstra
leeftijd:
*13-02-1959
1.2.2.2.1.1.2 ♂
Tjeerd Andringa (ZG112112) [ZG112112]
leeftijd:
*11-09-1936 Grouw
huwelijk 22-11-1961 in Idaarderadeel met
Fintje (Finny) van der Pal
leeftijd:
*30-11-1940 Grouw
1.2.2.2.1.1.3.1 ♂
Bartele Jentje Bouma
leeftijd:
*29-01-1968 Grouw
1.2.2.2.1.1.3.2 ♀
Joukje (Joke) Bouma
leeftijd:
*27-12-1970 Grouw
1.2.2.2.1.1.3 ♀
Joukje (Jopy) Andringa
leeftijd:
*20-06-1943 Grouw
huwelijk 15-11-1966 in Idaarderadeel met
Reinder Bouma
leeftijd:
*18-12-1940 Grouw
1.2.2.2.1.1 ♂
Andries Andringa (ZG11211) [ZG11211]
leeftijd: 48 jaar
*20-04-1910 Grouw
04-07-1958 Grouw
huwelijk 01-06-1933 in Idaarderadeel met
Joukje Wartena
leeftijd: 88 jaar
*11-02-1911 Grouw
20-09-1999 Leeuwarden
1.2.2.2.1.2.1 ♀
Aaltje (Alie) Linthorst
leeftijd:
*06-07-1939 Lekkum
1.2.2.2.1.2.2 ♀
Ytje (Ieteke) Linthorst
leeftijd:
*30-01-1943 Lekkum
1.2.2.2.1.2.3 ♂
Bouke Linthorst
leeftijd:
*13-01-1946 Lekkum
1.2.2.2.1.2 ♀
Antje (Anne) Andringa
leeftijd: 79 jaar
*25-01-1916 Grouw
08-02-1995 Lekkum
huwelijk 27-12-1938 in Leeuwarderadeel met
Tjalling Posthuma Linthorst
leeftijd: 89 jaar
*03-09-1917 Franeker
29-10-2006 Tzum
1.2.2.2.1 ♂
Sybren Andringa (ZG1121) [ZG1121]
leeftijd: 70 jaar
*13-04-1876 Grouw
21-12-1946 Grouw
huwelijk 11-05-1905 in Idaarderadeel met
Aaltje Jans van der Berg
leeftijd: 50 jaar
*29-07-1880 Eernewoude
05-04-1931 Grouw
1.2.2.2.2.1.1 ♂
Klaas Andringa (ZG112211) [ZG112211]
leeftijd:
*02-02-1939 Leeuwarden
huwelijk 26-05-1966 in Leeuwarden met
Aafke (Aaf) Feitsma
leeftijd:
*14-01-1944 Huizum
1.2.2.2.2.1.2.1.1 ♂
Bjorn Andringa(ZG11221211) [ZG11221211]
leeftijd:
*21-06-2012 Rotterdam
1.2.2.2.2.1.2.1.2 ♂
Mark Andringa(ZG11221212) [ZG11221212]
leeftijd:
*04-10-2014 Rotterdam
1.2.2.2.2.1.2.1 ♂
Ingmar Andringa (ZG1122121) [ZG1122121]
leeftijd:
*30-08-1975 Rotterdam
samenleven ?-03-2008 in Berkel & Rodenrijs met
Chantal van der Zalm
leeftijd:
*30-12-1982
1.2.2.2.2.1.2 ♂
Jelle Andringa (ZG112212) [ZG112212]
leeftijd:
*18-09-1946 Leeuwarden
huwelijk 13-12-1971 in Rotterdam met
Christina Hendrina (Christien) van de Roer
leeftijd:
*14-02-1948 Rotterdam
1.2.2.2.2.1.3 ♀
Gepke Andringa
leeftijd:
*20-08-1953 Leeuwarden
relaties:
(1) huwelijk 19-10-1972 in Leeuwarden tot 17-02-1978 met
Pieter Arie Postmus
leeftijd:
*06-01-1948 Amsterdam
(2) relatie 2000 tot 2008 met
René Lubben
leeftijd:
*±1957
1.2.2.2.2.1 ♂
Gerben Andries (Germ) Andringa (ZG11221) [ZG11221]
leeftijd: 95 jaar
*16-03-1911 St.Nicolaasga
16-06-2006 Leeuwarden
huwelijk 03-05-1937 in Leeuwarden met
Anke van der Dam
leeftijd: 75 jaar
*03-05-1910 Jubbega
02-10-1985 Leeuwarden
1.2.2.2.2 ♂
Klaas Andries Andringa (ZG1122) [ZG1122]
leeftijd: 53 jaar
*15-02-1878 Grouw
27-09-1931 St. Nicolaasga
[] Grouw
huwelijk 24-05-1902 in Idaarderadeel met
Gepke Hellinga
leeftijd: 91 jaar
*28-05-1877 Grouw
23-12-1968 Leeuwarden
1.2.2.2.3 ♀
Geiske Andringa
leeftijd: 2 jaar
*19-05-1879 Grouw
12-07-1881 Grouw
1.2.2.2.4.1.1.1 ♂
Wessel Prins
leeftijd:
*10-09-1965 Leeuwarden
1.2.2.2.4.1.1.2 ♂
Andries Prins
leeftijd:
*14-06-1973 Drachten
1.2.2.2.4.1.1.3 ♀
Carina Prins
leeftijd:
*22-11-1974 Drachten
1.2.2.2.4.1.1 ♀
Gelbrig (Gepke) Andringa
leeftijd:
*27-06-1943 Grouw
huwelijk 20-05-1965 in Leeuwarden met
Bernardus (Bernard) Prins
leeftijd:
*31-05-1943 Amsterdam
1.2.2.2.4.1.2 ♀
Wietske (Wieke) Andringa
leeftijd:
*16-05-1946 Grouw
huwelijk 21-09-1971 in Idaarderadeel met
Klaas Zwart
leeftijd:
*06-06-1944 Warga
1.2.2.2.4.1.3.1.1 ♂
Stijn Bartele Andringa (ZG11231111) [ZG11231111]
leeftijd:
*05-04-2007 Leeuwarden
1.2.2.2.4.1.3.1.2 ♀
Anouk Hendrike Andringa
leeftijd:
*04-07-2009 Grouw
1.2.2.2.4.1.3.1 ♂
Geert Andries (Gerard) Andringa (ZG1123111) [ZG1123111]
leeftijd:
*02-11-1975 Grouw
huwelijk 24-02-2006 in Grouw met
Nynke Hilde Tichelaar
leeftijd:
*02-11-1979 Leeuwarden
1.2.2.2.4.1.3.2 ♂
Sybolt Douwe (Sydo) Andringa (ZG1123112) [ZG1123112]
leeftijd:
*28-08-1979 Grouw
relatie ±2009 met
Carolien Tuinman
leeftijd:
*19-01-1973 Eenrum
1.2.2.2.4.1.3.3 ♂
Jozef Oswald (Joost) Andringa (ZG1123113) [ZG1123113]
leeftijd:
*14-04-1982 Grouw
1.2.2.2.4.1.3.4 ♂
Adriaan Jan (Arjan) Andringa (ZG1123114) [ZG1123114]
leeftijd:
*31-01-1986 Grouw
1.2.2.2.4.1.3 ♂
Bartele Andringa (ZG112311) [ZG112311]
leeftijd:
*09-07-1947 Grouw
huwelijk 08-02-1974 in Bolsward met
Ida Veronica Boudina van den Berg
leeftijd:
*01-09-1951 Grouw
1.2.2.2.4.1 ♂
Andries Andringa (ZG11231) [ZG11231]
leeftijd: 98 jaar
*20-10-1913 Idaarderadeel
17-07-2012 Heerenveen
huwelijk 08-06-1939 in Grouw met
Geertje Cornelia van der Schaaf
leeftijd: 40 jaar
*15-09-1917 Grouw
19-06-1958 Grouw
1.2.2.2.4 ♂
Bartele Andringa (ZG1123) [ZG1123]
leeftijd: 47 jaar
*19-11-1882 Grouw
25-12-1929 Grouw
huwelijk 29-05-1909 in Idaarderadeel met
Wytske Jonker
leeftijd: 89 jaar
*11-05-1882 Grouw
19-06-1971 Leeuwarden
1.2.2.2.5.1 ♂
Hotse Jonker
1.2.2.2.5.2 ♂
Tjerk Jonker
1.2.2.2.5.3 ♂
Simon Jonker
1.2.2.2.5.4 ♂
Andries Jonker
1.2.2.2.5 ♀
Geiske Andringa
leeftijd: 76 jaar
*08-12-1887 Grouw
15-10-1964 Wartena
huwelijk 13-05-1915 in Idaarderadeel met
Simon Jonker
leeftijd: 85 jaar
*10-12-1882 Wartena
08-03-1968 Leeuwarden
1.2.2.2.6.1 ♀
Jitske Jellema
*±1914
1.2.2.2.6.2 ♀
Dieuwke Jellema
leeftijd:
*±1919
1.2.2.2.6.3 ♀
Geiske Jellema
leeftijd:
*±1922
1.2.2.2.6 ♀
Dirkje Andringa
leeftijd: 79 jaar
*06-03-1890 Grouw
16-05-1969 Harlingen
huwelijk 26-04-1913 in Idaarderadeel met
Joris Jellema
leeftijd: 87 jaar
*06-07-1887 Achlum
08-04-1975 Franeker
1.2.2.2.7 ♂
Gerben Andringa (ZG1124) [ZG1124]
leeftijd: 75 jaar
*09-09-1892 Grouw
31-10-1967 Heerenveen
huwelijk 29-05-1920 in Idaarderadeel met
Minke Bijlsma
leeftijd: 84 jaar
*29-04-1894 Grouw
14-04-1979 Heerenveen
1.2.2.2.8 ♀
Ijttje (Ieke) Andringa
leeftijd: 95 jaar
*11-11-1897 Grouw
24-01-1993 Grouw
1.2.2.2 ♂
Andries Sybrens Andringa (ZG112) [ZG112]
leeftijd: 61 jaar
*03-05-1852 Grouw
08-08-1913 Grouw
huwelijk 01-04-1875 in Idaarderadeel met
Jitske Klases Riemersma
leeftijd: 86 jaar
*24-12-1852 Grouw
01-01-1939 Grouw
1.2.2 ♂
Sybren Andries Andringa (ZG11) [ZG11]
leeftijd: 73 jaar
*22-09-1814 Wirdum
22-06-1888 Grouw
relaties:
(1) huwelijk 10-10-1846 in Idaarderadeel met
Geiske Gerbens Halbertsma
leeftijd: 51 jaar
*05-04-1812 Grouw
10-05-1863 Grouw
(2) huwelijk 23-03-1865 in Idaarderadeel met
Aafke Johannes Adema
leeftijd: 84 jaar
*08-07-1822 Leeuwarden
05-09-1906 Grouw
1.2.3 ♀
Lysbeth Andringa
leeftijd: 11 jaar
*05-08-1817 Wirdum
19-12-1828 Wirdum
1.2.4.1 ♀
Tetje SYtzes Andringa
leeftijd: 53 jaar
*23-07-1849 Wirdum
24-09-1902 Hijum
huwelijk 30-12-1871 in Leeuwarderadeel met
Sytse Alberts van der Wal
*05-07-1845 St. Annaparochie
1.2.4.2 ♀
Rinske Sytzes Andringa
leeftijd: 94 jaar
*24-03-1851 Wirdum
02-10-1945 Leeuwarden
[] Hempens
huwelijk 25-10-1873 in Leeuwarderadeel met
Anne Jans Tiemersma
leeftijd: 70 jaar
*05-09-1847 Wijns
09-07-1918 Leeuwarderadeel
1.2.4.3 ♀
Lijsbeth Sytzes Andringa
leeftijd: 85 of 86 jaar
*13-06-1853 Wirdum
1939 USA
huwelijk 31-01-1877 in Leeuwarderadeel met
Sjoerd Sybes de Vries
leeftijd: > 76 jaar
*22-02-1851 Warga
>1927 USA
1.2.4.4.1.1.1.1.1 ♀
Sabine Anne Andringa(ZG12111111) [ZG12111111]
leeftijd:
*20-03-2005 Rotterdam
1.2.4.4.1.1.1.1.2 ♀
Ilse Sophie Andringa(ZG12111112) [ZG12111112]
leeftijd:
*12-03-2007 Rotterdam
1.2.4.4.1.1.1.1.3 ♂
Friso Roelof Andringa (ZG12111113) [ZG12111113]
leeftijd:
*21-05-2009 Rotterdam
1.2.4.4.1.1.1.1 ♂
Roelof (Marleen) Andringa (ZG1211111) [ZG1211111]
leeftijd:
*01-08-1972 Rotterdam
huwelijk 12-04-2003 in ’s Hertogenbosch met
Maria Sophia Heleen (Marleen) Mommertz
leeftijd:
*31-07-1978 Tegelen
1.2.4.4.1.1.1.2.1 ♀
Renske Andringa(ZG12111121) [ZG12111121]
leeftijd:
*28-06-2009 Nieuw Vennep
1.2.4.4.1.1.1.2.2 ♀
Sanne Andringa(ZG12111122) [ZG12111122]
leeftijd:
*24-03-2011 Nieuw Vennep
1.2.4.4.1.1.1.2 ♂
Freek Andringa (ZG1211112) [ZG1211112]
leeftijd:
*17-09-1974 Rotterdam
huwelijk 03-04-2009 in Hoofddorp met
Marijke Plomp
1.2.4.4.1.1.1 ♂
Sytse Adriaan Andringa (ZG121111) [ZG121111]
leeftijd:
*01-01-1943 Den Haag
huwelijk 12-10-1968 in Rotterdam met
Johanna Louise (Anke) Mellink
leeftijd:
*26-04-1944 Rotterdam
1.2.4.4.1.1.2.1 ♀
Annemieke van den Berg van Saparoea
leeftijd:
*27-09-1973 Den Haag
1.2.4.4.1.1.2.2 ♀
Else-Margriet van den Berg van Saparoea
leeftijd:
*04-03-1976 Den Haag
1.2.4.4.1.1.2 ♀
Amelia Janneke (Amelie) Andringa
leeftijd:
*29-11-1945 Den Haag
huwelijk 28-04-1972 in Den Haag met
Aart Petrus Henricus (Peter) van den Berg van Saparoea
leeftijd:
*21-07-1948 Zutphen
1.2.4.4.1.1.3.1 ♀
Marianne van Blarkom
leeftijd:
*08-05-1976 Leiderdorp
1.2.4.4.1.1.3.2 ♂
Roderick van Blarkom
leeftijd:
*09-05-1980 Leiderdorp
1.2.4.4.1.1.3 ♀
Adriaantje Isabella (Ada) Andringa
leeftijd:
*02-06-1947 Leiden
huwelijk 27-09-1974 in Den Haag met
Jan Paulus (Paul) van Blarkom
leeftijd:
*13-12-1938 Delft
1.2.4.4.1.1.4.1 ♀
Afke Danielle van Blarkom
leeftijd:
*25-10-1979 Krimpen a/d/ IJssel
1.2.4.4.1.1.4.2 ♀
Sytske Emilie van Blarkom
leeftijd:
*02-01-1981 Krimpen a/d/ IJssel
1.2.4.4.1.1.4 ♀
Janneke Andringa
leeftijd:
*21-11-1950 Leiden
huwelijk 27-03-1975 in Delft met
Gilles Willem van Blarkom
leeftijd:
*09-02-1947 Delft
1.2.4.4.1.1 ♂
Andries (Dries) Andringa (ZG12111) [ZG12111]
leeftijd: 63 jaar
*10-11-1914 Nijehaske
27-06-1978 Warmond
relaties:
(1) huwelijk 22-09-1938 in Den Haag met
Jacoba Helena Ibelings
leeftijd: 27 jaar
*17-11-1913 Leeuwarden
18-11-1940 Den Haag
(2) huwelijk 12-03-1942 in Den Haag met
Isabella Amelia van Vollenhoven
leeftijd: 94 jaar
*29-01-1914 Georgetown (Malakka)
25-11-2008 Krimpen aan de Ijssel
1.2.4.4.1.2.1.1.1 ♀
Noor Roselinde van Gulik
leeftijd:
*25-04-2011 Dordrecht
1.2.4.4.1.2.1.1 ♀
Chantal Eline Andringa
leeftijd:
*09-08-1975 Dordrecht
samenleven 1994 in Dordrecht met
Robertus Clemens Maria (Bob) van Gulik
leeftijd:
*20-09-1970 Dordrecht
1.2.4.4.1.2.1 ♀
Madeline Andringa (ZG121121) [ZG121121]
leeftijd:
*05-08-1946 Rotterdam
huwelijk 05-11-1970 in Rotterdam tot >1975 met
H.H. Jongste
1.2.4.4.1.2.2.1.1 ♀
Sierra Andringa
leeftijd:
*02-08-1995
1.2.4.4.1.2.2.1.2 ♂
Bodhi Andringa
leeftijd:
*06-01-1999
1.2.4.4.1.2.2.1 ♀
Natasja Andringa
leeftijd:
*24-12-1972 Rotterdam
1.2.4.4.1.2.2.2 ♂
Jonne Alle Andringa (ZG1211221) [ZG1211221]
leeftijd:
*07-01-1980 Rotterdam
huwelijk 17-10-2013 met
Carlijn den Teneer
1.2.4.4.1.2.2 ♂
Lodewijk Hans (Hans) Andringa (ZG121122) [ZG121122]
leeftijd:
*22-11-1948 Rotterdam
relaties:
(1) huwelijk 16-09-1971 in Rotterdam tot 16-03-1976 met
Antoinette Theresia Maria Broeder
leeftijd:
*07-02-1949 Rotterdam
(2) samenleven ±1975 met
Ineke Adrianne Jeanette Nauta
leeftijd: 66 jaar
*08-02-1949 Coevorden
21-03-2015
1.2.4.4.1.2.3 ♀
Inge Andringa
leeftijd: 56 jaar
*11-06-1950 Rotterdam
21-05-2007 Alphen a.d. Rijn
1.2.4.4.1.2 ♂
Lodewijk Cornelis Andringa (ZG12112) [ZG12112]
leeftijd: 64 jaar
*23-08-1918 Arnhem
20-01-1983 Rotterdam
huwelijk 05-07-1945 in Rotterdam met
Inge Pauline Adele Bargmann
leeftijd: 71 jaar
*24-10-1922 Rotterdam
04-02-1994 Rotterdam
1.2.4.4.1 ♂
Andrianus Roelof Andringa (ZG1211) [ZG1211]
leeftijd: 67 jaar
*28-07-1883 Leeuwarden
16-06-1951 Den Haag
[] Wirdum
huwelijk 05-09-1912 in Leeuwarden met
Janneke Zijlstra
leeftijd: 54 jaar
*08-03-1892 Leeuwarden
19-03-1946 Rotterdam
[] Wirdum
1.2.4.4.2.1 [?]
Bolleman
1.2.4.4.2.2 [?]
Bolleman
1.2.4.4.2 ♀
Geertruida Elisabeth (Truus) Andringa
leeftijd: 96 jaar
*28-07-1886 Leeuwarden
24-04-1983 Drachten
huwelijk 22-06-1911 in Leeuwarden met
Binne Bolleman
leeftijd: 56 jaar
*23-09-1887 Drachten
03-11-1943 Drachten
1.2.4.4 ♂
Andries Sytzes Andringa (ZG121) [ZG121]
leeftijd: 69 jaar
*11-12-1854 Wirdum
24-09-1924 Leeuwarden
[] Wirdum
huwelijk 13-07-1881 in Leeuwarden met
Petronella Margaretha Elisabeth van der Linden
leeftijd: 90 jaar
*12-02-1856 Leeuwarden
15-01-1947 Leeuwarden
1.2.4.5 ♂
Jan Andringa
leeftijd: 1 jaar
*19-02-1857 Wirdum
25-11-1858 Wirdum
1.2.4.6.1.1.1.1 ♂
Peter Jan Gilbert Vos
leeftijd:
*27-11-1962 Eindhoven
1.2.4.6.1.1.1.2 ♂
Michel Jean Gilbert Vos
leeftijd:
*02-05-1968 Groningen
1.2.4.6.1.1.1 ♀
Wiesje Henny Andringa
leeftijd:
*11-07-1944 Leeuwarden
huwelijk 30-07-1962 in Leeuwarden met
Egbert Jan Gilbert Vos
leeftijd: 57 jaar
*30-01-1942 Groningen
16-02-1999 Groningen
1.2.4.6.1.1 ♂
Wybren Andringa (ZG12211) [ZG12211]
leeftijd: 57 jaar
*16-04-1907 Leeuwarden
11-12-1964 Groningen
huwelijk 26-01-1944 in Leeuwarden tot 1956 met
Hinke Langendijk
leeftijd: 77 jaar
*09-01-1907 Sneek
12-05-1984 Leeuwarden
1.2.4.6.1.2 ♂
Klaas Andringa
leeftijd: 75 jaar
*19-10-1911 Leeuwarden
20-12-1986 Leeuwarden
1.2.4.6.1.3.1.1 ♂
Nicholas Christiaan Parkinson
*17-07-1975 New Castle
1.2.4.6.1.3.1.2 ♂
Philip Adriaan Parkinson
leeftijd:
*14-06-1977 New Castle (GB)
1.2.4.6.1.3.1 ♀
Antoinette Wilhelmina (Wilma) Andringa
leeftijd:
*18-07-1948 Utrecht
relaties:
(1) huwelijk 16-11-1973 in London (UK) met
Edward James Parkinson
leeftijd: 79 jaar
*09-11-1919 Belfast (Ir)
03-01-1999 Bath (UK)
(2) samenleven 03-01-1999 in Alyesbury (UK) met
Susanna Mary Watson
leeftijd:
*01-04-1964 Aylesbury(UK)
1.2.4.6.1.3.2 ♂
Kees Andringa (ZG122121) [ZG122121]
leeftijd: 56 jaar
*09-01-1950 Utrecht
04-01-2007 Amesterdam
1.2.4.6.1.3.3.1.1 ♂
Tijs Andringa(ZG12212211) [ZG12212211]
leeftijd:
*07-10-2010 Ede
1.2.4.6.1.3.3.1.2 ♀
Floor Andringa(ZG12212212) [ZG12212212]
leeftijd:
*10-01-2013 Arnhem
1.2.4.6.1.3.3.1 ♂
Remco Andringa (ZG1221221) [ZG1221221]
leeftijd:
*23-01-1979 Wageningen
huwelijk 16-06-2010 in Wageningen met
Elke Spiegelenberg
leeftijd:
*28-04-1979 Bennekom
1.2.4.6.1.3.3.2.1 ♂
Hugo William Esvelt
leeftijd:
*12-02-2016 Bennekom
1.2.4.6.1.3.3.2 ♀
Marrit Andringa
leeftijd:
*11-08-1983 Wageningen
huwelijk 13-09-2014 in Ewijk met
Martijn Esvelt
*24-07-1979 Renkum
1.2.4.6.1.3.3 ♂
Sytse Andringa (ZG122122) [ZG122122]
leeftijd:
*09-01-1950 Utrecht
huwelijk 03-09-1974 in Utrecht met
Hendrica Johanna (Rieneke) Puper
leeftijd:
*11-09-1951 Utrecht
1.2.4.6.1.3 ♂
Andries Bauke Andringa (ZG12212) [ZG12212]
leeftijd: 91 jaar
*07-06-1913 Leeuwarden
09-10-2004 Ermelo
[] Lekkum
huwelijk 22-05-1947 in Utrecht met
Antoinette Wilhelmina (Netty) Schippers
leeftijd: 94 jaar
*13-06-1921 Breskens
27-03-2016 Harderwijk
1.2.4.6.1 ♂
Sytse Andringa (ZG1221) [ZG1221]
leeftijd: 88 jaar
*14-05-1883 Franeker
19-02-1972 Leeuwarden
[] Lekkum
huwelijk 11-07-1906 in Leeuwarden met
Wiepkje Westerhuis
leeftijd: 60 jaar
*25-09-1886 Leeuwarden
15-11-1946 Leeuwarden
1.2.4.6.2.1.1 ♀
Grieteke Aalbers
leeftijd:
*26-02-1950 Leeuwarden
1.2.4.6.2.1.2 ♂
Aalbert Aalbers
leeftijd:
*08-08-1951 Leeuwarden
1.2.4.6.2.1.3 ♂
Bauke Aalbers
leeftijd:
*01-01-1954 Leeuwarden
1.2.4.6.2.1 ♀
Antje Emma (Annie) Andringa
leeftijd: 92 jaar
*18-10-1923 Leeuwarden
24-06-2016 Leeuwarden
huwelijk 23-06-1948 in Leeuwarden met
Rienk Aalbers
leeftijd: 69 jaar
*13-11-1922 Leeuwarden
24-02-1992 Leeuwarden
1.2.4.6.2 ♂
Bauke Andringa (ZG1222) [ZG1222]
leeftijd: 88 jaar
*27-10-1884 Franeker
08-12-1972 Noordbergum
[] Huizum
huwelijk 30-08-1919 in Leeuwarden met
Grietje Dijkstra
leeftijd: 93 jaar
*24-04-1890 Leeuwarden
02-02-1984 Leeuwarden
1.2.4.6.3.1.1 ♀
Tietje Gerarda (Gerda) Andringa
leeftijd:
*23-12-1945 Leeuwarden
1.2.4.6.3.1.2 ♀
Geertruida Jelly (Truus) Andringa
leeftijd:
*12-11-1949 Leeuwarden
1.2.4.6.3.1 ♂
Wybren Andringa (ZG12231) [ZG12231]
leeftijd: 76 jaar
*02-09-1915 Leeuwarden
25-05-1992 Beverwijk
huwelijk 03-11-1942 in Harlingen met
Akke Hendriks
leeftijd: 85 jaar
*08-07-1919 Harlingen
19-07-2004 Beverwijk
1.2.4.6.3.2.1.1 ♂
Jeroen Bos
1.2.4.6.3.2.1.2 ♂
Wouter Bos
1.2.4.6.3.2.1 ♀
Marianne Andringa
leeftijd:
*04-11-1964 Waalre
huwelijk met
Hans Bos
1.2.4.6.3.2.2.1 ♂
Ties Andringa
leeftijd:
*11-03-2004 Amsterdam
1.2.4.6.3.2.2.2 ♀
Livia Andringa
leeftijd:
*16-08-2005 Amsterdam
1.2.4.6.3.2.2.3 ♂
Hidde Andringa
leeftijd:
*26-06-2008 Amsterdam
1.2.4.6.3.2.2 ♂
Cornelis (Kees) Andringa (ZG122321) [ZG122321]
leeftijd:
*05-01-1971 Eindhoven
samenleven 10-07-2012 in Bussum met
Josephina Catharina Maria (José) van Kippersluis
leeftijd:
*06-07-1969 Utrecht
1.2.4.6.3.2 ♂
Willem Andringa (ZG12232) [ZG12232]
leeftijd: 85 jaar
*10-07-1921 Leeuwarden
25-07-2006 Ruurlo
huwelijk 20-08-1962 in Amsterdam met
Willy van Mechgelen
leeftijd: 43 of 44 jaar
*26-03-1930 Amsterdam
?-04-1974 Eindhoven
1.2.4.6.3 ♂
Andries Roelofs Andringa (ZG1223) [ZG1223]
leeftijd: 89 jaar
*08-02-1886 Franeker
16-05-1975 Leeuwarden
huwelijk 08-10-1913 in Baarderadeel met
Jeltje Grouwstra
leeftijd: 88 jaar
*23-02-1892 Mantgum
11-02-1981 Leeuwarden
1.2.4.6.4.1 ♀
W.G. (Wiep) van Loon
leeftijd:
*30-04-1927 Huizum
1.2.4.6.4 ♀
Sijtsche Geertruida Andringa
leeftijd: 86 jaar
*28-05-1895 Franeker
15-02-1982 Utrecht
huwelijk 16-04-1924 in Leeuwarden met
Herman Frederik van Loon
leeftijd: 91 jaar
*14-07-1893 Warga
08-10-1984 Utrecht
1.2.4.6 ♂
Wybren Sytzes Andringa (ZG122) [ZG122]
leeftijd: 69 jaar
*31-03-1858 Wirdum
24-06-1927 Leeuwarden
relaties:
(1) huwelijk 25-05-1882 in Franekeradeel met
Wypke Baukes Salverda
leeftijd: 68 jaar
*04-03-1853 Hitzum
21-01-1922 Leeuwarden
(2) huwelijk >1882 met
Antje Bosma
1.2.4.7 ♂
Jan Andringa
leeftijd: 3 jaar
*17-11-1860 Wirdum
05-12-1863 Wirdum
1.2.4.8.1 ♀
Jeltje Grouwstra
leeftijd: 88 jaar
*23-02-1892 Mantgum
11-02-1981 Leeuwarden
huwelijk 08-10-1913 in Baarderadeel met
Andries Roelofs Andringa (ZG1223) [ZG1223]
leeftijd: 89 jaar
*08-02-1886 Franeker
16-05-1975 Leeuwarden
1.2.4.8 ♀
Jetske Sijtes Andringa
leeftijd: 83 jaar
*19-11-1863 Wirdum
15-07-1947 Mantgum
huwelijk 26-05-1888 in Leeuwarderadeel met
Willem Grouwstra
leeftijd: 90 jaar
*26-08-1862 Mantgum
02-04-1953 Mantgum
1.2.4.9.1 ♂
Wieger de Jong
1.2.4.9.2 ♂
Rinze de Jong
1.2.4.9 ♀
Antje Sytzes Andringa
leeftijd: 75 jaar
*08-05-1878 Wirdum
04-03-1954 Wonseradeel
huwelijk 23-12-1904 in Workum met
Michiel de Jong
leeftijd: 54 jaar
*02-03-1873 Workum
24-06-1927 Wonseradeel
1.2.4 ♂
Sytze Andries Andringa (ZG12) [ZG12]
leeftijd: 70 jaar
*08-09-1821 Wirdum
12-12-1891 Hijum
relaties:
(1) huwelijk 11-05-1848 in Leeuwarderadeel met
Geertruida Sofia Jans (Geertje) Casemier
leeftijd: 56 jaar
*27-07-1818 Niebert
20-02-1875 Wirdum
(2) huwelijk 22-03-1877 in Leeuwarderadeel met
Grietje Tabes Koopmans
*16-04-1836 Beets
1.2.5 ♂
Wybren Andringa
leeftijd: 16 jaar
*27-02-1824 Wirdum
26-03-1840 Wirdum
1.2.6 ♀
Jetske Andries Andringa
leeftijd: 47 jaar
*21-09-1825 Wirdum
05-04-1873 Wirdum
huwelijk 11-05-1848 in Leeuwarderadeel met
Jildert Jilderts Postma
leeftijd: 63 jaar
*17-07-1822 Wirdum
15-04-1886 Wirdum
1.2.7.1 ♀
Trijntje Libertus Andringa
leeftijd: 67 jaar
*27-02-1853 Grouw
03-10-1920 Grouw
huwelijk 23-05-1875 in Idaarderadeel met
Tjalke Jentjes Bouma
leeftijd: 82 jaar
*08-07-1852 Grouw
09-06-1935 Leeuwarden
1.2.7.2 ♀
Tjitske Libertus Andringa
leeftijd: 88 jaar
*03-04-1857 Grouw
18-08-1945 Naarden
huwelijk 27-12-1882 in Idaarderadeel met
Sjoerd Jans van Stralen
leeftijd: 50 jaar
*08-01-1841 Grouw
16-02-1891 Grouw
1.2.7.3 ♀
Tettje Andringa
leeftijd: 15 dagen
*11-05-1858 Grouw
26-05-1858 Grouw
1.2.7.4 ♂
Andries Andringa
leeftijd: 1 maand
*19-08-1859 Grouw
29-09-1859 Grouw
1.2.7.5 ♀
Tettje Libertus Andringa
leeftijd: 88 jaar
*25-02-1862 Grouw
29-09-1950 Bussum
huwelijk 17-12-1891 in Amsterdam met
Frederik Weemer
*04-06-1864 Amsterdam
1.2.7.6 ♂
Andries Andringa
leeftijd: 2 jaar
*06-01-1864 Grouw
17-01-1866 Grouw
1.2.7.7.1 ♀
Jitske Rigtje Andringa
leeftijd: 28 jaar
*04-02-1892 Amsterdam
24-02-1920 Katwijk(ZH)
1.2.7.7.2 ♀
Rigtje Andringa
leeftijd: 83 jaar
*19-11-1895 Berlijn (D)
01-07-1979 Amsterdam
huwelijk 20-06-1923 in Amsterdam met
Leander Martinus Mossou
leeftijd: 59 jaar
*09-05-1889 Amsterdam
27-04-1949 Amsterdam
1.2.7.7.3 ♀
Katharina Andringa
leeftijd: 82 jaar
*13-01-1898 Berlijn (D)
06-01-1981 Amsterdam
huwelijk 10-03-1927 in Amsterdam met
Johannes Jacobus Reurts
leeftijd: 74 jaar
*04-06-1900 Amsterdam
17-05-1975 Naarden
1.2.7.7 ♂
Andries Libertus Andringa (ZG131) [ZG131]
leeftijd: 73 jaar
*02-10-1866 Grouw
04-04-1940 Amsterdam
huwelijk 27-08-1891 in Amsterdam met
Antje Baarda
*17-03-1871 Leeuwarden
1.2.7 ♂
Libertus Andries Andringa (ZG13) [ZG13]
leeftijd: 57 jaar
*19-03-1830 Wirdum
21-03-1887 Amsterdam
huwelijk 11-09-1852 in Idaarderadeel met
Rigtje Klases Sipsma
*14-10-1832 Grouw
1.2 ♂
Andries Sybrens Andringa (ZG1) [ZG1]
leeftijd: 72 jaar
*30-04-1782 Terzool
09-02-1855 Wirdum
huwelijk 21-05-1812 in Wirdum met
Tettje Sytzes Rijpma
leeftijd: 87 jaar
*07-11-1791 Wirdum
11-03-1879 Wirdum
1.3.1.1.1 ♀
Joukje Wartena
leeftijd: 88 jaar
*11-02-1911 Grouw
20-09-1999 Leeuwarden
huwelijk 01-06-1933 in Idaarderadeel met
Andries Andringa (ZG11211) [ZG11211]
leeftijd: 48 jaar
*20-04-1910 Grouw
04-07-1958 Grouw
1.3.1.1 ♀
Joukje Andringa
leeftijd: 75 jaar
*23-02-1872 Wartena
15-09-1947 Grouw
huwelijk 15-05-1897 in Idaarderadeel met
Tjeerd Wartena
leeftijd: 81 jaar
*11-04-1870 Wartena
15-02-1952 Grouw
1.3.1.2 ♂
Marten Tjerks Andringa
leeftijd: 83 jaar
*29-09-1873 Wartena
31-08-1957 Leeuwarden
[] Wartena
1.3.1.3 ♀
Doetje Tjerks Andringa
leeftijd: 92 jaar
*19-04-1875 Wartena
06-06-1967 Bolsward
[] Wartena
huwelijk 18-01-1896 in Idaarderadeel met
Yde Sytzes Kooistra
leeftijd: 92 jaar
*13-07-1875 Warstiens
28-04-1968 Bolsward
1.3.1.4 ♂
Sybren Andringa
leeftijd: 1 maand
*01-01-1877 Wartena
03-02-1877 Wartena
1.3.1.5 ♂
Sybren Tjerks Andringa
leeftijd: 57 jaar
*09-03-1878 Wartena
17-09-1935 Wartena
1.3.1.6 ♂
Haaye Andringa
leeftijd: 10 maanden
*31-07-1880 Wartena
08-06-1881 Wartena
1.3.1.7 ♀
Sietsche Tjerks Andringa
leeftijd: 60 jaar
*24-05-1882 Wartena
24-09-1942 Wartena
1.3.1.8.1.1 ♂
Gerrit Wijtze Lanting
leeftijd:
*04-07-1932 Twisk
1.3.1.8.1.2 ♀
Gerritje (Gerry) Lanting
leeftijd:
*30-12-1934 Twisk
1.3.1.8.1.3 ♀
Marie Lanting
leeftijd:
*24-09-1940 Wieringermeer
1.3.1.8.1 ♀
Hieke Andringa
leeftijd: 42 jaar
*19-11-1907 Grouw
05-09-1950 Alkmaar
[] Middenmeer
huwelijk 29-05-1931 in Noorder-Koggenland met
Jochem Lanting
leeftijd: 81 jaar
*17-07-1905 Scharnegoutum
02-09-1986
1.3.1.8.2.1.1 [adoptiezoon]
David Tjerk Andringa (ZG211111) [ZG211111]
leeftijd:
*17-08-1961 Montreal (CAN)
1.3.1.8.2.1.2.1 ♂
Corey Edwin Marinus Pope
leeftijd:
*17-06-1992 Georgetown Ontario Canada
1.3.1.8.2.1.2.2 ♀
Sarah Jane Fimke Pope
leeftijd:
*07-11-1994 Georgetown(On-Canada)
1.3.1.8.2.1.2 [adoptiedochter]
Debora Jane (Debbie) Andringa
leeftijd:
*08-02-1966 Toronto (CAN)
huwelijk 18-10-1991 met
Richard McMillan Pope
leeftijd:
*12-06-1957
1.3.1.8.2.1.3.1 ♂
Andrew George Hyland
leeftijd:
*01-01-1990 Bramptam (Ontario-CAN)
1.3.1.8.2.1.3.2 ♀
Ashly Danielle Hyland
leeftijd:
*10-09-1993 Raleigh (North Caroline- USA)
1.3.1.8.2.1.3 [adoptiedochter]
Marguerita Tahirih Andringa
leeftijd:
*03-02-1968 Toronto ON (CAN)
huwelijk 20-08-1988 in Bramptam-Ontario (CAN) met
Anthony George Hyland
leeftijd:
*17-01-1967 Brampton (ON Canada)
1.3.1.8.2.1 ♂
Haaie (Harry) Andringa (ZG21111) [ZG21111]
leeftijd:
*25-06-1931 Aartswoud
huwelijk 10-10-1959 in Montreal (CAN) met
Fimke Groeneveld
leeftijd:
*17-11-1940 Alsmeer
1.3.1.8.2.2.1 ♀
Wanda Spence
leeftijd:
*15-02-1957 Foxrock-Dublin (Ir)
1.3.1.8.2.2.2 ♂
Nigel Spence
leeftijd:
*08-02-1960 Foxrock-Dublin (Ir)
1.3.1.8.2.2 ♀
Roelofje (Roelie) Andringa
leeftijd:
*19-09-1933 Aartswoud
huwelijk 04-02-1956 in Hoogwoud met
Arthur W. Spence
leeftijd:
*21-06-1927
1.3.1.8.2.3 ♂
Jan Andringa (ZG21112) [ZG21112]
leeftijd:
*23-01-1936 Aartswoud
huwelijk 09-10-1965 in Blackrock (Ir) met
Sheila Kathleen Hill
leeftijd: 66 jaar
*02-03-1939 Dublin (Ir)
20-02-2006 Rathkeal Limerick (Ir)
1.3.1.8.2.4.1 ♂
Rob van de Kreeke
leeftijd:
*25-02-1961 Aartswoud
1.3.1.8.2.4.2 ♂
Alex van de Kreeke
leeftijd:
*03-07-1963 Aartswoud
1.3.1.8.2.4.3 ♀
Mare van de Kreeke
leeftijd:
*31-10-1969 Aartswoud
1.3.1.8.2.4 ♀
Gretha Andringa
leeftijd:
*14-07-1940 Aartswoud
huwelijk 24-07-1958 in Hoogwoud met
Pieter Paulus van de Kreeke
leeftijd:
*14-09-1938 Den Oever
1.3.1.8.2.5.1 ♂
Ralph Andringa (ZG211131) [ZG211131]
leeftijd:
*04-06-1974 Aartswoud
huwelijk met
J.C. Mus
1.3.1.8.2.5.2 ♀
Dana Andringa
leeftijd:
*28-08-1979 Aartswoud
1.3.1.8.2.5 ♂
Gerrit Andringa (ZG21113) [ZG21113]
leeftijd:
*09-04-1946 Aartswoud
huwelijk 10-03-1972 in Hoogwoud met
Joukje Aaltje Zandstra
leeftijd:
*15-01-1951 Jorwerd
1.3.1.8.2 ♂
Tjerk Andringa (ZG2111) [ZG2111]
leeftijd: 84 jaar
*03-03-1909 Grouw
25-12-1993 Winkel
huwelijk 05-02-1931 in Hoogwoud met
Akke Baron
leeftijd: 89 jaar
*23-08-1909 Appelscha
04-02-1999 Winkel
1.3.1.8.3 ♂
Jan Andringa (ZG2112) [ZG2112]
leeftijd: 79 jaar
*09-04-1910 Wartena
05-10-1989 Heerenveen
huwelijk 24-12-1956 in Rauwerderhem met
Antje Douma
leeftijd: 57 jaar
*20-05-1918 Irnsum
01-09-1975 Wartena
1.3.1.8.4.1 ♂
Rein Schiphof
leeftijd:
*02-05-1939 Menaldumadeel
1.3.1.8.4.2 ♂
Haaye Schiphof
leeftijd:
*05-04-1940 Menaldumadeel
1.3.1.8.4.3 ♀
Lieuwkje Schiphof
leeftijd:
*30-08-1941 Menaldumadeel
1.3.1.8.4.4 ♂
Jarig Schiphof
leeftijd:
*01-06-1943 Menaldumadeel
1.3.1.8.4 ♀
Aaltje Andringa
leeftijd: 63 jaar
*13-06-1911 Wartena
08-03-1975 Alkmaar
relaties:
(1) huwelijk 26-11-1938 in Menaldumadeel met
Jarig Schiphof
leeftijd: 63 jaar
*30-10-1879 Berlikum
29-12-1942 Leeuwarden
(2) huwelijk >1943 met
Jochem Lanting
leeftijd: 81 jaar
*17-07-1905 Scharnegoutum
02-09-1986
1.3.1.8.5.1.1.1 ♂
Tjitte Hemstra
leeftijd:
*17-03-1997 Leeuwarden
1.3.1.8.5.1.1.2 ♂
Haeije Hemstra
leeftijd:
*06-04-1999 Wijtgaard
1.3.1.8.5.1.1.3 ♀
Brecht Hemstra
leeftijd:
*25-05-2002 Wijtgaard
1.3.1.8.5.1.1 ♀
Baudie Bintje Andringa
leeftijd:
*08-07-1973 Wartena
huwelijk 09-01-1997 in Idaarderadeel met
Jeroen B.C. Hemstra
1.3.1.8.5.1.2.1 ♀
Tessa Elise Andringa
leeftijd:
*14-06-2007 Den Haag
1.3.1.8.5.1.2.2 ♂
Nathan Jelle Andringa
leeftijd:
*02-03-2009 Dokkum
1.3.1.8.5.1.2.3 ♀
Lotte Marije Andringa
leeftijd:
*09-05-2011 Oentsjerk
1.3.1.8.5.1.2.4 ♀
Fleur Simone Andringa
leeftijd:
*29-01-2013 Leeuwarden
1.3.1.8.5.1.2 ♂
Auke Jan Andringa (ZG211311) [ZG211311]
leeftijd:
*10-06-1976 Warga
huwelijk 29-04-2010 in Wyns met
Jildou Kooistra
leeftijd:
*08-02-1980 Leeuwarden
1.3.1.8.5.1.3 ♀
Nynke Renske Andringa
leeftijd:
*31-10-1979 Warga
relaties:
(1) samenleven 2004 in Leeuwarden tot <2010 met
Alwin Hulleman
(2) samenleven 28-11-2010 in Goutum met
Dick (Dicky) Schambach
leeftijd:
*21-02-1969 Leeuwarden
1.3.1.8.5.1 ♂
Haeije Andringa (ZG21131) [ZG21131]
leeftijd:
*16-02-1947 Wartena
huwelijk 24-08-1972 in Idaarderadeel met
Renske Tinga
leeftijd: 67 jaar
*05-06-1952 Garijp
10-04-2020 Heechsân-Eastermar
1.3.1.8.5.2.1 ♂
Michiel (Koos) Maring
leeftijd: 1 dag
*29-11-1979 Delftzijl
30-11-1979 Delftzijl
1.3.1.8.5.2.2 ♂
Ronald Grieko Maring
leeftijd:
*29-05-1981 Delfzijl
1.3.1.8.5.2.3 ♀
Krista Diane Maring
leeftijd:
*16-08-1983 Delfzijl
1.3.1.8.5.2 ♀
Janke Andringa
leeftijd:
*03-07-1950 Wartena
huwelijk 01-10-1976 in Idaarderadeel met
Grieko (Koos) Maring
leeftijd:
*03-02-1951 Huizinge
1.3.1.8.5.3.1 ♀
Sjoerdtsje Jellien (Sjoeke) Andringa
leeftijd:
*03-09-1987 Wartena
1.3.1.8.5.3.2 ♂
Auke Andringa (ZG211321) [ZG211321]
leeftijd:
*01-10-1989 Wartena
1.3.1.8.5.3.3 ♀
Baukje Andringa
leeftijd:
*21-02-1993 Wartena
1.3.1.8.5.3 ♂
Gerrit Andringa (ZG21132) [ZG21132]
leeftijd:
*26-05-1952 Wartena
huwelijk 28-09-1983 in Idaarderadeel met
Sybrigje Sjoerdtje (Siepy) Hoekstra
leeftijd:
*28-07-1960 Wartena
1.3.1.8.5.4.1.1 ♀
Eloise Skaff
leeftijd:
*21-05-2015 Dubai
1.3.1.8.5.4.1 ♀
Elisaar Andringa
leeftijd:
*06-11-1982 Dokkum
huwelijk 24-06-2010 in Kfarehbab (Beiroet Libanon) met
Ziad Skaff
1.3.1.8.5.4 ♂
Tjerk Andringa (ZG21133) [ZG21133]
leeftijd: 55 jaar
*26-05-1952 Wartena
06-01-2008 Sneek
huwelijk 22-12-1978 in Idaarderadeel met
Asmahan Chedadé Dagher
leeftijd:
*17-03-1947 Batroun (Libanon)
1.3.1.8.5 ♂
Auke Andringa (ZG2113) [ZG2113]
leeftijd: 80 jaar
*10-09-1912 Wartena
15-12-1992 Wartena
huwelijk 25-04-1946 in Idaarderadeel met
Baukje (Bauk) Huitema
leeftijd: 87 jaar
*04-11-1917 Warga
08-07-2005 Bergum
1.3.1.8.6 ♀
Joukje Andringa
leeftijd: 85 jaar
*01-02-1915 Wartena
12-10-2000 Den Haag
1.3.1.8.7.1.1.1 ♂
Jaap Peter Andringa (ZG2114111) [ZG2114111]
leeftijd:
*25-10-2003 Hoofddorp
1.3.1.8.7.1.1.2 ♂
Ivo Tjeerd Andringa (ZG2114112) [ZG2114112]
leeftijd:
*21-12-2005 Hoofddorp
1.3.1.8.7.1.1 ♀
Saskia Yvonne Andringa (ZG211411) [ZG211411]
leeftijd:
*13-09-1974 Doetinchem
huwelijk 22-05-2002 in Haarlem met
Ferdinand Christiaan Spek
leeftijd:
*29-09-1972 Hoogeveen
1.3.1.8.7.1.2.1 ♂
Erwin Zoethout
leeftijd:
*09-11-2003 Heerenveen
1.3.1.8.7.1.2.2 ♂
Kars Zoethout
leeftijd:
*09-05-2007 Heereveen
1.3.1.8.7.1.2 ♀
Nynke Corianke Andringa
leeftijd:
*23-10-1975 Doetinchem
huwelijk 09-01-2003 in Schokland met
Theun Zoethout
leeftijd:
*26-01-1973 Emmeloord
1.3.1.8.7.1.3.1 ♀
Sanne Platje
leeftijd:
*17-11-2006 Emmeloord
1.3.1.8.7.1.3.2 ♂
Tomas Platje
leeftijd:
*18-05-2008 Emmeloord
1.3.1.8.7.1.3.3 ♀
Liset Platje
leeftijd:
*21-03-2010 Emmeloord
1.3.1.8.7.1.3 ♀
Yfke Hinke Andringa
leeftijd:
*05-08-1977 Doetinchem
huwelijk 22-09-2006 in Emmeloord met
Joannes Platje
leeftijd:
*21-02-1974 Emmeloord
1.3.1.8.7.1 ♂
Jinse Haye Sjoerd Andringa (ZG21141) [ZG21141]
leeftijd:
*17-05-1945 Wanneperveen
huwelijk 17-12-1969 in Haarlem met
Yvonne Cornelia Maria Dahlkamp
leeftijd:
*03-11-1944 Haarlem
1.3.1.8.7.2.1.1 ♂
Stef Dikke
leeftijd:
*09-02-2009 Amsterdam
1.3.1.8.7.2.1 ♀
Tjimke Hoep
leeftijd:
*03-07-1975 s’Hertogenbosch
geregistreerd partnerschap in Amsterdam tot 2019 met
René Dikke
leeftijd:
*05-01-1971 Amsterdam
1.3.1.8.7.2.2.1 ♂
Jelte Hoep
leeftijd:
*19-08-2009 Blaricum
1.3.1.8.7.2.2.2 ♀
Famke Hoep
leeftijd:
*23-05-2011 Nijmegen
1.3.1.8.7.2.2 ♂
Falko Hoep
leeftijd:
*25-07-1976 ’s Hertogenbosch
huwelijk 21-11-2008 in Naarden met
Jantien de Jonge
leeftijd:
*01-11-1977 Stadskanaal
1.3.1.8.7.2 ♀
Elske Grete Andringa
leeftijd:
*27-12-1948 Wanneperveen
huwelijk 22-12-1970 in Emmen met
Antoon Leendert (Tolé) Hoep
leeftijd:
*12-05-1949 Alkmaar
1.3.1.8.7 ♂
Sjoerd Andringa (ZG2114) [ZG2114]
leeftijd: 90 jaar
*23-11-1918 Wartena
19-11-2009 Wolvega
[] Oentsjerk
huwelijk 06-08-1942 in Idaarderadeel met
Janke van der Heide
leeftijd: 87 jaar
*15-10-1918 Oentsjerk
24-11-2005 Heerenveen
[] Oentsjerk
1.3.1.8.8.1.1 ♂
Iebe van der Sluis
leeftijd:
*14-08-1974 Sloten
1.3.1.8.8.1 ♀
Tetsje Andringa
leeftijd:
*29-08-1949 Ried
huwelijk 30-01-1974 in Sloten met
Theunis (Theun) van der Sluis
leeftijd: 69 jaar
*02-02-1944 Sloten
11-02-2013 Sloten
1.3.1.8.8.2.1 ♀
Martine Postma
leeftijd:
*04-09-1975 Leeuwarden
1.3.1.8.8.2.2 ♂
Arno Postma
leeftijd:
*17-11-1977 Leeuwarden
1.3.1.8.8.2 ♀
Gerritsje (Gerry) Andringa
leeftijd: 49 jaar
*06-09-1953 Ried
14-10-2002 Leeuwarden
huwelijk 14-09-1973 in Franekeradeel met
Johannes (Johan) Postma
leeftijd:
*02-06-1949 Hardegarijp
1.3.1.8.8.3.1 ♀
Wietske Andringa
leeftijd:
*07-10-1989 Ried
1.3.1.8.8.3.2 ♂
Marten Andringa (ZG211511) [ZG211511]
leeftijd:
*26-12-1992 Ried
1.3.1.8.8.3 ♂
Haaye Andringa (ZG21151) [ZG21151]
leeftijd:
*18-01-1957 Leeuwarden
samenleven in Ried met
Pieta Haitsma
leeftijd:
*12-08-1961 Franeker
1.3.1.8.8 ♂
Marten Andringa (ZG2115) [ZG2115]
leeftijd: 62 jaar
*29-01-1920 Wartena
23-09-1982 Harlingen
huwelijk 20-09-1947 in Franekeradeel met
Tryntsje Hiemstra
leeftijd: 87 jaar
*31-12-1921 Ried
24-01-2009 Ried
1.3.1.8.9.1 ♂
Ysbrand-Jan (Brand) Veenstra
leeftijd:
*09-02-1959
1.3.1.8.9.2 ♀
Gerritsje Reino (Gerrie) Veenstra
leeftijd:
*08-06-1966
1.3.1.8.9 ♀
Hiske Andringa
leeftijd: 90 jaar
*19-02-1925 Wartena
13-10-2015 Hurdagaryp
huwelijk 07-12-1957 in Tietjerksteradeel met
Jan Veenstra
leeftijd: 88 jaar
*30-04-1925 Bergum
10-06-2013 Bergum
1.3.1.8 ♂
Haaye Tjerks Andringa (ZG211) [ZG211]
leeftijd: 84 jaar
*19-02-1884 Wartena
03-12-1968 Leeuwarden
[] Wartena
huwelijk 08-06-1907 in Idaarderadeel met
Gerritje van Tuinen
leeftijd: 76 jaar
*01-01-1884 Oosterlittens
27-11-1960 Tzum
1.3.1 ♂
Tjerk Sybrens Andringa (ZG21) [ZG21]
leeftijd: 89 jaar
*13-08-1837 Terzool
13-01-1927 Wartena
huwelijk 17-05-1871 in Idaarderadeel met
Aaltje Martens Bergsma
leeftijd: 65 jaar
*29-10-1843 Wartena
18-04-1909 Wartena
1.3.2.1 ♀
Dieuwke Andringa
leeftijd: 4 maanden
*12-03-1877 Terzool
06-08-1877 Terzool
1.3.2.2.1.1.1 ♂
Fetze Andringa (ZG221111) [ZG221111]
leeftijd: 65 jaar
*29-06-1953 Rauwerd
10-11-2018 Joure
1.3.2.2.1.1.2 ♀
Wilhelmina Petronella (Willemien) Andringa
leeftijd:
*20-05-1964
samenleven 2002 in Berlikum met
Gerlof
1.3.2.2.1.1 ♂
Sybren (Syb) Andringa (ZG22111) [ZG22111]
leeftijd: 72 jaar
*20-02-1930 Terzool
24-04-2002 Joure
huwelijk 21-06-1952 in Rauwerderhem met
Maria Theresia (Trees) Hoekstra
leeftijd: 80 jaar
*24-02-1927 Irnsum
01-02-2008 Sneek
1.3.2.2.1.2.1 ♀
Antje Sipkje Andringa
leeftijd: 5 maanden
*12-08-1958 Poppingawier
16-01-1959 Zwolle
1.3.2.2.1.2.2.1 ♂
Doeke Egbert van der Weide
leeftijd:
*18-11-1982 Irnsum
1.3.2.2.1.2.2.2 ♀
Aaltje Maria van der Weide
leeftijd:
*04-03-1984 Irnsum
1.3.2.2.1.2.2.3 ♀
Marieke Bertha van der Weide
leeftijd:
*07-11-1985 Irnsum
1.3.2.2.1.2.2.4 ♂
Engbert Sybrand van der Weide
leeftijd:
*30-03-1987 Irnsum
1.3.2.2.1.2.2 ♀
Antje Sipkje (Ankie) Andringa
leeftijd:
*18-01-1960 Sneek
huwelijk 23-07-1981 in Rauwerderhem met
Harry Johannes Leonard van der Weide
leeftijd:
*19-09-1959 Irnsum
1.3.2.2.1.2.3.1 ♂
Lars Bijlsma
leeftijd:
*04-05-1997
1.3.2.2.1.2.3.2 ♂
Niels Bijlsma
leeftijd:
*04-05-1997
1.3.2.2.1.2.3 ♀
Janna Bertha Andringa
leeftijd:
*18-07-1962 Sneek
huwelijk met
Albert Bijlsma
1.3.2.2.1.2.4.1 ♂
Hans Jan de Groot
leeftijd:
*19-09-1987 Poppingawier
1.3.2.2.1.2.4.2 ♂
Fetze Engbert de Groot
leeftijd:
*29-05-1989 Poppingawier
1.3.2.2.1.2.4 ♀
Aleida Jacoba Andringa
leeftijd:
*19-09-1964 Sneek
huwelijk 26-06-1986 in Boarnsterhim met
Anne de Groot
leeftijd:
*23-03-1960 Gauw
1.3.2.2.1.2 ♂
Engbert Andringa (ZG22112) [ZG22112]
leeftijd: 76 jaar
*04-07-1931 Terzool
15-01-2008 Poppingawier
huwelijk 25-07-1956 in Sneek met
Aaltje Bertha (Alie) Sminia
leeftijd: 79 jaar
*20-08-1932 Sneek
14-04-2012 Poppingawier
1.3.2.2.1.3.1.1 ♀
Lotte Andringa
leeftijd:
*29-01-1997 Harderwijk
1.3.2.2.1.3.1.2 ♀
Femke Andringa
leeftijd:
*05-01-1999 Harderwijk
1.3.2.2.1.3.1 ♂
Fetze Sieberen Andringa (ZG221131) [ZG221131]
leeftijd:
*22-06-1962 Voorthuizen
huwelijk 30-05-1990 in Barneveld met
Corina (Corine) Hiensch
leeftijd:
*15-06-1964 Bennekom
1.3.2.2.1.3.2 ♂
Abraham Theodoor (Bram) Andringa (ZG221132) [ZG221132]
leeftijd:
*03-06-1963 Voorthuizen
huwelijk 04-08-1989 in Barneveld met
Jacqueline Petronella Corina Provoost
leeftijd:
*02-02-1967 Wemeldinge
1.3.2.2.1.3 ♂
Jacob (Jaap) Andringa (ZG22113) [ZG22113]
leeftijd: 31 jaar
*10-01-1941 Poppingawier
19-04-1972 Amersfoort
[] Voorthuizen
huwelijk 26-01-1962 in Barneveld met
Christina (Christien) Vonhof
leeftijd: 80 jaar
*03-07-1937 Barneveld
02-03-2018 Voorthuizen
1.3.2.2.1 ♂
Fetze Andringa (ZG2211) [ZG2211]
leeftijd: 71 jaar
*06-11-1902 Terzool
20-06-1974 Leeuwarden
[] Terzool
huwelijk 15-05-1926 in Rauwerderhem met
Antje van den Berg
leeftijd: 52 jaar
*07-03-1903 Drachten
17-05-1955 Rauwerderhem
1.3.2.2.2 ♂
Jacob Andringa
leeftijd: 1 jaar
*07-05-1905 Terzool
28-03-1907 Terzool
1.3.2.2.3.1.1 ♀
Teetske (Tity) van der Velde
leeftijd:
*19-09-1960 Zuidwolde(Gr)
1.3.2.2.3.1.2 ♂
Pier van der Velde
leeftijd:
*27-04-1962 Adorp
1.3.2.2.3.1.3 ♂
Jacob (Jaap) van der Velde
leeftijd:
*15-10-1964 Adorp
1.3.2.2.3.1 ♀
Antje (Anneke) Andringa
leeftijd: 86 jaar
*17-10-1936 Poppingawier
31-05-2023 Akkrum
huwelijk 14-11-1957 in Rauwerderhem/Rauwerd met
Jelle van der Velde
leeftijd: 69 jaar
*18-05-1934 Rauwerd
19-09-2003 Rauwerd
1.3.2.2.3.2.1.1 ♀
Berber Freya Haagsma
leeftijd:
*19-09-2003 Leeuwarden
1.3.2.2.3.2.1.2 ♂
Jouke Ingmar Haagsma
leeftijd:
*06-09-2005 Leeuwarden
1.3.2.2.3.2.1.3 ♀
Ydwer Elbrich Haagsma
leeftijd:
*19-07-2007 Suawoude
1.3.2.2.3.2.1 ♀
Margaretha Thea (Greet) Andringa
leeftijd:
*16-07-1971 Roordahuizum
relaties:
(1) huwelijk 1996 tot 2013 met
Riemer Haagsma
(2) samenleven 01-10-2017 in Tijnje met
Pieter Geert Douma
1.3.2.2.3.2.2 ♂
Jacob Paul Andringa (ZG221211) [ZG221211]
leeftijd:
*18-05-1973 Roordahuizum
samenleven met
Nina Jasmin Klapper
leeftijd:
*31-05-1978 Hornburg( Niedersaksen D)
1.3.2.2.3.2.3.1 ♀
Elske Andringa (ZG2212121) [ZG2212121]
leeftijd:
*05-08-2012
1.3.2.2.3.2.3.2 ♀
Froukje Andringa (ZG2212122) [ZG2212122]
leeftijd:
*12-08-2014
1.3.2.2.3.2.3 ♂
Fetze Pieter Andringa (ZG221212) [ZG221212]
leeftijd:
*27-08-1978 Roordahuizum
huwelijk met
Albertsje Weening
leeftijd:
*12-12-1978
1.3.2.2.3.2 ♂
Sybren (Siep) Andringa (ZG22121) [ZG22121]
leeftijd:
*03-06-1938 Poppingawier
huwelijk 22-12-1967 in Idaarderadeel met
Margriet Heidemarie (Heidi) Hallema
leeftijd:
*12-06-1947 Roordahuizum
1.3.2.2.3.3.1 ♂
Jacob Peter Andringa (ZG221221) [ZG221221]
leeftijd:
*21-05-1967 Irnsum
1.3.2.2.3.3.2 ♀
Jikke Jolanda Andringa
leeftijd:
*02-02-1969 Irnsum
1.3.2.2.3.3 ♂
Johannes (Jehannes) Andringa (ZG22122) [ZG22122]
leeftijd:
*27-06-1940 Poppingawier
huwelijk 10-11-1965 in Rauwerderhem met
Pietje (Pytsje) van der Wal
leeftijd:
*25-02-1944
1.3.2.2.3.4.1 ♀
Renske Andringa
leeftijd:
*13-06-1984 Sneek
1.3.2.2.3.4.2 ♂
Rudmer Andringa (ZG221231) [ZG221231]
leeftijd:
*16-08-1986 Drachten
1.3.2.2.3.4 ♂
Fetze Andringa (ZG22123) [ZG22123]
leeftijd:
*13-10-1945 Poppingawier
huwelijk 04-12-1981 in Baarderadeel met
Franka de Haan
leeftijd: 59 jaar
*05-05-1947 Zuidlaren
13-09-2006 Donkerbroek
1.3.2.2.3.5 ♀
Geertje Andringa
leeftijd:
*06-11-1953 Poppingawier
huwelijk 20-06-1973 in Baarderdeel met
Johannes Leonardus Gerardus Antonius (Hans) van Sterkenburg
leeftijd:
*08-11-1948 Culenborg
1.3.2.2.3 ♂
Jacob (Jaep) Andringa (ZG2212) [ZG2212]
leeftijd: 88 jaar
*17-03-1908 Terzool
15-01-1997 Leeuwarden
[] Terzool
huwelijk 28-09-1935 in Rauwerd met
Teetske Tuinhout
leeftijd: 68 jaar
*03-04-1910 Rauwerd
14-01-1979 Rauwerd
1.3.2.2 ♂
Sijbren Fetzes Andringa (ZG221) [ZG221]
leeftijd: 68 jaar
*15-08-1878 Terzool
31-12-1946 Poppingawier
[] Terzool
huwelijk 16-05-1901 in Rauwerderhem met
Antje Aukema
leeftijd: 62 jaar
*26-09-1873 Terzool
03-08-1936 Poppingawier
1.3.2.3 ♀
Dieuwke Andringa
leeftijd: 11 dagen
*16-03-1888 Terzool
27-03-1888 Terzool
1.3.2.4 ♀
Dieuwke Andringa
leeftijd: 83 jaar
*24-07-1890 Terzool
11-01-1974 Leeuwarden
huwelijk 23-05-1912 in Rauwerderhem met
Elize Beeksma
leeftijd: 78 jaar
*13-08-1887 Akkrum
30-01-1966 Leeuwarden
1.3.2 ♂
Fetze Sybrens Andringa (ZG22) [ZG22]
leeftijd: 74 jaar
*18-05-1841 Gauw
02-12-1915 Terzool
huwelijk 20-05-1876 in Rauwerderhem met
Hendrikje Johanna Stavenga
leeftijd: 72 jaar
*16-12-1850 Idskenhuizen
05-10-1923 Terzool
1.3.3 ♂
Sybren Andringa
leeftijd: 1 maand
*26-12-1843 Terzool
01-02-1844 Terzool
1.3 ♂
Sybren Sybrens Andringa (ZG2) [ZG2]
leeftijd: 42 jaar
*10-04-1801 Terzool
25-09-1843 Terzool
relaties:
(1) huwelijk 30-04-1836 in Rauwerderhem met
Doetje Tjerks Spijkstra
leeftijd: ± 30 jaar
*±1809 Wartena
08-06-1839 Terzool
(2) huwelijk 30-06-1840 in Wymbritseradeel met
Dieuwke Pieters Hiemstra
leeftijd: ± 71 jaar
*±1805 Grouw
24-02-1876 Terzool
1 ♂
Sybren Wybrens II (ZG) ASN78
leeftijd: ~59 jaar
~11-06-1752 Terzool
20-12-1811 Terzool
relaties:
(1) huwelijk 04-06-1780 in Folsgare met
Jitske Andries
*±1760
(2) huwelijk 04-03-1792 in Terzool met
Fetje Sybrens
leeftijd: ± 78 jaar
*±1759 Ureterp
29-05-1837 Terzool